środa, 17 września 2014

Lion Rampant.

Before I start with the main subject of today's post a small announcement. My blog just reach 60000 visits!!! Thank you very much for this.
Zanim przejdę do głównego wątku postu, małe ogłoszenie. Mój blog właśnie przekroczył liczbę 60000 odwiedzin!!!! Bardzo Wam za to dziękuję.

Main subject of today's post is new set of the rules from Osprey called Lion Rampant. It covers all conflicts from 1100 till 1450, however after the look into the rules I discovered that it is possible to play games from the earlier periods as well. It is skirmish game, where you lead a medieval army of 30 - 40 figures depend of the point value of your troops. Game is set for 24 points games, however again it is not obligatory and you can play with bigger and smaller armies. All our troops are divided into several types of units, all with different stats and special rules. This way allow us with a little research create our own armies (you can use the prepared examples armies from the book as well). I like this idea, where the rules are just introduction into the histocal period.
Głównym tematem dzisiejszego posta jest nowy zestaw zasad od Ospreya zwany Lion Rampant. Pokrywa on konflikty rozgrywające się pomiędzy 1100 a 1450 rokiem, jednakże po przeglądnięciu zasad stwierdzam, że nie ma problemu rozgrywania i wcześniejszych konfliktów. Jest to skirmish, gdzie prowadzimy armię składającą się z 30 do 40 figurek, zależnie od ich wartości punktowych. Gra jest ustawiona na gry 24 punktowe, jednak nie ma problemu i nie jest to obowiązkowe aby rozgrywać mniejsze i większe bitwy. Wszystkie jednostki podzielone są na kilkanaście kategorii z różnymi statystykami i zasadami specjalnymi. To pozwala nam po zasięgnięciu pomocy w odpowiednich źródłach stworzyć naszą własną armię (można też wykorzystać przykładowe listy z podręcznika). Osobiście bardzo mi się podoba taki pomysł, kiedy zasady są wstępem do poznania okresu historycznego.

All figures have to types of different stats, one of them are the "activation" values. They give us the value of tests for movement, melee and shooting. To pass the activation we throw 2D6 and if we get score bigger or equal we can proceed the action. Game is IGoYouGo, however if in any time we fail with the activation of any our unit, our turn is automatically finished. The second type of stats are about attacking and defending abilities of our figures. Depends of the size and type of our unit we throw 12 or 6 dice. We get hits, when our score is bigger or equal of the attacking value of our figures (this can be modificated by cover, distance etc.)[I'm not sure if I'm correct with this]. Scored hits we add up and compare with defend value of the enemy figure.  For example if the defend value of the figures is 3 we need score 3 hits to eliminate figure from the game.
Wszystkie nasze figurki posiadają dwa różne typy statystyk, jedna z nich dotyczy wartości "aktywacji". Daje nam to wartości dla przeprowadzenia ruchu, walki wręcz, strzelania. Aby wykonać taką aktywację potrzebujemy rzutu 2D6 i uzyskania wyniku wyższego lub równego tej wartości. Gra jest grą IGoYouGo, jednakże jakikolwiek nieudany test aktywacji przerywa automatycznie naszą turę. Drugi typ statystyk determinuje wartości ataku, obrony i ostrzału naszych figurek. W zależnosci od wielkości i typu naszych oddziałów rzucamy 12 lub 6 kości. Uzyskujemy trafienia kiedy uzyskamy wynik wyższy lub równy wartości dotyczącej "atak", naszej figurki (to może być modyfikowane przez osłony, dystans itp.)[W tym miejscu nie jestem pewien czy to co napisałem jest poprawne]. Uzyskane trafienia sumujemy i porównujemy z wartością "obrona" wrogiej figurki. Na przykład aby wyeliminować figurkę o wartości "obrona" 3 musimy uzyskać 3 trafienia.

In general whole game is very simple to learn. After an hour of game we were able to play it without any issues. The rules are very clear. It is very good game for club game (our least obout two ours with few breaks). I'm personally like this rules a lot and will recomend them to the other players. I bought my rules yesterday and expecting delivery on Saturday (it is very good deal on them on Amazon.com right now ;) ) Mr Mersey, you've done a very good job! For myself, I'm going to create a Polish unit for the 1410. I'm going to use Claymore Castings, Perrys and Front Rank figures for this  but no quicker than the December this year.
Generalnie cała gra jest bardzo prosta do nauki. Po godzinie bylismy już w stanie rozgrywać grę bez problemów. Zasady są bardzo przejrzyste. Jest to doskonała gra na wieczór w klubie (nasza gra trwała około dwóch godzin z kilkoma przerwami). Personalnie bardzo mi się te zasady podobają i będę je polecał innym graczom. Kupiłem swoje zasady wczoraj i spodziewam się dostawy w tą sobotę (obecnie są one w promocji na Amazon.com ;) ). Panie Mersy, wykonał Pan porządną robotę! Dla siebie wykonam polski oddział na rok 1410. Do tego celu wykorzystam figurki Claymore Castings, Perry's i Front Rank, ale nie szybciej niż w grudniu tego roku.

For the test we used Dave Imrie's and Jack Glanville's figures. Most of them are Claymore Castings. We played some epizode of the 1409 Samogitia Uprising. We hadn't have neither Lithuanian nor Samogitian figures so their role has been played by English knights and warriors. We used the scenario from the rulebook (fight for the village). Insurgents (Michael and myself) were smashed by Teutonic Order (Dave). 
Do testów użyliśmy figurek Dave Imriego i Jack'a Glanville. Większość z nich to figurki Claymore Castings (mam zamiar kupienia ich rycerzy). Rozegraliśmy epizod z powstania na Żmudzi z 1409 roku. Nie mieliśmy figurek ani Litwinów, ani Żmudzinów więc ich rolę odegrały figurki angielskich rycerzy i wojowników. Do gry użyliśmy scenariusza z podręcznika (walka o wioskę). Powstańcy (Michael i ja) zostali rozbici przez Zakon Krzyżacki (Dave).

Gallery on Flickr:
Galeria na Flickr:

12 komentarzy:

 1. Nice reviev!
  Could you give average cost of units?

  OdpowiedzUsuń
 2. Congrats on the milestone, and on the beautiful pictures, these minis are stunning!

  OdpowiedzUsuń
 3. Istotnie ciekawe.
  Pokuszę Cię - http://www.g-rava.it/opere/testudo_tannenberg.htm :P

  OdpowiedzUsuń
 4. http://www.g-rava.it/opere/testudo_tannenberg.htm

  Te obejrzyj. Raport ciekawy.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Bardzo ciekawe i wyglądają na niezłe figurki. Na pewno się im przyjrzę. Dzięki za linka.

   Usuń
 5. Units cost from 1 point for a Peasant type to 6 for a Man at Arms( knight) but there are upgrades for most.There are limits on the number of each unit and the points that can be spent on each type.

  OdpowiedzUsuń
 6. Exellent review ! really glad that you liked the rules !

  Best regards Michael

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Thank you Michael. Lion Rampant has everything you need from the rules. They are simple, easy playing, wargame friendly, you can convert them to other periods. I'm little jelaous that you had opportunity to test them, however you made a great job, and rules are working great.

   Usuń