czwartek, 20 grudnia 2018

Afghanistan 1880.

Initially last week game should be Seven Years War game with freshly published Michael's rules, however due to his Christmas Party duties, this game had to be postponed. Instead of that we were going to play some Sudan game with Black Powder, but due to taxi duties of Campbell, that game had to be also postponed. Finally we finished with The Men Who Would Be Kings. Firstly it supposed to be Second Boer War, however Angus cannot find his figures and brought his Second Afghan War collection.
Początkowo na zeszły tydzień mieliśmy zaplanowaną grę z okresu wojny siedmioletniej, ze świeżo wydanymi zasadami Michaela, jednak z powodu jego obowiązków podczas przyjęcia bożonarodzeniowego, ta gra musiała zostać odwołana. Zamiast tego padł pomysł rozegrania gry z okresu wojny w Sudanie z zasadami Black Powder, ale ta również musiała zostać odwołana z powodu obowiązków Campbella jako taksówki. Ostatecznie skończyliśmy z The Men Who Would Be Kings. Początkowo to miała być druga wojna burska, jednak Angus nie mógł znaleźć figurek i w końcu przyniósł do klubu swoją kolekcję z drugiej wojny afgańskiej.


SCENARIO/SCENARIUSZ: Scenario B: Seek And Destroy from main book
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Angus Konstam
SCENERY/SCENERIA: SESWC

FIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Angus Konstam

1. Forces. Siły.AFGHANS/AFGAŃCZYCY
(Angus, Bartek)

2 x Irregular Cavalry
3 x Irregular Infantry
1 x field gun
BRITISH/BRYTYJCZYCY
(Alisdair, Peter)

2 x Regular Infantry
1 x Regular Cavalry
1 x Field Gun2. The Game. Gra.


This scenario is mostly about destroying the hostile village. British were attacking and Afghans defending the village. We put half of our troops in the buildings and the other half has to turn later on. British deployed very quickly and started bombard our houses with their gun. This time Alisdair, who usually have very poor rolls, this time had them amazing. Very quickly he destroyed the first building with one of our unit. However both British players decided to play very defensively and pushed back as soon our reinforcements appeared on the table. They decided to clear the field first and then destroy the village. Soon they managed to do it and one of cavalry unit and infantry were destroyed. Finally when the area was cleared from our units they started destroying the remaining buildings. Sadly it took them to much time and managed to destroy completely one more house. That was the moment when we had to finish our game. Both sides finished with 6 victory points each, which gave us a draw.
Ten scenariusz głównie polega na niszczeniu wrogiej wioski. Brytyjczycy atakowali a Afgańczycy bronili wioski. Połowę naszych sił umieściliśmy w budynkach a drugie pół miało przybyć później. Brytyjczycy wystawili się bardzo szybko i przystąpili do bombardowania naszej wioski. Tym razem Alisdair, który słynie z bardzo słabych rzutów, tym razem miał je znakomite i w bardzo krótkim czasie zniszczył pierwszy budynek z jednym z naszych oddziałów. Jednak brytyjscy gracze postanowili działać defensywnie i wycofali się, jak tylko przybyły nasze posiłki. Zdecydowali wpierw oczyścić przedpole i dopiero wtedy zniszczyć wioskę. Wkrótce po jednym z naszych oddziałów piechoty i kawalerii zostały zniszczone. Dopiero wtedy, gdy pole walki zostało oczyszczone rozpoczęli ponowne niszczenie budynków. Niestety zajęło im to zbyt dużo czasu i udało im się zniszczyć kompletnie jeden budynek. W tym momencie gra się zakończyła. Obie strony zdobyły po 6 punktów i gra zakończyła się remisem.


3. Links. Linki.


Angus:
To be updated soon

SESWC:

Flickr:

8 komentarzy: