czwartek, 13 grudnia 2018

Onomatopoeia, 423 BC.

Last Thursday I was invited to the Hail Caesar game. Michael S. just painted new armies and we were going to test them on the table. As the counterpart came Mike with his Ancient Greek collection.  So we had Athenians vs Spartans clash. For this game Michael came up with some house rules we were also going to test.
W ostatni czwartek zostałem zaproszony do gry z zasadami Hail Caesar. Michael S. właśnie pomalował nową armię i mieliśmy zamiar przetestować ją na stole. Jako przeciwwagę dla tejże, Mike wystawił swoją kolekcję antycznych Greków. Mieliśmy więc starcie Ateńczyków ze Spartanami. Do tej gry Michael przygotował kilka zasad domowych, które mieliśmy zamiar również przetestować.SCENARIO/SCENARIUSZ: Michael Schneider
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Michael Schneider
SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Michael Schneider, Mike Evans

1. Forces. Siły.SPARTA
(Michael, Bartek)

1 x Elite Hoplites
5 x Hoplites
2 x Hippei
1 x Slingers
2 x Light CavalryATHENY/ATENY
(Mike)

6 x Hoplites
2 x Hippei
1 x Slingers
2 x Light Cavalry


2. The game. Gra.


The game started with light forces and cavalries clash. After some initial successes to our troops,  Athenians slowly  started getting advantage. Soon we left with no light troops and our last hope was with our Hoplites, specially with elite Spartan. However those refuse to move for the most of the game (I never had so many bad rolls for activations). That left Michael to fight without my support and it finished badly. Soon all but mine elite Spartans were destroyed. Then happened something, what if would happened in real life would be as much famous like Thermopylae. My King's bodyguards together with their king repulsed one Athenian charge after another. Finally they fought surrounded, but even that did not broke them. Finally we had to finish game, with Spartans still on the table! That was great game, specially the ending was very emotional. Michael's house rules worked very well and I think we will use them during our future games with that period. If you wanna know more about them visit Michael's blog's page.
Gra zaczęła się od starcia sił lekkich. Po kilku początkowych naszych sukcesach, Ateńczycy powoli zaczęli osiągać przewagę. Wkrótce zostaliśmy bez sił lekkich i nasza ostatnia nadzieja spoczywała w naszych Hoplitach, szczególnie w elitarnych oddziałach Spartan. Ci z kolei odmówili wykonywania jakichkolwiek rozkazów (nigdy nie miałem tak złych rzutów na aktywację). To pozostawiło atak Michaela bez mojego wsparcia i skończyło się bardzo źle. Wkrótce po naszej stronie pozostali jedynie elitarni Spartanie. Wtedy stało się coś, co gdyby wydarzyło się naprawdę, było by na równi sławne z Termopilami. Moi królewscy gwardziści wraz ze swoim królem odpierali jedną po drugiej ateńską szarżę. W końcu zostali okrążeni, ale nawet wtedy nie zostali pobici. Ostatecznie musieliśmy grę zakończyć, ze Spartanami ciągle na stole! To była bardzo udana gra, szczególnie końcówka gry była bardzo emocjonująca. Domowe zasady Michaela doskonale się sprawdziły i wydaje mi się, że będziemy ich używać do naszych przyszłych gier z tym okresem. Jeśli chcielibyście poznać bliżej te zasady, zapraszam na blog Michaela.3. Links. Linki


Michael:


SESWC:

Flickr:

8 komentarzy: