niedziela, 4 września 2016

Florence 1528. Florencja 1528.

Last Thursday we had another Italian Wars game prepared by Michael Schneider. This time it was very big battle for the 6 players. Unfortunely Bill Gilchrist was not able take the part in the game and his place has been taken by Michael Charge. We used the Pike and Shotte rules with some additions made by Michael S.
W ostani czwartek mielieśmy kolejną  grę z okresu wojen włoskich, przygotowaną przez Michaela. Tym razem była to bardzo duża gra dla 6 graczy. Niestety Bill Gilchrst nie mógł tego wieczora być z nami i jego miejsce zostało zajęte przez Michaela Charge. Do gry użyliśmy zasad Pike and Shotte z pewnymi dodatkowymi zasadami przygotowanymi przez Michaela S.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Michael Schneider
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Michael Schneider
SCENERY/SCENERIA: SESWC
MODELS/MODELE: Michael Schneider, Donald Adamson, Jack Glanville, Angus Konstam

1. Forces. Siły.


HOLY ROMAN EMPIRE AND ALLIED
ŚWIĘTE CESARSTWO RZYMSKIE I SPRZYMIERZENI 

HOLY ROMAN EMPIRE
ŚWIĘTE CESARSTWO RZYMSKIE
(Donald Adamson)

The Swabian Horse
CinC (SR: 9)
1 x Gendarmes
2 x Men-at-Arms
1 x Mounted Arquebusiers
1 x Mounted Crossbows

The Augsburger Foot
CinC (SR: 8)
4 x Landsknechts pikemen
2 x Landsknechts arquebusiers
1 x Doppelsoeldner
2 x medium guns
3 x light guns

KINGDOM OF SPAIN
KRÓLESTWO HISZPANII
(Bartek Żynda)

The Catalanan Light Horse
CinC (SR: 8)
1 x Men-at-Arms
2 x Mounted Arquebusiers
2 x Stradioti

The Aragonese Foot
CinC (SR: 7)
2 x Spanish Swordsmen
2 x Spanish Pikemen
2 x Spanish Arquebusers
2 x medium guns

REPUBLIC OF FLORENCE
REPUBLIKA FLORENCJI
(Jack Glanville)

Florentine's Horse
CinC (SR: 8)
1 x Lanza Spesata Gandarmes
1 x Men-at-Arms
2 x Stradioti

Florentine Militia and Mercenaries
CinC (SR: 7)
1 x Landsknecht Pikemen
1 x Landsknechte Doppelsoeldner
1 x Landsknechte Arquebusiers
1 x Florentine Spear 'Pike' men
2 x Florentine Arquebusiers
2 x Florentine Crossbowmen with pavises

KINGDOM OF FRANCE AND ALLIED
KRÓLESTWO FRANCJI I SPRZYMIERZENI

KINGDOM OF FRANCE
KRÓLESTWO FRANCJI
(Campbell Hardie)

The King's Guard
CinC (SR: 9)
2 x French Gendarmes d'Ordonance
3 x Archers (Men-at-Arms)

The Gascogne Foot
CinC (SR: 8)
1 x French Pikemen
1 x French Arquebusiers
1 x French Crossbowmen
1 x medium gun

SWISS CONFEDERATION
KONFEDERACJA SZWAJCARSKA
(Michael Charge)

The Berner Guard
CinC (SR: 8)
2 x Swiss Pikemen
2 x Halberdiers
1 x French Crossbowmen with pavises

The Schwyzer Foot
CinC (SR: 7)
2 x Swiss Pikemen
2 x Halberdiers
2 x heavy guns

REPUBLIC OF VENETIA
REPUBLIKA WENECKA
(Angus Konstam)

Dalmatian Horses
CinC (SR: 8)
1 x Lanza Spesata Gendarmes
1 x Men-at-Arms
2 x Mounted Crossbowmen
2 x Stradioti

Terra Firma Foot
CinC (SR: 7)
1 x Landsknechts
1 x Romagol Pikes
2 x Venetian Arquebusiers
2 x Venetian Crossbowmen with pavises
3 x medium guns


2. Changes in commands in the initial turn. Zmiany w dowodzeniu w początkowej turze.


Before the game, both sides was allowed to made up to three changes in batalias. The French players decided kept it as it was. The Imperials made some changes between Germans and Spaniards. German commander took all Spanish infantry in exchange for all Imperial cavalry, also I made exchange in CinCs and my rate 7 took Spanish cavalry and my rate 8 took the German cavalry.
Przed grą, obie strony mogły dokonać do trzech zmian w swoich bataliach. Gracze francuscy zdecydowali się zachować ustawienie początkowe. Cesarscy dokonali kilku zmian pomiędzy Niemcami i Hiszpanami. Niemiecki dowódca zabrał całą hiszpańską piechotę w zamian za niemiecką kawalerię oraz dokonałem zamiany wewnątrz mojej batalii i dowódca z ratingiem 7 objął dowództwo nad hiszpańską kawalerią a dowódca z ratingiem 8 dowodził kawalerią niemiecką.
© Michael Schneider

3. The game. Gra.


The whole game started with three different battles, Spaniards against French, Swiss against Germans and Venetians against Florentines and finished in just two battles. In the centre Imperial troops started with artillery bombardments of the Swiss positions, which lead to Swiss and French counter fire. Finally the Swiss decided to move against Germans and the clash begins. Slowly Germans started pushing the Swiss backward but then something strange happened...
Cała gra rozpoczęła się od trzech osobnych bitew, Hiszpanów przeciw Francuzom, Szwajcarów przeciw Niemcom i Florencji przeciw Wenecji i skończyła na dwóch. W centrum, oddziały imperialne rozpoczęły od ostrzału artyleryjskiego pozycji szwajcarskich, co spowodowało szwajcarsko-francuski kontr ostrzał . Ostatecznie Szwajcarzy zdecydowali się ruszyć przeciw Niemcom i walka się rozpoczęła. Powoli Niemcy zaczełi spuchać Szwajcarów do tyłu, jednak wtedy stało się coś dziwnego...

Our Italian players started the battle against each other, however their command rolls were very poor and for the most of the time they did nothing. Finally irritated with this, decided that 'Italia is only for Italians" attacked their closest opponents, Angus's Venetians attacked Donald's Germans and Jack's Florentines attacked Michael's Swiss. That finished in one massive chaos. One did not know who is your enemy and who is your friend. However slowly the imperial side started gain the advantage...
Nasi włoscy gracze rozpoczęli bitwę przeciw sobie, jednak ich rzuty dowodzenia były bardzo słabe i przez większość czasu nie robili nic. W końcu zirytowani tym postanowili że, "Włochy tylko dla Włochów" i uderzyli na swoich najbliższych przeciwników. Wenecjanie Angusa zaatakowali Niemców Donalda a Florencyczy Jack'a zaatakowali Szwajcarów Michaela. To skończyło się na jednym wielkim chaosem. Nikt nie wiedział, kto jest wrogiem a kto przyjacielem. W końcu jednak powoli strona imerialna zaczynała zdobywać przewagę.

On the other end, the Spaniards fought against French. It was truly cavalry battle. It started very well for French. Their Gendarmes has been charged by light Spanish cavalry and they won, but then they had been catched in trap. Behind the light horses I put the spanish pikemen and the Gendarmes had to charge them (Gallopers rule). It finished in huge disaster of the noble French knights. One unit has been destroyed and the other had to withdraw shaken. That has not been used by German cavalry, who refused to listen their Spanish commander (I had enormous number of filed commands that game). That saves the French cavalry from the bigger disaster, because it gave Campbell time to rally his units. Finally my Gendarmes charged shaken French Gendarmes and... my nobles had to withdraw. There was not enough time for another charge and the game was over. Finally we managed to destroy one unit more than French and we were announced as the winners.
Po drugiej stronie pola bitwy, Hiszpanie mieżyli się z Francuzami. Była to prawdziwa kawaleryjska bitwa. Zaczęło się bardzo dobrze dla Francuzów, ponieważ ich Żandarmi zostali zaszarżowani przez lekką kawalerię hiszpańską, którą oczywiście odparli, jednak wtedy zostali oni złapani w pułapkę. Za lekką konnicą ustawiłem hiszpańskich pkinierów i Żandarmi musieli ich zaatakawać (zasada Gallopers). Skończyło się to na totalnej masakrze dostojnej francuskiej kawalerii. Jeden oddzał został zniesiony a drugi wycofał się bliski złamania. To jednak nie zostało wykorzystane przez niemiecką kawalerię, która odmówiła słuchania rozkazów hiszpańskiego dowódcy (w tej grze miałem niespotykaną wcześniej ilość niezdanych testów wydawanych rozkazów). To ocaliło francuską kawalerię przed większymi stratami, ponieważ dało to czas Campbellowi na zebranie swoich oddziałów. W końcu moi Żandarmii zaszarżowali na bliskich załamania francuskich Żandarmów i... moi wspaniali rycerze musieli się wycofać. Niestety, na następną szrżę nie było już czasu i gra dobiegła końca. Ostatecnie udało nam się zniszczyć jeden oddział więcej i to my zostaliśmy ogłoszeni zwycięzcami.

4. Links to other relations and galleries. Linki do innych relacji i galerii.


Michael S.:
http://meneken.blogspot.co.uk/2016/09/the-battle-of-florence-ad-1528-or-so.html

Angus:
http://www.edinburghwargames.com/the-battle-of-florence-1528/

Jack:
http://pioneerpainting.blogspot.co.uk/

Campbell:
https://www.facebook.com/South-East-Scotland-Wargames-Club-SESWC-158670127504302/?fref=ts

Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157670191351953
8 komentarzy:

 1. Ale piękne figurki. I też sama gra nimi musiała być nie lada frajdą!

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dziękuję. Wojny włoskie chyba toczono włąsnie z myślą o wargamingu, ze względu na stroje i kolorostykę - uczta dla nas! ;)

   Usuń
 2. What a nice period to play! Splendid minis...

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Thank you Phil. Yes, that's the very splendid period to play. Soon will be another game.

   Usuń
 3. Odpowiedzi
  1. Dodam jeszcze, że kolekcje cały czas sie rozbudowywują ;)

   Usuń