czwartek, 6 sierpnia 2015

Inchcolm Island 1940. Wyspa Inchcolm 1940.

Yesterday we had a fictional game of German landing on the Inchcolm Island in 1940. We used the table created by Hugh Wilson and updated by himself for the later period. For the game we have used Bolt Action with Night Fighting rules and some updates about melee. We gave the loser team in hand to hand combat to test its morale and if passed, the loser have a chance to fight on until someone's broke. We tried it and it worked quite well.
Wczoraj mieliśmy fikcyjną grę dotyczącą niemieckiego desantu na Wyspę Inchcolm w 1940 roku. Do tego celu użyliśmy wcześniej stworzonego przez Hugh Wilsona stołu, teraz zaktualizowanego do odpowiedniego okresu czasu. Do gry użyliśmy zasad Bolt Action z uwzględnieniem reguł dotyczących walk nocnych oraz kilku zmian dotyczących walki wręcz. Daliśmy szanse przegrywającemu rzucić test morale i jeśli udało by mu się go zdać, to może kontynuować walkę aż ktoś się w końcu złamie. Wypróbowaliśmy je i nam się to dość podobało.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Colin Jack
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Colin Jack
SCENERY/SCENERIA: Hugh Wilson
FIGURES&MODELS/FIGURKI i MODELE: Colin Jack, Bartek Żynda

1. Forces and orders. Siły i rozkazy.


POLES/POLACY
(Bartek Żynda, Tim Watson)

HO: CO + 2 fig
FAO: Airstrike or Naval Artillery
4 x Infantry Sqd: NCO+8 rifles+LMG
3'' Mortar: 3 crew
2'' Mortar: 2 crew
Coastal Artillery: 5 crew
40mm Bofors AA gun: 3 crew

BRITISH RAPID REACTION FORCE/ BRYTYJSKIE S SZYBKIEGO REAGOWANIA
(Bill Gilchrist, Tim Watson)

Paratroop HQ: CO + 2 fig
3 x Paratroop Sqd: NCO+8 rifles+LMG
MMG team: 3 crew
Mortar team: 3 crew

Marine HQ: CO+2 fig
Marine Sqd: NCO+7 rifles+LMG+Light Mortar
Sniper

GERMANS/NIEMCY
(Donald Adamson, Hugh Wilson, Ray Neal, Isaac Neal)

German briefing:
You have been given the task of landing on the island during the hours of darkness from a flotilla of submarines. You will then proceed to neutralise the garrison and the coastal artillery which covers this part of the River Forth. This is all in preparation for a landing somewhere on the southern shore by a large invasion force.
A small paratroop section will also be available.
You have the benefit of reconnaissance photographs on which to base your invasion plans.
Niemieckie rozkazy:
Masz za zadanie wylądowania na wyspie, podczas nocy przy pomocy flotylli łodzi podwodnych. Następnie musisz wyeliminować garnizon oraz artylerię nadbrzeżną, która broni ta część rzeki Forth. To wszystko ma wspomóc lądowanie większych sił gdzieś dalej na południu.
Do dyspozycji masz również mały oddział spadochroniarzy.
Swój plan ataku możesz oprzeć na fotografiach przeprowadzonych przez wywiad lotniczy.

Wehrmacht (Regular)
HQ: CO+2 fig
FAO: Airstrike or Naval Artillery
6 x Infantry Sqd: NCO+8 rifles+LMG
2 x MMG: 3 crew
2 x Medium Mortar: 3 crew

Fallschirmjager (Veteran)
HQ: CO+2 fig
3 Infantry Sqd: NCO+8 rifles+LMG
MMG team: 3 crew
Medium Mortar: 3 crew

Possible reinforcements (if Coastal Artillery neutralised):
2 x Pz38(t)
1 x Pz II

2. The Game. Gra.


Just after the operation Dynamo, when Allied army has been lucky evacuated from the France, Britain prepared for German invasion. However the enemy strike when it was the least expected. In Southern Scotland. Before it could happen, Germans had to capture Inchcolm Island and specially eliminate the Coastal Artillery. At this moment the Inchcolm garrison consisted of Polish troops, evacuated here from France. The Island was chosen by Polish command as a quiet place, when the soldiers will be able rest and prepare for the future actions. Not this time...
Zaraz po operacji Dynamo, kiedy siły alianckie zostały szczęśliwie ewakuowane z Francji, Brytania przygotowywała się na niemiecką inwazję. Jednak wróg uderzył w najmniej oczekiwane miejsce, w południową Szkocję. Jednak zanim to było możliwe Niemcy musieli opanować Wyspę Inchcolm a w szczególności znajdującą się tam artylerię nadbrzeżną. W tym własnie momencie garnizon na Inchcolm składał się z polskich oddziałów, ewakuowanych tu z Francji. Wyspa została wybrana przez polskie dowództwo, jako ciche miejsce, gdzie żołnierze mogliby odpocząć i przygotować się do przyszłych zadań. Nie tym jednak razem...

Wehrmacht landed on the Inchcolm beaches and the Fallschirmjagers on the western part of the island. German paratroopers landed very close to the radio station, which has been very quickly conquered, as the Polish defenders had no chance to react as they have all been eliminated by unexpected attack of German soldiers.
Wehrmacht wylądował na plażach Inchcolmu a Fallschirmjagerzy w zachodniej części wyspy. Niemieccy spadachroniarze wylądowali bardzo blisko stacji radiowej, która bardzo szybko została opanowana, jako że polscy obrońcy nie mieli szans na reakcję przeciw niespodziewanemu atakowi niemieckich żołnierzy.

Wehrmacht spread their forces on two. One of them attacked the Inchcolm Abbey and the second moved against the coastal artillery. There Germans has been stopped by Poles, but not for a long. Finally they broke the defenders and push them back to the guns. Poles called for help and the RAF plane arrived. Air attack was very successful and only one German soldier get killed, but the important one, the FAO! Finally Germans conquered the eastern part of the island and the artillery has been silenced.
Werhmacht rozdzielił swoje siły na pół. Jedna część atakowała Opactwo Inchcolm, druga natomiast ruszyła w kierunku artylerii nadbrzeżnej. Tam Niemcy zostali zatrzymani przez Polaków, ale nie na długo. W końcu udało się złamać obrońców, którzy zostali  odrzuceni w kierunku dział. Polacy wezwali pomoc i nadleciał samolot RAF-u. Atak lotniczy okazał się jednak mało skuteczny i tylko jeden niemiecki żołnierz zginął, za to jednak dość ważny, bo Obserwator! Ostatecznie Niemcy opanowali wschodnią część wyspy i artyleria została uciszona. 

Germans attacking the Abbey had less luck then the other troops. Here they met the rest of the Polish troops. They managed to alarm the mainland and only remaining task for them was to hold the ground. Germans get to the abbey and in several hand to hand fights they eliminated most of the Polish troops, however not all of them and finally the abbey stayed in Polish hands. They hold the ground till the reinforcements arrive...
Niemcy atakujący Opactwo mieli  mniej szcześcia od innych oddziałów. Tu napotkali twardy opór polskich oddziałów. Udało im się zaalarmować główne siły i jedynym ich zadaniem pozostało wytrwać. Niemcy przedostali się do opactwa i w walkach wręcz wyeliminowali większość Polaków, jednak nie wszystkich i w ostateczności opactwo pozostało w polskich rękach. Wytrzymali aż do przybycia posiłków...

The reinforcements landing was completely disaster, as most of the units has been dropped directly to the water. The Forth River waters are very danger and only one paras squad, MMG and the mortar team successfully landed, however just in front of the german rifles. The British paras has been eliminated very quickly. Marines managed to create the bridge head and were able to retake the estern part of the island, however we did not have enough time to check it. The game finished with German victory. It was another good game.
Lądowanie posiłków okazało się jednak jedna wielką katastrofą, jako że większość zrzuconych oddziałów wpadła prosto do wody. Rzeka Forth jest bardzo niebezpieczna i tylko jedenej drużynie, karabinowi  maszynowemu i moździerzowi udało się wylądować, jednak wprost pod lufy niemieckich żołnierzy. Brytyjscy spadochroniarze zostali wyeliminowani bardzo szybko. Piechocie morskiej udało się jednak utworzyć przyczółek i byli zdolni odbić wschodnią część wyspy, jednak nie dane nam było się o tym przekonać, ponieważ czas na grę się skończył. Gra zakończyła się więc niemieckim zwycięstwem.

3. Links. Linki.


My gallery on Flickr:
Moja galeria na Flickr:


6 komentarzy:

 1. Looks like a great game Bart! Too bad about the reinforcements!

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Yes it was very good game. Yes, the British reinforcements was total disaster.

   Usuń
 2. Now that looked like fun Bart.
  Great AAR.
  Cheers
  Stu

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. And it was great fun. Specially the British landing. Thank you Stu.

   Usuń
 3. Very nice report, could be something different with better luck in reinforcements!

  OdpowiedzUsuń