środa, 14 września 2016

Skirmish Sangin: House Call.

Last Thursday in our club we have been testing another new scenario for Skirmish Sangin. The game was prepared for us by Michael Charge. This time Campbell and I lead the Afghan Police squad supported by British in searching action against Al Qaeda in a small village.
W ostatni czwartek w naszym klubie testowaliśmy kolejny nowy scenariusz do gry Skirmish Sangin. Gra została przygotowana dla nas przez Michaela Charge. Tym razem Campbell  i ja dowodziliśmy policją afgańską w akcji poszukiwawczej przeciw Al-Kaidzie w małej wiosce.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Michael Charge
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Michael Charge
SCENERY/SCENERIA: SESWC, Campbell Hardie
MODELS/MODELE: Michael Charge.

1. Scenario. Scenariusz.


Here is the scenario for the game:
Tutaj scenariusz do gry:

2. The game. Gra.


We, Campbell and I split our troops on two groups and started searching the buildings. Unfortunately for me, one of my guys step on the trap and we got first casualties, one heavily wounded and another lightly. When finally I rallied my troops, we successfully arrested one of the terrorists. As the result of not very pleasant for him, interrogation, we received information about the rest of the traps, which save our man from further casualties. Finally we managed to transport our unconscious policeman together with the detainee to the armoured car, when the shooting begins.
Razem z Campbellem rozdzieliśmy nasze siły na dwie grupy i przystąpiliśmy do przeszukiwania budynków. Na nieszczęście dla mnie, jeden z moich ludzi nastąpił na pułapkę i w ten sposób ponieśliśmy pierwsze ofiary, jeden z policjantów został ciężko ranny a drugi lekko. Kiedy udało mi się opanować moich ludzi, udało nam się zaaresztować pierwszego terrorystę. W rezultacie dość nieprzyjemnego dla niego przesłuchania, uzyskaliśmy informacje o pozostałych pułapkach, co oszczędziło naszych ludzi przed dalszymi ofiarami. W końcu udało nam się przetransportować nasze nieprzytomnego policjanta i aresztanta do samochodu pancernego, gdy zaczęła się strzelanina.

This time the terrorists were very unsuccessful, they tried the RPG against our car, but slowly we were getting the advantage. Soon two of the terrorists were lying dead and we got few new arrested. Finally we found our target, and Campbell did arrested him. At the end of the game we lost one of our men. He get hit by the sniper, who was hidden in the canal. Anyway we fulfill our plan and this time we definitely won the game.
Tym razem terroryści byli bardzo nieskuteczni, użyli nawet RPG przeciw naszemu samochodowi, jednak powoli zyskiwalismy przewagę. Wkrótce kilku terrorystów leżało martwych, oraz dokonaliśmy kilku nowych aresztowań. W końcu odnaleźliśmy nasz cel i Campbell zaresztował go. Pod koniec gry straciliśmy jednego z naszych ludzi. Został on trafiony przez snajpera, ukrywającego się w kanale. Jednak wykonaliśmy nasz plan i tym razem zdecydowanie wygraliśmy nasza grę.

3. Links to other relations and galleries. Linki do innych relacji i galerii.


Michael:

Campbell:

Flickr:

3 komentarze:

 1. Great looking game Bart, very atmospheric with this splendid terrain!

  OdpowiedzUsuń
 2. Ponownie, wygląda wspaniale.
  Bardzo fajny też, aktualny teatr działań:)

  OdpowiedzUsuń
 3. As Phil has already said, great looking game.

  OdpowiedzUsuń