środa, 3 sierpnia 2016

Testing the Soldiers of God. Testowanie Soldiers of God.

I very like those pre Claymore atmosphere, when so many new system appears. Last Thursday I was invited to the Soldiers of God game. The system is write to play the Crusades to the Holy Land, one of my favourite periods in history.
Bardzo lubię then okres przed Claymore, kiedy pojawia się tyle nowych systemów do przetestowania. W ostatni czwartek zostałem zaproszony do gry z zasadami Soldiers of God. System ten jest przeznaczony do rozgrywania bitew z okresu krucjat do Ziemi Świętej, jednego z moich ulubionych okresów w historii.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Jack Glanville
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Jack Glanville, Derek Hodge
SCENERY/SCENERIA: SESWC
MODELS/MODELE: Jack Glanville

1. Forces. Siły.


KINGDOM OF JERUSALEM/KRÓLESTWO JEROZOLIMSKIE 
(Campbell Hardie, David)

3 x Heavy cavalry
3 x Crossbows
3 x Heavy infantry


SULTANATE OF EGYPT/SUŁTANAT EGIPTU
(Jim Louttit, Donald Adamson, Bartek Żynda)

3 x Medium Cavalry
4 x Light Cavalry
3 x Bowmen
2 x Light infantry

2. The game. Gra.


First what i really liked about this system is, that before the game you have to prepare your tactic. This is very realistic according to the period. You have to choose very wisely, not like us... We totally ignored the power of our bows and finally we had to pay for that mistake... Let start from the beggining. The whole army is usually divided on three parts: left flank, centre and right flank. Every part of the army receive main order, that's their tactic for the whole game. We chose the Move Forward, Loose and Rally Back order for our flanks, what was very good and Move for our centre, which should be replaced with Loose (we did not turn the page to check all the pre battles orders - shame on us). Then we receive four cards with orders. Every card have the main order usually move, loose, charge, maneuver etc. Also the card have some special events which could be played against one or both sides. So many possibilities. I am generally not enthusiastic for card driven games, but this one is different. First, every part of the army have their main order and when none of the cards fit us, they execute their main order, also we can trade the cards for new one or rally our troops.
Pierwsze co mi się spodobało w tym systemie, to to, że przed bitwą trzeba ustalić swoją taktykę. Bardzo to oddaje realizm ówczesnych pól bitwy. Trzeba wybrać bardzo mądrze, nie tak jak my... Totalnie zignorowaliśmy siłę naszych łuczników i w ostateczności musieliśmy srogo za ten błąd zapłacić... Zacznijmy jednak od poczatku. Cała nasza armia podzielona jest na trzy części: prawe skrzydło, centrum i lewe skrzydło. Każda cześć armii otrzymuje swój główny rozkaz na całą grę. My wybraliśmy Rusz do przodu, wystrzel i powróć, dla naszych skrzydeł, co było mądrą decyzją i maszeruj do przodu dla naszego centrum, co powinno być zamienione na wystrzel (nie przewróciliśmy kartki z rozkazami na drugą stronę, by zobaczyć, że takie rozstawienie jest dostępne... powinniśmy się wstydzić). Po tym każda ze stron otrzymuje dodatkowe 4 karty z rozkazami. Każda karta ma rozkaz główny, taki jak ruch do przodu, wystrzel, szarża, manewr itp. Karty równiez posiadają dodatkowe zdarzenia lub rozkazy, które moga być zagrane przez jedną bądź obie strony. Dostępnych jest wiele możliwości. Ja generalnie nie lubię gier, gdzie mechanika jest głównie oparta na kartach, jednak w tym przypadku jest inaczej. Po pierwsze, każda część armii posiada swój główny rozkaz i jeśli żadna z kart nam nie odpowiada, możemy wykonać właśnie ten główny rozkaz ajk również możemy zamienić nasze karty na nową kartę, lub poświęcić je na porządkowanie naszych oddziałów.

I did not tell, that every army have their morale points and everything bad and also good affects that morale. From our army the best performance had the Donald's (left flank). He managed to survive the charge of the Hospitalers and finally get on his flank. That was not good enough to win the battle, because rest of our army's performance was not good.
Nie powiedziałem jeszcze, że każda armia ma swoje morale i wszystko co się dzieje dobrze lub źle ma na nie swój wpływ. Z naszej armii najlepiej wypadła część Donalda (lewa flanka). Udało mus się przetrwać szarżę Szpitalników i ostatecznie znaleźć się na ich flance, ale to nie było wystarczające by wygrac bitwę, ponieważ reszta naszej armii kompletnie zawiodła.

Jim on our right flank tried to softened the Knights from left Jerusalem's flank by his arrows. It caused some damages, but not enough to stop them. Finally they charged and our right flank broke. Becouse of the wrong main order I could not support Jim in his fight, very quickly our morale broke too. I can only add that during the game my commander has been challenged by Campbell's commander and he get killed. Finally the game finished with great Crusaders victory!
Jim na naszej prawej flance próbował zmiękczyc rycerzy jerozolimskich ostrzałem ze swoich łuków. Spowodowało to pewne uszkodzenia, jednak nie zatrzymało ich. Ostatecznie zaszarżowali i tym sposobem nasza prawa flanka została złamana. Ze względu na wydany zły główny rozkaz, moje oddziały nie były w stanie wesprzeć Jima w jego walce i tym sposobem nasze morale szybko spadło do zera. Mogę jeszcze dodać, że mój dowódca został wyzwany przez dowódcę Campbella na pojedynek, w którym został zabity. Ostatecznie gra zakończyła się zdecydowanym zwycięstwem Krzyżowców.

3. Summary. Podsumowanie.


The rules worked very well. They are simple and very clearly written and also very fast playable. The rules cover some sieges, which I am very curious to use. The set cover only the times of the crusades but I believe that the system can be used for all medieval conflicts, only the cards need to be redesign. Finaly I can said that my Normans can be very easily converted for that game. I just need to buy some movement trays with a correct size, which I am going to do during the Claymore!
Zasady sprawiły sie znakomicie. Są proste, przejrzyście napisane i bardzo szybkie w grze. Zasady zawierają w sobie równiez oblężenia, co bardzo chciałbym kiedyś sprawdzić. Soldiers of God są przeznaczone do rozgrywania konfliktów w czasach wypraw krzyżowych, ale moim zdaniem moga byc użyte do jakichkolwiek konfliktów średniowiecznych, jedyne co trzeba by zrobić to zmienić karty do gry. Na koniec moge powiedzieć, ze moi Normanowie mogą byc bardzo łatwo przekonwerterowani do tej gry, jedyne co musze zrobić to kupić zbiorcze podstawki w odpowiednim rozmiarze, co zamierzam zrobić podczas Claymore!

4. Links. Linki.


Relations/Relacje:

Jack:
http://pioneerpainting.blogspot.co.uk/2016/07/soldiers-of-god.html

Campbell:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1074109505960355&id=158670127504302

Galleries/Galerie:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157671089888332

8 komentarzy:

 1. Bardzo mnie zaciekawiłeś! I jak jeszcze zasady są dobre i zrozumiałe to extra,

  OdpowiedzUsuń
 2. This could be something for the Ottonians / Normans/ late Saxon bash (upcoming) ... ;)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Yes, it could, but the cards need to be created again as those are only for Christians/Muslims only.

   Usuń
 3. Looks great! Love the figures too.

  OdpowiedzUsuń
 4. Wonderful and colored armies, a great report!

  OdpowiedzUsuń