poniedziałek, 19 czerwca 2017

Back and Beyond; Lithuania 1919. Back and Beyond; Litwa 1919.

Last Thursday we had a big game of Back and Beyond. Once again we used Setting The East Ablaze rules with some our amendments (we used order dice, something similar to Bolt Action, instead of cards, which speed up game a little bit). That fictional scenario involved Bolsheviks, Whites, Poles and British fighting for a small village, somewhere in Lithuania. You can ask what to hell Whites or Brits did in Lithuania in 1919, then don't. We just wanted to use our toys.
W ostatni czwartek mieliśmy dużą grę Back and Beyond z użyciem zasad Setting The East Ablaze z pewnymi naszymi ulepszeniami (karty zastąpiliśmy kośćmi, coś na wzór Bolt Action, co znaczne przyspieszyło grę). Ten fikcyjny scenariusz był o walce bolszewików, Białych, Polaków i Brytyjczyków walczących o małą wioskę, gdzieś na Litwie. Możecie się dziwić, skąd do cholery Biali albo Brytyjczycy na Litwie w 1919, więc się nie dziwcie. Chcieliśmy po prostu użyć naszych zabawek.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Angus Konstam
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Angus Konstam
SCENERY/SCENERIA: SESWC, Campbell Hardie
MODELS/MODELE: Angus Konstam, Bill Gilchrist, Donald Adamson, Peter McCarroll, Bartek Żynda


1. Forces. Siły.


BRITISH/BRYTYJCZYCY
(Donald Adamson)

4 x Infantry
1 x field gun
1 x HMG
1 x Armoured Car
1 x Gunboat

POLES/POLACY
(Bartek Żynda)

3 x Infantry
1 x Infantry with bombs
1 x HMG
1 x LMG
1 x Kresowiec Armoured Car
1 x plane

WHITES/BIALI
(Dougie Trail, Tim Watson)

6 x Infantry
1 x Infantry with bombs
1 x Cavalry
1 x FT-17 tank
2 x HMG

BOLSHEVIKS/BOLSZEWICY
(Peter McCarroll, Bill Gilchrist, Campbell Hardie)

8 x Infantry
4 x Cavalry
2 x Armoured Cars
2 x Field Guns
3 x HMG
1 x Gunboat

2. The game. Gra.


In our game bolsheviks were kept the small village near the river surrounded by Whites. Two relief columns were approaching the village. However those two columns, were followed by two hostile forces of British and Poles. The fight begin. It started with general assault of the Whites supported by British on the village. Reds hold the line, but their situation was very dramatic. Specially when one of the relief column has been stopped by my Poles. The things get even worst, when the Red gunboat get sunk by the British vessel. When Red players thought that slowly everything get sorted they got another surprise, a Polish plane. The main task was to sunk the Red Gunboat, but that ship was a wreck right now, so instead of that, my plane shot some target in the village and then decimated the Red Cavalry. Then Whites and British entered the village and started successively cleared it off the remaining bolsheviks. Finally it surrendered to the British. The game was over and the Communist forces were driven off the Lithuania, at least till 1920...
W naszej grze bolszewicy byli w posiadaniu małej wioski nad rzeką otoczonej przez siły Białych. Z odsieczą dla niej podążały dwie kolumny, te jednak były ścigane przez wrogie oddziały Brytyjczyków i Polaków. Walka się rozpoczęła. Zaczęło się od generalnego szturmu na wioskę sił Białych wspartych Brytyjczykami. Czerwoni utrzymali pozycje, jednak ich sytuacja była bardzo krytyczna. Szczególnie kiedy jedna z kolumn podążających z odsieczą została zatrzymana przez moich Polaków. Sytuacja się jeszcze pogorszyła, gdy bolszewicka kanonierka została zatopiona przez okręt brytyjski. Kiedy już Czerwoni gracze myśleli, że w końcu wszystko uda się poskładać do kupy, na polu walki pojawił się polski samolot. Jego głównym zadaniem było zatopienie bolszewickiego okrętu, ale że był on już tylko wrakiem skierował się nad wioskę, gdzie ostrzelał kilka celów a następnie zdziesiątkował bolszewicką kawalerię. Wtedy Biali i Brytyjczycy weszli do wioski, którą zaczęli sukcesywnie oczyszczać z Czerwonych. Ostatecznie skapitulowała przed Brytyjczykami, co zakończyło grę. Litwa została oczyszczona z sił komunistycznych, przynajmniej do 1920...

3. Links. Linki.


Angus:

Tim:

Bill:
To be updated

Campbell (SESWC):

Flickr:

14 komentarzy: