piątek, 11 października 2013

Ruhr 1919 (p2)

After long time, we come back to Hugh Wilson's gaming room. His room as his hause are still a work in progress, but available for gaming right now. I'm still impressed of the work been done so far and cannot wait until everything will be completed. For our first game after so long break we decided to come back to the Back of Beyond rules and to one of our past games: Ruhr 1919. The relation from the first part of that game you can read at this link:
Po długiej przerwie wróciliśmy do pokoju gier Hugha Wilsona. Prace nad jego pokojem jak i całym domem są ciągle w toku, jednak jest już gotowa przestrzeń do grania. Jestem pod dużym wrażeniem już poczynionych prac i nie mogę się już doczekać końca tych robót. Dla naszej pierwszej gry po tak długiej przerwie postanowiliśmy powrócić do zasad Back of Beyond i do jednej z naszych poprzednich gier: Ruhr 1919. Relację z tamtej gry możecie przeczytać pod poniższym linkiem:

SCENARIO/SCENARIUSZ: Colin Jack
SCENERY/SCENERIA: Hugh Wilson, Bill Gilchrist, Colin Jack
FIGURES/FIGURKI: Colin Jack, Dave O'Brian, Hugh Wilson
1. Introduction/Wprowadzenie.
After defeating the Communists in the Factory District, the Freikoprs troops hve moved into the town of Rhineburg and taken control of the centre. Some of the troops have been send to the Docks and rest of them bring the order to the town (the ringleaders have all been imprisoned or executed). It could be end of this story, however the Communists will not stop at this point and is very possible that they will attack again. And indeed, after the news of the Communists defeated spread around, many volunteers join the Red Forces. Now is time to take revange!
Po pokonaniu Komunistów w dzielnicy fabrycznej, siły Freikopsu ruszyły w kierunku miasta Rhineburg i zajęło jego centrum. Część sił zostało wysłanych dla zabezpieczenia portu a reszta przywróciła porządek w mieście (wszyscy prowodyrzy zostali albo uwięzieni albo też rozstrzelani). To mogłoby zakończyć całą historię w tym miejscu, jednakże Komuniści na pewno nie poprzestaną na tym i najprawdopodobniej zaatakują ponownie. I rzeczywiście, po tym jak rozniosła się wiadomość o porażce Komunistów wielu ochotników dołączyło do Czerwonych Brygad. Przyszedł czas na rewanż!


2. Ordre de bataille
After the name of the unit follows: Class / Morale, size, additional information.
Po nazwie oddziału następuje: klasa/morale; wielkość; dodatkowe informacje.
Revolutionaries:
Rewolucjoniści:
(Colin Jack, Bill Gilchrist, Dave O'Brian, Campbell Hardie)

The Main forces:
Volksmarine Company 1; 3/3; 12; LMG
Volksmarine Company 2; 3/3; 12; LMG
Volksmarine Company 3; 3/3; 12
Volksmarine Company 4; 3/3; 12
Volksmarine HMG; 3/3
Marinekadettes; 4/3; 12 
Marinekadette HMG; 4/3
Heerkadettes; 4/3; 10; LMG, flamethrower; Ferocious
HMG Company; 3/3
Panzerzerstorer Company; 3/3; 12; AT, flamethrower
Russo-Balt Armoured Car; 3/3; 2xLMG
Flak gun on truck; 3/3; Field Gun

The Factory Forces:
Militia Company "Rott Wilhelm"; 4/4; 16; Irregular; LMG
Militia Company "Weiss Adler"; 4/4; 16; Irregular; LMG

The Docks Forces:
Militia Company "Gasfabrik"; 4/4; 16; Irregular; LMG
Militia Company "Vorsprung durch Technik"; 4/4; 16; Irregular; LMG
Militia Company "Ersatz"; 4/4; 16; Irregular; LMG

Freikorps:
(Ray Neal, Hugh Wilson, Bartek Żynda)

The Main Forces:
Freikorps von Neal; 3/3; 12; LMG
Freikorps von Zynda; 3/3; 12; LMG
Freikorps von Wilson; 3/3; 12; LMG
Freikoprs Bavaria; 3/3; 12; LMG
Sturmkompanie; 2/3; 12; SMG, flamethrower; Ferocious
Artillery; 3/3; Field gun
HMG Freikorps; 3/3
HMG Bavaria; 3/3
Bussing Armoured Car; 3/3; 3xLMG
Erhardt Armoured Car; 3/3; LMG

The Docks Forces:
Freikorps Totenkopf; 3/3; 12; LMG
Freikoprs Rottkampf; 3/3; 12; LMG
Ruhr Polizei Company; 4/3; 12

3. The game/Gra.
At the begining of the game both sides trying to take the best starting positions before the battle will started. From the beginning the Freikoprs forces were outnumbered, but they were better troops and have better positions instead. Becouse of the not enough troops we decided to not put any forces in the Fabrik District and some of them in the Docks. We have not been sure, how it gonna be solved with the extra locations and probably we would done this in different way, if we could only know how it would going to be played. So far the first Communist wave had been stopped at the outskirts of the town. 
Na początku gry, obie strony starały się zająć jak najlepsze pozycje do rozpoczęcia bitwy. Od samego początku Freikorps dysponował mniejsza ilością oddziałów, jednak ich żołnierze byli lepiej wyszkoleni i zajmowali lepsze pozycje. Ze względu na zbyt małą ilość oddziałów, zdecydowaliśmy się nie obsadzać dzielnicy fabrycznej a jedynie część z nich wysłać do doków. Nie byliśmy dostatecznie pewni, jak sprawa dodatkowych lokacji będzie rozwiązana i prawdopodobnie gdybyśmy wiedzieli jak, zrobilibyśmy to w zupełnie inny sposób. Na razie jednak Komuniści zostali zatrzymani na obrzeżach miasta.

Now comes the time to solve the extra locations. As in the fabrics we did not have any troops, Communists won this location. In the Docks was a draw, Freikorps had 3 units, and Communists had 3 too. So was the time for attacker throw. Becouse  of the quality of the Attacker troops, they need "6" to win and guess what... The Red players gave it to the Dave's hands and if you remember or past games, Dave if he need "6", he usualy get it. The same was this time. And in that way we lost 3 units without the fight. I'm quite sure that we lost the game in that moment. Now was the time for the Reds. They attack was from this moment much more furiously.
Teraz przyszedł czas na rzowiązanie dodatkowych lokacji. O ile w fabrykach nie pozostawiliśmy żadnych oddziałów, to w dokach mieliśmy remis. Freikorps miał 3 oddziały i Czerwoni mieli również 3 oddziały. Potrzebny był dodatkowy rzut. Ze względu na klasę oddziałów atakujących, potrzebna była "6" i zgadnijcie co się stało... Gracze Czerwonych przekazali to do wykonania Davowi i jeżeli dobrze pamiętacie poprzednie gry, Dave, kiedy potrzebuje "6", zazwyczaj je dostaje. Tak samo było i tym razem. I w ten sposób bez walki straciliśmy 3 oddziały.  Jestem pewien, że własnie w tym momencie przegraliśmy całą grę. Teraz przyszedł czas na czerwonych, którzy zaatakowali ze zdwojoną teraz siłą

Fighting on our left was very  fierce. Both sides used their flamethrowers. Initially, the Freikorps were quite good over there, but finally the number of Attackers get the advantage at this side. Soon we did not have any troops in that area. The same was in the centre of our positions. Communists took our positions and we had to withdraw. The different situaton was at our right. As the first fought the Bavarian Company and after the long fight finaly have been whiped by large number of the Red troops. After this Communists attacked the Freikorps von Zynda positions. It was our last defending line, and this line was  saved. Unfortunately the game was lost, and this units had to withdraw as well. The town was lost, but there will be time for revange again!
Walki na naszym lewym skrzydle były bardzo zacięte. Obie strony użyły tam miotaczy płomieni. Początkowo Freikorpsowi wiodło się tam dość dobrze, jednak później dała znać o sobie przewaga liczebna atakujących i to oni zdobyli tam przewagę. Wkrótce też nie dysponowalismy tam juz żadnymi oddziałami. Podobnie było w centrum. Komuniści wyparli nas z naszych pozycji i stamtąd musieliśmy się wycofać. Odwrotnie wyglądało to na naszym prawym skrzydle. Jako pierwsi walczyli tam Bawarczycy, jednak po długiej walce zostali oni zmieceni przez dużą liczbę sił Czerwonych. Po tym Komuniści przystąpili do ataku na pozycje Freikorpsu von Zynda. Była to nasza ostatnia linia obrony, która to została obroniona. Niestety gra była przegrana i ten oddział tez musiał się wycofać. Miasto zostało stracone, ale przyjdzie jeszcze czas na odwet!

4. Summary/Podsumowanie.
We did not used this set of rules for the long period of time. We are going to check how it will be working together with Bolt Action. Will it be quicker game or not. This way we are going to compare both sets of rules. So in two week time will be compare time. Besides of the game I'm quite happy that we finally come back to Hugh and his gaming room - there is again possibility to play with the folks who are not members of our club. 
Nie używaliśmy tych zasad przez dość długi okres czasu. Mamy zamiar sprawdzić jak taka gra będzie pracować z zasadami Bolt Action. Będzie szybsza, czy też nie. W ten sposób dokonamy porównania obu systemów. Tak więc za dwa tygodnie nadejdzie czas porównań. Oprócz tego jestem zadowolony, że w końcu mogliśmy z powrotem zawitać w pokoju gier Hugha - jest więc znowu możliwość grania z osobami, które nie są członkami naszego klubu.

And at the end the gallery on my flickr with the  views of the fantastic table. Hugh, it was not wasted afternoon - that was great table, especially those Berlin buildings!
I na koniec galeria na moim flickr ze zdjęciami  naprawdę niesamowitego stołu. Hugh, to nie było zmarnowane popołudnie - ten stół był znakomity, szczególnie te berlińskie budynki!

4 komentarze:

 1. A very nice period to play, and some beautiful pics!I do like the different vehicles!
  Best,
  Phil.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Thank you Phil. Those car are the part of huge Colin's collection and are amazing. I like them too.

   Usuń
 2. Fantastic looking game Bart!! Lovely photos!!

  OdpowiedzUsuń