środa, 30 września 2015

Songs of Drums and Tomahawks.

Last Thursday in our club, we had a little test game of the newly system for us called Songs of Drums and Tomahawks. Bill tried it once and decided to bring it to us. I was very curious of that system, first because I like to play that period (which it covers), secondly it always good to have some alternative for other systems (mainly for Muskets and Tomahawks).
W ostatni czwartek w naszym klubie mieliśmy małą grę testową nowego dla nas systemu zwanego Songs of Drums and Tomahawks. Bill spróbował go juz raz i postanowił zapoznać nas z nim. Osobiście byłem bardzo ciekawy tych zasad. Po pierwsze lubię rozgrywać okres, który system pokrywa i po drugie zawsze dobrze jest mieć jakąś alternatywę dla innych systemów (głównie dla Muskets and Tomahawks).

SCENARIO/SCENARIUSZ: Bill Gilchrist
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Bill Gilchrist
SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES/FIGURKI: Bill Gilchrist

To keep the test simple, everything was simplified. The two groups of Indians (myself) attacked group of Colonists (Campbell Hardie) supported by Rangers (Bill Gilchrist) across the river. During this game we tried everything, shooting on long distance, hand to hand etc. Finally Indians get pushed back and had to withdraw. That's the game in very brief description of the game. That wasn't the point. The point was set o rules.
Aby sprawę uprościć, wszystko w naszej grze zostało uproszczone. Dwie grupy Indian (ja) zaatakowały przy rzece grupę Kolonistów (Campbell Hardie) wsprtej oddziałem Rangersów (Bill Gilchrist). Podczas gry spróbowaliśmy prawie wszystkiego, walki na daleki dystans, walki wręcz itp. Ostatecznie Indianie zostali odparci i zmuszeni do wycofania się. To oczywiście bardzo krótki opis naszej gry, ale nie o to tutaj chodziło. Bardziej zależało nam na zasadach.

So far or that period we had two set of rules: Muskets and Tomahawks and Black Powder. As the second one is better for big battles we mainly for skirmish games used the first one. And that the area where Songs arrived. I have read about this system many times and finally had the opportunity to try it. After the first game I can said I like it. Have a very good potential. It is simple and fast but not boring. As there was some issues I had with M&T, mainly activations, when at the very big games it get bored, specially when you have to wait all cards deck to finally activate your unit (I'm not generally enthusiast of that way of activations), here it goes to the something I like much more: turns. Every unit or figure (it depends of the specific of the unit, orders etc.), had to take the test and then if it pass can execute the given order (move, shot etc.). When we fight (both shooting and melee) we had to beat the value of the enemy figure. It is usually sum of weapons and figure characteristics plus dice roll. The difference gives us the result of fight. Very simple. Rest is in the same way.
Do tej pory dla tego okresu mieliśmy dwa systemy: Muskets and Tomahawks i Black Powder. Jako, że ten drugi obejmuje duże bitwy dla skirmish'ów wykorzystywaliśmy ten pierwszy. Ten sam poziom obejmuje Songs. Czytałem o tym systemie wiele razy i w końcu miałem możliwość bezpośredniego się z nim zapoznania. Po pierwszej grze musze powiedzieć, że mi się podoba. Ma bardzo duży potencjał. Jest prosty, szybki ale nie nudny. Jako, że M&T w kilku miejscach mnie denerwuje, chodzi mi tu szczególnie o aktywację, szczególnie podczas dużych gier, kiedy trzeba czekać przez całą talię kart, aby w końcu ruszyć swoje oddziały (generalnie nie jestem fanem takiej aktywacji), tutaj poradzono sobie w sposób, który mi się dużo bardzij podoba: tury. Każdy oddział lub figura (zależy to od rozdzaju jednostki, rozkazu itp.) musi zdać test i dopiero po jego zdaniu, może przejść do wykonania rozkazu (ruch, strzał itp.). Każda walka (zrówno strzelanie jak i walka wręcz) odbywa się na zasadzie pokonania wartości przeciwnej figurki, którą jest suma charakterystyk figurki, broni i rzutu kostką. Różnica decyduje o rezultacie walki. Bardzo proste i cała reszta jest również taka.

However the game have its minuses as well. I don't know, maybe it was caused by tiredness after hard week at work, but in my opinion the way the value of figure during the fight is the most confusing. As it put action very often to the single figure,  it always had to check the reference sheet. Especially when our unit has many individuals, it is really annoying and it is really easy to get lost. Maybe I'm wrong, but that are my feelings about it.
Jednak gra ma też pewne minusy. Nie wiem, czy jest to spowodowane zmęczeniem po ciężkim tygodniu w pracy, ale w mojej opinii, sposób oblicznina wartości figurki w walce jest najbardziej pogmatwany. Jako ze akcja bardzo często opiera się na pojedynczej figurce a nasz oddział składa się z wielu indywidualnych postaci, zmusza nas to do ciągłego zaglądania do statystyk. To jest dość irytujące i bardzo łatwo się w tym wszystkim pogubić. Może się mylę, ale takie są moje odczucia co do tego.

Despite the minuses, the game is very enjoyable. I don't think that it will beat M&T in our games, however it will be some kind of alternative. For sure we need to try more games and maybe finally I will paint some Indians for myself.
Pomimo minusów, gra jest bardzo przyjemna. Nie sadzę, by pobiła M&T w naszym klubie, jednak będzie dla pewną alternatywą. Na pewno przyda nam sie więcej gier i być może w końcu uda mi się pomalować w końcu jakichś Indian dla siebie.

My gallery from the game on Flickr:
Moja galeria z gry na Flickr:

7 komentarzy:

 1. Don(t know anything about these rules, but this game is looking nice, love the terrain...

  OdpowiedzUsuń
 2. Very cool figs and terrain. You've reminded me of another great set of rules that I haven't played in a while.

  OdpowiedzUsuń
 3. Fantastyczne! Muszę spróbować tego systemu, a przede wszystkim dokupić kilka jednostek. Muszę zapamiętać ten post.

  OdpowiedzUsuń
 4. Good read up Bart - SBH's is a great set of rules for a quick rollout in an evening.
  Cheers
  Stu

  OdpowiedzUsuń