środa, 27 lutego 2019

Antietam, 1862.

Last Sunday I joined a big refight of battle of Antietam. Some time ago Michael gave me his 10mm ACW collection, for a better use. It is Union infantry together with a guns. We used this figures so far only once and I was more than happy to use them again. In the game was involved 9 players plus umpire. For the game we used The Altar of Freedom rules. It was my first time with them.
W ostatnią niedzielę dołączyłem do odtworzenia bitwy pod Antietam. Jakiś czas temu Michael podarował mi jego kolekcję do Wojny secesyjnej w skali 10mm, dla lepszego jej wykorzystania. Są to siły unii, piechota z artylerią. Jak do tej pory tych figurek użyliśmy tylko raz i gdy nadarzyła się okazja ponownego ich wykorzystania, byłem bardziej niż szczęśliwy. W grę zaangażowanych było 9 graczy plus prowadzący. Do gry użyliśmy zasad The Altar of Freedom. Było to moje z nimi pierwsze spotkanie.SCENARIO/SCENARIUSZ: From main book.
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Sandy Gillespie
SCENERY/SCENERIA: Sandy Gillespie, Jack Glanville, SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Sandy Gillespie, Jack Glanville, Bartek Żynda

1. Forces. Siły.We used the original OdB from the battle. In this rules one command of corps. The base is the brigade, usually three of them create the division. I managed to field three corps: Burnside's, Porter's and Mansfield's. In our setup we made a small change to the original set up. Mansfield was between Porter and Sumner, rest remain unchanged. The Rebels kept the original deployment.
Użyliśmy oryginalnego OdB z bitwy. Zgodnie z tymi zasadami, każdy dowodził korpusem. Podstawka przedstawiała brygadę, zazwyczaj trzy tworzyły dywizję. Z moich figurek wystawiłem trzy korpusy: Burnside'a, Porter'a i Mansfield'a. W naszym rozstawieniu nastąpiła mała zmiana. Mansfield walczył pomiędzy korpusami Porter'a a Sumners'a, reszta pozostała bez zmian. Rebelianci wystąpili w rozstawieniu oryginalnym.

Yankees
Burnside
Mansfield
Sumner
McClellan
Hooker
Rebels

2. The game. Gra.


The game was set up for 12 turns. We had to broke the Rebels before that time. After the initial artillery fire I moved my troops over the Antietam and push them against Confederate's positions on Sunken Road. In few melees I managed to push Rebels back to Sharpsburg, but left without support soon I was pushed back to the road. Finally Sumner Corps moved his forces across the Sunken Road and supported my forces. Once again Rebels were pushed back to the town, but that disorganised my forces and once again I had to withdraw. We were prepared for another push, but Williams's division had heavy casualties and needed to be rallied, so I left with one division only...
Gra była ustawiona na 12 tur. Musieliśmy złamać Rebeliantów przed tym czasem. Po wstępnej wymianie artyleryjskiej przerzuciłem swoje oddziały przez Antietam i ruszyłem przeciw pozycjom Konfederatów wzdłuż Sunken Road. Po kilku szturmach na bagnety udało mi się wypchnąć Rebeliantów do Sharpsburga, jednak pozostawiony bez wsparcia innych korpusów, wkrótce zostałem wyparty z powrotem do drogi. Ostatecznie korpus Sumnera przerzucił swoje oddziały przez drogę wsparł mój kolejny atak. Znów Rebelianci zostali zepchnięci do miasta, jednak w tym ataku moje oddziały zostały mocno zdezorganizowane i jeszcze raz zostały zepchnięte z powrotem do drogi. Przygotowywaliśmy kolejny szturm, jednak musiałem uporządkować swoje oddziały, szczególnie dywizja Williams'a poniosła duże straty. Pozostałem więc z jedną dywizją...On my left Burnside Corps made their progress. Yankees managed to cross the Antietam Creek over the ford. That put Longstreet forces in huge danger. Soon both sides engaged in heavy fights, but the bridgehead was saved. Rebels tried to eliminate that dangerous positions pushing the attack over the Burnside bridge, but their forces were stopped and pushed back over the river. In this moment we decided to move Porter's forces to join the battle...
Po mojej lewej Korpus Burnside'a parł do przodu. Jankesom udało się przejść potok Antietam przez bród. To postawiło siły Longstreet'a w dużym niebezpieczeństwie. Wkrótce obie strony starły się w ciężkich walkach, jednak przyczółek udało się zachować. Rebelianci próbowali go zniszczyć atakując przez most Burnside'a, jednak ich oddziały zostały zatrzymane i wyparte przez rzekę. W tym momencie do walki wszedł korpus Portera...Rest of the Union army moved against Confederate positions around the Dunker Church. Yankees repeated assault one after another but Rebels kept their positions. Finally whole Union line, started from my troops to the last units of Hooker Corps were ready to final push. Sadly the time for the game was over and we had to pack our toys. It was 8th turn and we all agreed for the draw. It was great game with lovely set of rules. I need to look at them with closer look.
Reszta sił Unii ruszyła przeciw pozycjom Konfederatów wokół Dunker Church. Jankesi co rusz ponawiali swoje ataki, jednak Rebeliantom udawało się je utrzymać. W końcu cała linia Unii, zaczynając od moich oddziałów a kończąc na Korpusie Hooker'a była gotowa na ostateczne uderzenie. Niestety czas na grę się skończył i musieliśmy pakować swoje zabawki. Była właśnie 8 tura i wszyscy zgodziliśmy się, że na razie był remis. To była świetna gra z bardzo dobrymi zasadami. Muszę w przyszłości bliżej im się przyjrzeć.3. Links. Linki.


Flickr:

8 komentarzy:

 1. Ooo nie słyszałem o tych zasadach, ale prezentują się bardzo dobrze :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. To chyba jakiś niszowy produkt, jednakże bardzo czytelny i spójny zestaw. Polecam.

   Usuń
 2. Wow, very impressive (and obviously bloody!) battle Bart, looks great!

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Exactly as it was in original battle. Thank you Phil.

   Usuń
 3. Excellent big game, congratulations, Bartek!

  OdpowiedzUsuń