sobota, 31 stycznia 2015

Envelopment. Okążenie wroga.

Preparation for the first campaign game are in progress. Last Thursday in our club, we decided to try all new rules, agreed to use during our games. That was also opportunity to use my newly painted Dragoons with support of unfinished yet (my apologies for this), Firefly from 24th Uhlans. For our game we used the Envelopment scenario from the main book.
Przygotowania do pierwszej kampanii są w trakcie. W ostatni czwartek, w naszym klubie, zdecydowaliśmy się na wypróbowanie wszystkich nowych zasad, jakie uzgodniliśmy używać w trakcie gry. To była również okazja aby użyć moich nowo pomalowanych Dragonów wraz z wsparciem niedokończonego jeszcze (za co bardzo przepraszam), Firefly z 24 Pułku Ułanów. Dla naszej gry użyliśmy scenariusza Okrążenie wroga z głównego podręcznika.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Scenario 1 from main book.
SCENERY/SCENERIA: SESWC
MODELS&FIGURES/ MODELE I FIGURKI: Campbell Hardie, Bartek Żynda

1. Forces. Siły.


POLES/POLACY
(Bartek Żynda)

CO + 2 rifles
Artillery Observer (3 fig)
3'' Mortar (3 fig)
2'' Mortar (2 fig)
Sniper + Observer
PIAT team (2 fig)
3 x Rifle Squad (NCO(SMG), SMG, LMG + Loader, 6 rifles - All with AT granades)
Sherman Firefly

GERMANS/NIEMCY
(Campbell Hardie)

CO+2smg
Artillery Observer
80mm Mortar (3 fig)
HMG team (3 fig)
3 x Rifle Squads (NCO (SMG), SMG, LMG + Loader, 6 rfles ) + 2 Panzerfausts
88mm AT/AA Gun + tow
Marder II

2. The game. Gra.In our game Germans were defenders and Poles were attackers. The preparatory bombardment went not that way I was expected, I rolled 2 and then 3 and the AT gun was hit with only one pin... The attack begins. I spread my forces into two groups. One was attacking the village, and the second was going to encircle the enemy and get into German deployment zone. The plan was simple, however Germans had advantage in heavy guns. Marder, medium mortar and 88mm gun was the serious issue for me. Especially the 88mm gun, which used their special rule and was able to hit me indirectly. That pinned a lot of my troops. Finally I managed to kill German spotter and my troops get the initiative and my tank get in action. Firefly very easily deal with Marder, however it failed against the 88 gun. Now comes time for my infantry. From the British special rules I have chosen the Blood curdling charge, and my charges were very deadly for Germans. However, few times I forgot to regroup my units and they get under the heavy fire from machine guns or from other unit's fire. Finally I managed to broke with one unit into the German zone, however I was blocked by German HMG, who was wisely put by Campbell into the ambush (so this way he was able to react on my assaults). The game become the stalemate as none cannot move further and was blocked by the opponent. In victory points better were German troops, so they declare the victory.
W naszej grze Niemcy byli broniącymi się a Polacy atakującymi. Przygotowanie artyleryjskie nie poszło tak jak togo sobie życzyłem, wyrzuciłem 2 i potem 3 i działo ppanc zostało trafione tylko jednym pinem... Atak się rozpoczął. Podzieliłem moje siły na dwie grupy. Pierwsza miała atakować wioskę, druga miała obejść niemieckie pozycje i wejść w niemiecką strefę rozstawienia. Plan był prosty, jednak Niemcy posiadali przewagę w działach ciężkich. Marder, średni moździerz i działo 88mm były dla mnie bardzo poważnym problemem. Szczególnie działo 88mm, które mogło uzyć swojej specjalnej zasady i trafiać mnie pośrednim ogniem. To przygniotło do ziemi wiele moich oddziałów. W końcu udało mi się zabić niemieckiego obserwatora i moje oddziały przejęły inicjatywę oraz do akcji wkroczył mój czołg. Firefly bardzo łatwo poradził sobie z Marderem, jednak zawiódł przy walce z działem 88mm. Teraz przyszedł czas na moją piechotę. Z brytyjskich zasad specjalnych wybrałem Blood curdling charge i moje szarże stały się bardzo zabójcze dla Niemców. Jednak kilka razy zapomniałem przegrupować po nich mój oddział i stał się on obiektem ataku karabinu maszynowego i innych oddziałów. W końcu udało mi się wbić jednym z oddziałów w niemiecką strefę, jednak zostałem zablokowany przez niemiecki karabin maszynowy, któremu Campbell mądrze dał rozkaz ambush (w ten sposób mógł zareagować na mój atak). Gra stała się patowa, ponieważ żadna ze stron nie była w stanie wykonać ruchu i była blokowana przez przeciwnika. W punktach zwycięstwa lepsi okazali się Niemcy, którzy wygrali grę.

3. Summary. Podsumowanie.


In our game Campbell's forces were around 100 points stronger then mine. However I hadn't the discomfort of that. If in few times I haven't forgot to regroup my troops after the assaults, possibly I wouldn't lost so many troops. During this game I was able to rethink my force list and have some ideas, how to use them much more effective and what I have to change (I will not put this here, as this will possible help me to win the campaign). For sure I need another gun, and 6pdr will be a very good solution for me (soon you will see the finished model). The lesson has been learnt.
W naszej grze siły Campbella były o około 100 pkt mocniejsze od moich, jednak nie miałem dyskomfortu w grze. Gdybym w kilku przypadkach przegrupował moje oddziały po walce wręcz, najprawdopodobniej nie utraciłbym tak dużo oddziałów. Podczas gry mogłem zweryfikować moją listę i mam kilka pomysłów jak użyć ich bardziej efektownie i co powinienem zmienić (nie umieszczę tego jednak tutaj, ponieważ to być może pomoże mi wygrać kampanię). Na pewno potrzebuję następne działo i sześciofuntówka będzie tutaj dobrym rozwiązaniem (wkrótce zobaczycie pomalowany model). Lekcja została odrobiona.

Gallery from the game on my Flickr:
Galeria z gry na moich Flickr:

8 komentarzy:

 1. Great report Bart! Lovely photos too. Sounds like hard work doing the attacking. Better luck next time.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Thank you Rodger. Yes it was hard work, however it changes a little my future tactic, so hope to have much better results next time.

   Usuń
 2. A good game and next thing you know more for the shopping list.
  The wargamers curse. :-)
  Best wishes
  Stuart

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Yes Stu, like in normal life. Thank you for your comment.

   Usuń
 3. Nice looking game, always good to learn lessons (I know that!)...

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Yes Phil, the future games will show if my conclusions were right or not.

   Usuń
  2. And I'll be there to look at the results!

   Usuń
  3. I think that Campaign is going to start this or next week. So you are invited!

   Usuń