środa, 15 lipca 2015

Galleys, Guns and Glory - update/uzupełnienie.

After receiving some Turkish resources (Jack's blog, and his relation), I have updated last game relation. You can check it at the link below. This Thursday we had another Galleys, Guns and Glory game booked with some more advanced rules involved.
Po otrzymaniu pewnych tureckich źródeł (relacja Jack'a na jego blogu), zaktualizowałem swoją relację z ostatniej gry. Możecie przeczytać ją poniżej. W ten czwartek spotykamy się z zasadami Galleys, Guns and Glory ponownie z wykorzystaniem bardziej zaawansowanych zasad.

The link/Link:Brak komentarzy:

Prześlij komentarz