wtorek, 20 października 2015

Polska 1920 (#2). Poland 1920 (#2)

Nowe figurki, a raczej pomalowane nie tak dawno, tylko nie było jeszcze czasu na prezentacje, a one juz zdążyły wziąć udział w grze. Oczywiście mowa tutaj o wielkiej grze grypy AB1, którą relacjonowałem kilka dni temu. Dzisiaj wszystkie figurki pochodza z oferty Scheltrum Miniatures i są to ich najnowsze produkty, przynajmniej podczas Claymore były. 
New figures, or rather painted not long time ago, but there was no time for presentation yet. They all have been already used in the game. I'm talking about big game of AB1 group, which I reported a few days ago. Today, all figures come from Scheltrum Miniatures offer and these are their latest products, at least during Claymore were.

1. Kawalerzyści (w barwach 3. Pułku Ułanów Wielkopolskich). Cavalrymen (in colors of 3rd of Wielkopolska Uhlan Regiment).

2. CKM. HMG.

3. Piechota (żołnierz w hełmie francuskicm pochodzi z innego zestawu, nie Scheltrum Miniatures). Infantry (soldier in Adrian helmet comes from different set, not Scheltrum Miniatures).

6 komentarzy: