sobota, 10 stycznia 2015

2015: plans. 2015: plany

In my last post I reviewed my past year and now is the time for some plans for this. It look like that this will be the same intense as the past one. That's good. So lets look in what I am going to do this year.
W poprzednim poście przyjrzeliśmy się poprzedniemu rokowi, teraz czas na poczynienie pewnych planów na ten rok. Wszystko wskazuje na to, że będzie równie intensywny co poprzedni. To dobrze Zobaczmy więc co mam zamiar zrobić w tym roku.

1. Blog.

During this year I am going to continue to keep the number of monthly posts as I had last year. That is the minimum. Will be about my new figures, my models, my games - that's for sure. Besides of that I have some ideas for new articles, which can tell you much more about me. And of course all possible shows, visited by myself will find the place on my blog too. 
W ciągu tego roku mam zamiar utrzymać liczbę postów w miesiącu, tak jak tego dokonałem w zeszłym roku To jest minimum. Będzie o nowych figurkach, modelach, grach - to na pewno Oprócz tego mam kilka pomysłów na artykuły, które więcej powiedza Wam o mnie. No i na pewno relacje ze wszystkich konwentów wargamingowych, które odwiedzę w tym roku.

To keep my work moving forward I got another award. Just few days ago my blog was visited 80 000 times since beginig. Thank you very much!!!
By kontynuować moja pracę zostałem właśnie znowu nagrodzony. Właśnie kilka dni temu mój blog został odwiedzony po raz 80 000. Bardzo za to Wam dziękuję!!!

2. Figures and models. Figurki i modele.

Here will be not very many changes. I will continue started projects, which are:

1. Poland 1944 (20mm)- I think about more Soviet infantry this year, some vehicles etc. I am planning do some Polish infantry, RONA and maybe something else
2. Poland 1939 (20mm) - More Polish vehicles, maybe some infantry.
3. By Fire and Sword (15mm)- Finish my Polish and Swedish skirmish sets, both for 11 pts. What next - I need to see the Deluge supplement first.
4. Sudan (28mm) - maybe some Egyptian forces and maybe some Mahdists.
5. Normans (28mm) - Cavalry and archers.
6. 1st Polish Armoured Division (15mm) - possible some infantry.

New projects:

1. Poles for Bolt Action (Normandy 1944) (28mm)- I wish to create the 2000 pts forces.
2. Vikings (28mm)- create the forces for my Normans as their opposite.
3. Poles for Lion Rampant (for 1410) (28mm).

I will be another busy year...

Tu nie będzie wielu zmian. Będę kontynuował zaczęte już projekty, czyli:

1. Polska 1944 (20mm) - Myślę wykonać więcej sowieckiej piechoty, może jakieś pojazdy itp. Zamierzam pomalować trochę polskiej piechoty, oddziały RONA i może coś jeszcze.
2. Polska 1939 (20mm) - Więcej polskich pojazdów, może trochę piechoty.
3. Ogniem i Mieczem (15mm) - Skończyć podjazdy polski i szwedzki na 11 pkt. Co dalej - muszę zobaczyć wpierw dodatek Potop.
4. Sudan (28mm) - może jakieś oddziały egipskie i może Mahdystów.
5. Normanowie (28mm) - kawaleria i łucznicy.
6. Pierwsza Dywizja Pancerna (15mm) - może jakaś piechota.

Nowe projekty:

1. Polacy do Bolt Action (Normandia 1944) (28mm) - Chcę stworzyć oddział na 2000 pkt.
2. Wikingowie (28mm) - stworzyć siły jako przeciwnik dla moich Normanów.
3. Polacy do Lion Rampant (na 1410 rok) (28mm).

Zapowiada się pracowity rok...

3. Games, events and visits. Gry, wydarzenia i wizyty.

I hope to bring you many new interesting games. Possible will be similar range of the games you had last year. However it will be the campaign year this year. First campaign will be Battle of Caen, for which I am painting my Poles in 28mm. I know it is not historical, but something like this could happen. The second campaign is prepared by Michael and this will be the AWI. During this year will be two AB1 weekends. The first will be 2nd Polish War (1812) in Russia, the second we haven't decided yet. And of course the rest of club and  Hugh's games too. Possible 50 games next year.
Mam nadzieję pokazać Wam wiele interesujących gier. Prawdopodobnie będą to gry podobne do tych, jakie mieliście w zeszłym roku. Jednakże ten rok zapowiada się na rok kampanii. Pierwszą z nich będzie Bitwa o Caen. Do niej maluję swoich Polaków w skali 28mm. wiem niezbyt to historyczne, ale coś takiego mogło się jednak wydarzyć. Drugą kampanią będzie przygotowywana przez Michaela Wojna o Niepodległość Stanów Zjednoczonych.  W ciągu tego roku odbęda się dwa weekendy AB1. Pierwszy to Druga Wojna Polska (1812) w Rosji, co do drugiego to jeszcze nie zdecydowaliśmy o tym. I oczywiście wszystkie gry klubowe i te rozgrywane u Hugha. Prawdopodobnie coś około 50 gier.

For the events. It will be the Claymore 2015 and maybe the Salute 2015. Possible the Caronade and maybe the Glasgow show too. It is hard to tell right now, becouse we haven't plan our holidays yet. So maybe I will see something military this year.
Co do wydarzeń, na pewno Claymore 2015 i może Salute 2015. Prawdopodobnie Caronade i moze show odbywający się w Glasgow. Ciężko na razie coś o tym powiedzieć, ponieważ nie planowaliśmy jeszcze naszych wakacji. Więc być może zobaczę coś militarnego w tym roku.

This are my plans for the year of 2015. Hope to fullfil them in 100%. How would I go with this will see at the end of the year.
To są moje plany na rok 2015. Mam nadzieję wypełnić je w 100%. Jak mi to wyjdzie, zobaczymy pod koniec roku.

8 komentarzy:

 1. Good luck, a man can never have enough projects in my opinion.
  Looking forward to this coming to a tabletop.
  Cheers Stu

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Thank you Stu. That's true, never enough projects. what will find its way on the table we will find out at the end of this year ;)

   Usuń
 2. Congrat's on the 80K Bart! Good luck with your plans for 2015!

  OdpowiedzUsuń
 3. Congrats, and hope you'll do everything, very interesting!

  OdpowiedzUsuń
 4. Powodzenia i wytrwania w planach Bartek.

  OdpowiedzUsuń