czwartek, 17 stycznia 2019

Mehr, 1758

Last week we had Seven Years War game. After several tests, Michael finally published his set and this time we were going to check, how it will work with historical scenario. For that we used one of the Charles Grant's games and that was battle of Mehr, fought 5th of august 1758.
W zeszłym tygodniu mieliśmy grę z okresu wojny siedmioletniej. Po kilku testach, Michael w końcu opublikował swoje zasady i tym razem postanowiliśmy je przetestować z historycznym scenariuszem. do tego celu użyliśmy jednej z gier Charlesa Granta i była to potyczka pod Mehr, stoczoną 5 sierpnia 1758 roku.SCENARIO/SCENARIUSZ: Charles Grant
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Michael Schneider
SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Angus Konstam, Michael Schneider

1. Forces. Siły.
ALLIED/SPRZYMIERZENI
(Michael, Mike)

7 x Line Infantry Battalion
2 x Cavalry RegimentsFRANCE/FRANCJA
(Angus, Alasdair, Bartek)

11 x Line Infantry Battalion
1 x Gun Battery
2 x Cavalry Regiment
1 x Light Cavalry Regiment2. The game. Gra.

The objectives of the game were simple either to destroy the opponent or for French move 4 Infantry and 2 cavalry units through the enemy edge. As we did not wanted to repeat French disaster from the history, so we came with cunning plan. My division of 4 Infantry Battalion and 2 Cavalry Regiments moved from one flank to the other. In the meantime Angus and Alasdair were going to kept busy Allied forces with frontal attack. That plan worked well, but took a lot of time and my units finally landed on the other end almost at the end of the game. Finally I was able to attack. Both Michaels aware of their situation had to prevent it and sent their Cavalry supported by some infantry against my forces. The fight begins and my cavalry get repulsed. That's classic situation were mine and Mike's cavalry clash. I had to regroup and charged again. Finally after several attempts I managed to create the gape in Allied lines. Sadly we had not enough time to finish it and the game finished with a draw. During the game I was not happy with the cavalry rules Michael decided to publish as he made them to simple for my taste and were differ from the tested version (which I think were very good). Anyway the rules worked well and the game was a lot of fun.
Celami gry było albo zniszczenie przeciwnika albo w przypadku Francuzów, wyjście przez krawędź przeciwnika 4 oddziałami piechoty i 2 kawalerii. Jako że nie chcieliśmy powtórzyć francuskiej katastrofy z historii, postanowiliśmy wcielić w życie przebiegły plan. Moja dywizja czterech batalionów piechoty i 2 pułków kawalerii miała przejść z jednej flanki na drugą. W międzyczasie Angus i Alasdair mieli zająć walką siły sprzymierzonych, frontalnym atakiem. Plan zadziałał bardzo dobrze, jednak zajął nam bardzo dużo czasu i moje oddziały znalazły się na pozycjach prawie pod koniec gry. W końcu byłem gotowy do ataku. Obaj Michaele zdążyli się zorientować w ich sytuacji i postanowili temu zapobiec. Przeciw moim oddziałom wysłali swoją kawalerię i pewną ilość piechoty. Walka się zaczęła i moja kawaleria została odparta. To klasyczna sytuacja w moich i Mike'a starciach kawaleryjskich. Musiałem się przegrupować i zaszarżować jeszcze raz. Ostatecznie po kilku próbach udało mi się stworzyć przerwę w linii Sprzymierzonych. Niestety zabrakło nam czasu na jej wykorzystanie. Gra zakończyła się remisem. Podczas gry nie za bardzo byłem zadowolony z opublikowanych zasad kawalerii. Michael uprościł je zbyt znacznie jak na mój gust i różniły się od tych testowanych (które moim zdaniem były bardzo dobre). Pomimo tego zasady sprawdziły się w grze a sama rozgrywka była bardzo przyjemna.3. Links. Linki.


Michael:

SESWC:

Flickr:

Historical battle of Mehr:

10 komentarzy: