poniedziałek, 10 grudnia 2018

Germans 1939. Niemcy 1939.

Another few models for my collection of Germans in 1939 in 20mm. 
Kolejne kilka modeli do mojej kolekcji Niemców na 1939 rok w skali 20mm.

PzKpfw 35(t), Panzerbefehlswagen 35(t) - FtF:

SdKfz 251/4 Ausf. A., SdKfz 251/6 Ausf. A, SdKfz 251/1 Ausf. A - FtF:

PzKpfw 38(t) - PSC:

PzKpfw I Ausf. A, PzKpfw I Ausf. B - S-Model:

7,5cm le.IG 18, SdKfz 223, SdKfz 247 - FtF:

Mercedes L3000, Opel Blitz - PCS:

SdKfz 11 - FtF:

SdKfz 221 - FtF:

SdKfz 222 - FtF:

SdKfz 231 8-Rad - PSC:

Krupp Protze Kfz. 69, Krupp Protze Kfz. 70 - FtF:

Gunners - FtF, Esci, Hasegawa:

Tankers - FtF, Esci:

Next in pale should be the Poles for 1939, however I also got some Napoleonic Poles to paint. I cannot decide, what to do next...
Następni w kolejce powinni być Polacy na 1939, jednak mam również trochę napoleonki, też Polaków i nie mogę się zdecydować co pomalować...

6 komentarzy: