niedziela, 4 czerwca 2017

Deep Fried Lard, Musselburgh 2017.

Like every year, in June we meet at Musselburgh Rugby Club for Deep Fried Lard. DFL is part of the events organized across the country by gents from Too Fat Lardy and this one is for gamers from Scotland. This is good opportunity to play Too Fat Lardies products, those published long time ago, the fresh one and also that not published yet. It is usually two sessions, the morning and the afternoon. We chose games and play them. Great idea.
Jak co roku, w czerwcu spotkaliśmy się w Musselburgh Rugby Club przy okazji Deep Fried Lard. DFL jest częścią większej ilości imprez organizowanych przez dżentelmenów z Too Fat Lardy i jest to impreza dla graczy ze Szkocji. To jest bardzo dobra okazja do zagrania z stare produkty TFL, te właśnie wydane i w te jeszcze nieopublikowane. Zazwyczaj są to dwie sesje, poranna i popołudniowa. Wybieramy gry i w nie gramy. Świetny pomysł.

1. The Morning Session. Sesja poranna.

1.1 What a Tanker!


As the first game I pick up the unpublished yet game, temporally called What a Tanker! It is TFL answer for popular trend right now of playing only tanks, not the infantry etc. What a Tanker! gave us that opportunity and it is very simple and very enjoyable too. Every tank have only three characteristics: armour, firepower and some extra rules. We have six order dice and we roll them to get some orders, which are (aiming, moving, firing, loading etc.). According to the order dice and what we just rolled, we taking our actions. If we getting pierced hit we losing our order dice. That all what we need to know about the rules. I get them very quick and really like them. For me it was the best game of the day.
Pierwszą grą, którą wybrałem była nieopublikowana jeszcze gra, roboczo nazywana What a Tanker! Jest to odpowiedź TFL na popularny obecnie trend gier, w której gramy jedynie czołgami, zapominając o piechocie itp. What a Tanker! daje nam ta możliwość i jest bardzo prostą i równocześnie bardzo zajmującą grą. Każdy czołg ma tylko trzy cechy: pancerz, siłę ognia oraz pewne zasady specjalne. Mamy sześć kości rozkazu, które rzucamy by uzyskać rozkazy, które możemy wydać naszemu czołgowi, są to np. celowanie, poruszanie się, strzelanie, ładowanie itp.). W zależności od tego jakie wyniki mamy na kościach rozkazów, tylko takie akcje możemy przeprowadzić. Jeśli zostaniemy trafieni, tracimy nasze kości rozkazu. To w sumie wszystko co musimy wiedzieć o zasadach. Opanowałem zasady bardzo szybko i w mojej opinii była to najlepsza gra dnia.

In our game three Pz IV and one StuG III faced British tanks (1 x Firefly, 2 x Shermans, 1 x Cromwell). I played Pz IV. The game was umpired by Jack Glanville and we used his 15mm tanks. Despite better guns we lost... Germans lost all their tanks. However I was the last German tanker left against three British tanks (I managed to destroy one Sherman). Good and funny game. Jack showed me the Eastern Front statistics and it will be magnificent opportunity to use them with my collections. Can not wait till the rules will be published.
W naszej grze trzy czołgi Pz IV wsparte jednym StuG III stanęło przeciw brytyjskim czołgom (1 x Firefly, 2 x Shermany, 1 x Cromwell). Ja grałem Pz IV. Gra była prowadzona przez Jack'a Glanville i do gry użyliśmy czołgów z jego kolekcji w skali 15mm. Pomimo lepszych dział, przegraliśmy... Niemcy stracili wszystkie swoje czołgi. Na swoja obronę dodam, że byłem ostatnim niemieckim czołgistą, który samotnie walczył przeciw trzem brytyjskim czołgom (udało mi się zniszczyć jednego Szermana). Dobra i wesoła gra. Jack pokazał mi statystyki dla frontu wschodniego i będzie to doskonała okazja wy wykorzystać te zasady razem z moją kolekcją. Nie mogę się doczekać na opublikowanie zasad.

1.2. Other games. Inne gry.

1.2.1. Muddy CoC.


1.2.2. Sharp Practice.

The games are always better when umpired by the author of the rules. The best table of the morning.
Gra jest zawsze lepsza, gdy prowadzona przez autora gry. Najlepszy stół poranka.


1.2.3. General de Armee


1.2.4. Chain Of Command Vietnam.


2. Afternoon Session. Sesja popołudniowa.


2.1. General de Armee.


My second game was General de Armee. I was tempted to check that game by Angus. Two years ago TFL tried to fix for Napoleonic period Chain Of Command, but it seems that decided to do it in different way. So last month they published that set. It is brigade level game so it hit the market so far reserved for Black Powder and Over the Hill in our club. Angus want to use it for Seven Years War. The game was umpired by John Evans and we used his toys. We used the basic stats for the game. I have to tell, that the rules were good. However they are not easy pick and it took me some time to understand them. There is a lot of tables you have to go through, but when you finally maintain them, the game is easy and flow very smoothly. The rules are recommended for all of those, who thinks that Black Powder or Over the Hill are to simple and want something more. The rules put a great effort on command and morale, so if you like it, the game is for you.
Moją drugą grą było General de Armee. Do tej gry byłem namawiany przez angusa. Dwa lata temu TFL próbował dopasować do napoleonki Chain of Command, ale wygląda na to że zdecydowali się zrobić to zupełnie inaczej. W zeszłym miesiącu opublikowali właśnie te zasady. Jest gra na poziomie brygady i wpasowuje się w rynek, do tej pory w naszym klubie opanowany przez Black Powder i Over the Hill. Angus chce te zasady używać do wojny siedmioletniej. Gra była prowadzona przez Johna Evansa i użyliśmy do gry jego zabawek. Do gry wykorzystaliśmy podstawowych charakterystyk. Muszę powiedzieć, że zasady są bardzo dobre. Jednakże nie należą do tych, które łapie się bardzo szybko i potrzeba trochę czasu by je sobie przyswoić. Jest tam bardzo dużo tabel, przez które trzeba się przedrzeć, jednak gdy je już wszystkie opanujesz gra zaczyna być bardzo płynna. Zasady są szczególnie polecane, dla tych, dla których najważniejsze w grze jest morale i dowodzenie, więc jeśli to lubisz, te zasady są na pewno dla Ciebie.

In our game me and Michael Schneider commanded the French (3 Infantry brigades, one was off table and 1 cavalry brigade) against Campbell and Angus who commanded the Austrians (3 Infantry brigades and 1 cavalry brigade). Campbell and Angus quickly deserted and their place took Michael Scott. Our frontal attack failed and both of infantry brigades had to withdraw to our initial positions. However my cavalry managed to broke the Austrian cavalry brigade and soon took position on the flank of the wavering Austrian infantry brigade. Also on their other flank just appear our fresh new infantry brigade, so the Austrians were surrounded in Cannae style. We called it a draw to satisfy all players. During the game we had very funny situation. Both Michaels were in melee and Michael Schneider rolled double 1 and had to face double 6 from Michael Scott. Can you believe it!
W naszej grze ja wraz z Michaelem Schneiderem dowodziliśmy Francuzami (3 brygady piechoty, w tym jedna z nich znajdowała się poza stołem i brygadą kawalerii) przeciw dowodzonym przez Campbella i Angusa Austriakom (3 brygady piechoty i jedna kawalerii). Campbell i Angus zdezertowali, jednak szybko ich miejsce zajął Michael Scott. Nasz frontalny atak się załamał i obie nasze brygady musiały się wycofać na pozycje wyjściowe. Jednakże mojej kawalerii udało się złamać austriacką kawalerię, po czym zajęła pozycje na flance bliskiej złamaniu austriackiej brygady piechoty. Również na ich drugiej flance pojawiła się nasza świeża brygada piechoty. Austriacy zostali otoczeni w kanaańskim stylu. Jako wynik gry ogłosiliśmy remis by zadowolić wszystkich graczy. Podczas gry mieliśmy zabawną sytuację. Podczas walki wręcz obu Michaelów, Michael Schneider rzucił dublet jedynek przeciw dublecie szóstek Michaela Scotta. Potraficie w to uwierzyć!

2.2. Other games. Inne gry.


2.2.1. What a Tanker!

This time the 28mm version. They managed to play two games during the session.
Tym razem wersja w skali 28mm. Udało im się rozegrać dwie gry w tej sesji.

2.2.2.Sharp Practice.

According to all of us the best table of the day, brought by Michael Scott. I think that you can order one like that from him. If you want something like that, contact me and I will contact Michael for you.
Według wszystkich zebranych był to najlepszy stół dnia, przygotowany przez Michaela Scotta. Wydaje mi się, że istnieje możliwość zamówienia czegoś podobnego do tego. Jeśli jesteście tym zainteresowani mogę Was z Michaelem skontaktować.

2.2.3. Chain of Command Yugoslavia


2.2.4. Modern Chain of Command


3. Links. Linki.


Check this space regularly, as I will be posting the links to other relations from that event. Also I would like to thank Derek Hodge, both Richards from TFL, all those who prepared and umpired games for us for an amazing day! 
Sprawdzajcie to miejsce regularnie, ponieważ postaram się tu umieszczać wszelkie linki do relacji z tego eventu. W tym miejscu chciałbym również podziękować Derekowi Hodge, obu Richardom z TFL, wszystkim tym którzy przygotowali i prowadzili gry dla nas za wspaniały dzień!

Derek Hodge:


Campbell Hardie:

Flickr:

15 komentarzy:

 1. Wow, what an awesome time! Great games and lovely looking tables Bart.

  OdpowiedzUsuń
 2. Fantastycznie to wygląda! I musiało być extra ( na takich stołach!)

  OdpowiedzUsuń
 3. Bardzo podobają mi się te stoły. I tyle fajnych gier na raz - aż mnie zazdrość bierze, że tam nie byłem :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Faktycznie stoły były ekstra. Nie ma co zazdrościć, zawsze można przyjechać za rok ;)

   Usuń
 4. Wygląda to wszystko wspaniale, zazdrość mnie straszna bierze :D

  OdpowiedzUsuń
 5. Wow, most impressive and splendid tables Bart!!

  OdpowiedzUsuń
 6. Ten komentarz został usunięty przez administratora bloga.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Filgazie cieszę się, że się podoba, jednak prosiłbym o nie umieszczanie reklam pod postami, dlatego byłem zmuszony usunąć Twojego posta...

   Usuń