poniedziałek, 21 stycznia 2019

Grzegrzogrzewickie Hills, 1657. Wzgórza Grzegrzogrzewickie, 1657.

With last Thursday game we had several problems. First it supposed to be a 2WW naval game, but according to a fire in Angus's house, we had to cancel it. Happily nobody get hurt and most of his books and models get saved (some boxes get melted and some of them get smoked). For that I have volunteered to prepare game by myself with By Fire and Sword rules. I was going to made a divisional game, but only Campbell and Alasdair appeared, so we downgrade a game to a skirmish. As both players had only one game each, we went to the small points forces, to made the game easier for them with me as the umpire.
Z ostatnią czwartkową grą mieliśmy kilka problemów. Na początku miała to być morska rozgrywka z czasów 2WŚ, jednak ze względu na pożar w mieszkaniu Angusa musieliśmy to odwołać. Na szczęście nikt nie ucierpiał a wszystkie książki i modele udało się uratować (kilka pudełek się stopiło i część z nich okopciło). Z tego powodu zgłosiłem się na ochotnika i zaproponowałem Ogniem i Mieczem, jako zamiennik. Chciałem zrobić grę dywizyjną, jednak tylko Campbell i Alasdair się pojawili więc obniżyliśmy poziom do podjazdu. Jako że obaj gracze mieli do tej pory tylko po jednej grze, zagraliśmy na minimalne siły, by było im łatwiej a sam zostałem prowadzącym grę.SCENARIO/SCENARIUSZ: Take and Hold from main book.
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Bartek Żynda
SCENERY/SCENERIA: SESWC

FIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Bartek Żynda

1. Forces. Siły.Before I move to the forces used in the game, it is good opportunity to show you my both divisions. Right now I am able to put for Polish-Lithuanian forces a division (40 points) consist of 2 Cavalry Regiments (21 and 16 points) and 1 Dragoon Regiment (3 points). That can face Swedish field division (32 points) of 2 Veteran Mercenary Reiters Regiments (both 6 points), Veteran Mercenary Dragoon Regiment (8 points) and New Type Mercenary Infantry Regiment (7 points) together with extra regimental gun for 1 point. But that forces I said before haven't been used.
Zanim przejdę do sił użytych w grze, to dobry moment na zaprezentowanie moich obu dywizji. Obecne mogę wystawić dywizję RONu za 40 punktów, składającą się z 2 pułków jazdy (21 i 16 punktów) i pułku dragonów (3 punkty). Te siły mogą rywalizować ze szwedzką dywizją polową  (32 punkty), składającą się z 2 pułków rajtarii najemnej, weternów (oba po 6 punktów), pułku najemnych dragonów, weteranów (8 punktów) i piechoty najemnej nowego typu (7 punktów) wraz z dodatkowym działkiem regimentowym za 1 punkt. Jednak te siły nie zostały użyte w grze, tak jak o tym wspomniałem powyżej.

Table prepared for divisional game. Stół przygotowany na grę dywizyjną.
Polish division. Dywizja polska.
Swedish division. Dywizja szwedzka.


KINGDOM OF SWEDEN/KRÓLESTWO SZWECJI
(Alasdair)

Colonel with 3 orders

2 x Reiter's banner (2 bases)
1 x Dragoon banner (3 bases)
1 x Regimental Gun (1 base)

Yes, I know the gun is illegal. I just did not read the small print again below army list... Both lists are from Deluge supplement for 1657.
Tak, wiem że nie powinno być działa. Po prostu znów nie przeczytałem drobnego druku pod listą armii. Obie armie są na podstawie dodatku Potop na rok 1657.POLISH-LITHUANIAN COMMONWEALTH/RZECZPOSPOLITA OBOJGA NARODÓW
(Campbell)

Colonel with 3 orders

1 x Cossack Style Cavalry banner with spears (3 bases)
2 x Cossack Style Cavalry banner (3 bases)
1 x Dragoon banner (3 bases)


2. The game. Gra.


From the point difference Polish Colonel became a cowardly officer. From better Polish reconnaissance, they get forced march with one unit. Both sides moved to take all hills. However Swedish dragoons moved to the forest on their left and there prepared themselves to fire at Polish dragoons, who took one of the hills. For the remaining both hills Reiters faced both Cossack Style Cavalries. On the main the Swedes were victorious, but on the other Poles destroyed the Swedish cavalry. Then the Polish luck finished. Swedish dragoons managed to force their Polish counterpart to withdraw (they flied from the battlefield). In exchange one of the Cossack banners decided to charge against Swedish colonel, but accidently they touched Swedish dragons, who managed to move back, Poles get disorganised and their rally was not possible, as the Polish colonel was to far. In next turn Dragoons returned to their position and fired at Poles. Another Polish banner was lost. Finally the lucky shot from Swedish gun finished the life of the Polish colonel and the game was over with full annihilation of Polish forces. Historic victory for Sweden!
Z różnicy punktów polski pułkownik okazał się tchórzem. Z lepszego polskiego rozpoznania, polskie siły miały możliwość forsownego marszu, jednego z oddziałów. Obie siły ruszyły by zająć wzgórza. Jednakże szwedzcy dragoni zatrzymali się w lasku po ich lewej stronie, by tam przygotować się do strzału przeciw polskim dragonom, zajmującym pobliskie wzgórze. O oba pozostałe wzgórza rajtarzy starli się z jazdą kozacką. Na głównym wzgórzu zwyciężyli Szwedzi, jednak Polakom udało się zniszczyć szwedzką kawalerię na drugim. Wtedy skończyło się polskie szczęście. Szwedzkim dragonom udało się zmusić jej polski odpowiednik do wycofania się (w efekcie uciekli oni z pola bitwy). W odpowiedzi na to, podczas szarży jazdy kozackiej przeciw szwedzkiemu pułkownikowi, Polacy zawadzili o szwedzką dragonię, która wykonała ruch w tył i tym zdezorganizowała polską jazdę. Polski dowódca był za daleko by ją uporządkować. W następnej turze dragoni powrócili na swoje pozycje i ostrzelali Polaków. Kolejna polska chorągiew została zniszczona. Ostatecznie szczęśliwy strzał szwedzkiej armaty zabiła polskiego pułkownika i gra została zakończona całkowitym zniszczeniem polskich sił. Historyczne zwycięstwo dla Szwecji!3. Links. Linki.


Campbell (SESWC):

Flickr:

8 komentarzy:

 1. Congratulations on a great game, Bartek!

  OdpowiedzUsuń
 2. Polskie zasady, polskie figurki, polski sędzia... tego się nie dało wygrać... pewnie szwedzki pułkownik był synem polskiego szlachcica, który się zaplątał w Szwecyji jeszcze za Sigismundusa :) Jak kolegom podoba się system jako taki?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Podoba im się. Tym razem sam nie grałem, a jedynie tłumaczyłem zasady i gra przebiegła naprawdę płynnie. Chłopaki mają problem co do rodzajów wojsk, szczególnie z naszej części Europy. Najgorsze jest rozróżnienie jazdy kozackiej od Kozaków (lata, lata zaniedbań...).

   Usuń