środa, 9 września 2015

Fornovo 1495

In this week's Thursday our club will be changed into polling station, so our gaming night was moved for Tuesday instead. As I did not not have any game planned for that night I have joined to the game organised by Michael. He was desperate to try his new toys from Italian Wars and he choose the Battle of Fornovo, fought 6th of July 1495 and as Jack supported Michael with his figures we were able to play the full size battle on very tiny table (6'x4'). That was to speed up the game and not waste time for unnecessary maneuvering. For the game we used Pike and Shotte rules.
W ten czwartek nasz klub zostanie zamieniony w lokal wyborczy, więc nasze wieczorne granie zostało przeniesione na wtorek. Jako, że nie miałem nic zaplanowanego na ten wieczor, dołączyłem do gry organizowanej przez Michaela. Michael był zdesperowany by użyc swoich nowych zabawek z Wojen Włoskich i do swoje gry wybrął bitwę pod Fornovo, stoczoną 6 lipca 1495 roku, a że Jack wsparł go swoimi figurkami, mogliśmy rozegrać grę w pełnym wymiarze na bardzo małym stole (6 stóp na 4 stopy). To dlatego, by przyspieszć grę i nie tracić czasu na zbedne manewry. Do gry użyliśmy zasad Pike and Shotte.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Michael Schneider
SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES&MODELS/FIGURKI i MODELE: Michael Schnaider, Jack Glanville

1. Forces. Siły.


KINGDOM OF FRANCE/KRÓLESTWO FRANCJI
(Michael Schneider, Bartek Żynda)

© Michael Schneider
Update: French had only one heavy gun.
Uzupełnienie: Francuzi posiadali tylko jedno działo ciężkie.

ITALIAN STATES/PAŃSTWA WŁOSKIE
(Angus Konstam, Jack Glanville) 
© Michael Schneider

2. The game. Gra.


According to our (French) plan, we were going to push our whole infantry to block the river crossings (all fords and the bridge) and with our cavalry push back the Italian cavalry, which was on our bank. Thanks those actions we were expected that we will create the safe way for our loot. We both agreed that this is the simlest plan and it should worked well, however as lerned with the past games, the reality is not always fit the plans... Se la vie!
Zgodnie z naszym (francuskim) planem, mielismy zamiar pchnąc całą nasza piechotę by zablokować przeprawy przez rzekę (most i brody) i nasza kawalerią odepchnąć włoską kawalerię znajdującą się na naszym brzegu. Dzięki tym akcjom, spodziewaliśmy się utworzenia bezpiecznego korytarza dla naszych łupów. Oboje zgodziliśmy się co do tego, że plan jest prosy i powinien zadziałać, jednak nauczony doświadczeniem wiedziałem, że czasem plany odbiegają znacznie od rzeczywistości... Se la vie!

Game started with my artillery bombardment, however this time not very accurate. Our infantry managed to take its positions on the river bank very quickly, but cavalry did not managed to take their positions and to be honest gets disordered because of my actions. The price was quite huge I had to paid for that mistake. First the Italian cavalry (Stradioti and Men-At-Arms) charged on my guns from the flank. Surprisingly they had been pushed back and when my guns were ready to fire, one of the guns explodes (effect of triple ones on my dice)...
Grę rozpocząłem od ostrzału artyleryjskiego, który tym razem nie był skuteczny. Nasza piechota zdążyła dość szybko zająć pozycje na brzegu rzeki, natomiast kawalerii nie udało się ustawić w porządanym szyku i aby byc zupełnie szczerym trochę się zdezorganizowała przez moje akcje. Cena, jaką za to zapłaciłem była bardzo wysoka. Wpierw włoska kawaleria (Stradioti i Kopijnicy) zaszarżowali na moje działa od flanki, a tym udało się jakimś cudem ten atak odeprzeć i kiedy ustawiły się gotowe do strzału, jedno z moich dział eksplodowało (efekt potrójnej jedynki na kościach)...

That explosion causes a lot of chaos between my artillery. Italian cavalrymen just destroyed one gun after another. Finally when all guns have been lost, Italians got my unprepared Man-At-Arms. Smashed them and then withdraw to regroup. That was only temporary succes of the Italians. Destroying my Man-At-Arms created free way for the charge of our Gendarmes. I used that opportunity and soon Italian cavalry was pushed off the table. That action created free way to Paris for our wagons with loot and the king!
Ta eksplozja spowodowała chaos wśród moich dział. Włoska kawaleria niszczyła jedno dzało za drugim i gdy w końcu zniszczyła wszystkie uderzyłą na moich nieprzygotowanych Kopijników. Zniszczyła ich i wycofała się by sie przegrupować. To był jednak tymczasowy sukces Włochów. zniszczenie Kopijników utworzyło wolną drogę dla szarży moich Gandarmes. wykorzystałem ta okazję i wkrótce włoska kawaleria została zniesiona ze stołu. Ta akcja spowodowała utworzenie wolnej drogi do Paryża dla naszych łupów i króla!

Worth mentioning is that our infantry totally blocked Italian action from the other bank of the river. By blocking the crossings, they prevent the main Italian forces to support their cavalry. We managed to get the much better result than the French got in real battle. It was very good game with a lot of very nice figures.
Warto wspomnieć, że blokada przejść przez rzekę przez nasza piechotę zablokowała głównym siłom włoskim wsparcie akcji swojej kawalerii. Udało się nam siągnąć dużo lepszy rezultat, niż to miało miejsce w prawdziwej bitwie. To była bardzo dobra bitwa z wieloma wspaniałymi figurkami.
© Michael Schneider
© Michael Schneider
© Michael Schneider

3. Links. Linki.


Michael's relation on his blog.
Relacja Michaela na jego blogu:

My gallery on Flickr:
Moja galeria na Flickr: 

14 komentarzy:

 1. Great report Bart! Looks like an awesome game too!

  OdpowiedzUsuń
 2. So many beautiful colors, armies and terrain...impressive, very impressive lookig game, love the gendarmes and artilleries especially...

  OdpowiedzUsuń
 3. I don't know why Angus and Jack not attacked with their blocks, it would have been a different outcome, I'm sure.

  OdpowiedzUsuń
 4. I could not get mine to move that's why. Damm dice!

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Sometimes those who are commanded, did not listen to their commanders...

   Usuń
 5. Wow! I would have dearly loved to have been playing in this game as Fornovo is one of the most interesting battles of The Great Italian Wars and full of what if's as the engagement wasn't really a full battle as such.

  Brilliant stuff Bartek.

  Darrell.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Thank you Darell. There is a large collection of figures from that period in our club, so for sure more games to come.

   Usuń
 6. Superb game! Lovely troops, terrain and tactics!

  OdpowiedzUsuń
 7. Genialnie to wygląda! Wspaniały teren i miniatury!

  OdpowiedzUsuń