niedziela, 25 sierpnia 2013

Snowhill.

Becouse of the health issues my game did not have place last thursday I joined to the Michael's game. It was continuation of that game:
Ponieważ z powodu problemów zdrowotnych moja gra nie doszła do skutku w ostatni czwartek, dołączyłem do gry Michaela. Była to kontynuacja wcześniejszej jego gry:
http://meneken.blogspot.co.uk/2013/08/the-battle-of-snowhill.html

Game was played with Michael's 28mm AWI figures with the special rules about the snow (the movement distances ware reduced). We used the Blackpowder rules. Michael's games have very special begining - its a card driven pregame. I tryed it and it is very clever system, which prepare whole game. This pregame difines your future battlefield, your commanders, wether conditions etc. The cards are double sided and their reverse you define your troops quality, the type and its number etc. This system is ideal for the games till 19th century and with some modifications for the 20th and modern, and for the futures as well. This card driven game is good when you are lack of scenarios or ideas for them. Very good idea Michael!
Gra była rozgrywana z 28mm figurkami Michaela (okres amerykańskiej wojny o niepodległość) w systemie Blackpowder ze specjalnymi zasadami dotyczącymi śniegu (zredukowane dystanse poruszania). Gry Michaela mają bardzo specjalne rozpoczęcie  -  specjalna przedgra karciana. Spróbowałem jej i jest to bardzo mądry system, który przygotowuje całą grę. Ta przedgra definiuje Twoje przyszłe pole bitwy, twoich dowódców, warunki pogodowe itp. Karty są dwustronne i na rewersie możesz definiować wyszkolenie oddziałów, ich ilość i rodzaj itd. Ten system jest idealny dla wszelkich gier do XIX wieku, natomiast po paru drobnych korektach do gier XX-wiecznych, współczesnych i dziejących się w przyszłości. Ta karcianka jest doskonała gdy brak Tobie scenariuszy lub brak Tobie już na nie pomysłów. Bardzo mi się ta idea podoba!

In our game I received the command of the American left flank. As the last game finished with the British victory (Brits occupied the hill in the battlefield centre - the key objective of the game), I gave Michael the flanking attack idea. It would spread the British troops, and give us the chance for the victory. Those game was very deadly for the generals. First I lost mine, but my troops ware able to move under initiative, and blocket whole British right wing. But the battle was won on the American right and centre. In the centre the American artillery eliminated the British artillery, and have the fire advantage over the opponent. On the right Americans have some problems and as the first lost the unit, but British dragoons get in problems and was a threat of loosing them. It bring the idea of movement sending the main British commander to rescue them - thats was big mistake! British general gets shoot and whole British left wing was unmovable! Amricans decided then to move all thier troops to their left and tactical won the game.
W naszej grze otrzymałem dowództwo amerykańskiego lewego skrzydła. Jako, że poprzednia gra zakończyła się brytyjskim zwycięstwem (Brytyjczycy utrzymali wzgórze w centrum pola walki - główny cel bitwy), dałem pomysł flankującego ataku, który rozdzieliłby siły brytyjskie a nam szansę na zwycięstwo. Gra ta była bardzo zabójcza dla generałów. Wpierw ja straciłem mojego, ale moje oddziały mogły się poruszać posiadając inicjatywę i dzięki temu blokowały całe prawe brytyjskie skrzydło. Jednak bitwa zastała wygrana w centrum i na prawym skrzydle Amerykanów. W centrum amerykańskiej artylerii udało się wyeliminować brytyjską i dzięki temu zdobyto przewagę ogniową nad przeciwnikiem. Na prawo Amerykanie mieli początkowo problemy i jako pierwsi stracili oddział, ale brytyjscy dragoni mieli problemy i było duże zagrożenie ich utraty. To przyniosło pomysł wysłania tam głównego brytyjskiego dowódcy w celu ich uratowania - i to był duży błąd! Brytyjski generał został zastrzelony, czym pozbawił możliwość ruchu całe swoje lewe skrzydło! Amerykanie zdecydowali się więc przesunąć swoje siły na lewo i taktycznie wygrać grę.

It was very good game. Paul played British, and Michael and myself, the Americans. For Michael's relation from the game see his blog, and for better pictures see my flickr:
To była bardzo dobra gra. Paul grał Brytyjczykami, natomiast Michael i ja Amerykanami. Relację Michaela z gry można znaleźć na jego blogu, natomiast zdjęcia w lepszej rozdzielczości na moim flickr:


9 komentarzy:

 1. Again your absolutely right! My images are more pish/blurred (the Lager?) than yours. I apologise, I think I need some sort of a table tripod (but I‘m to tight to buy one) ...fantastic game!

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. It could be problem with the settings. Anyway it was very good game, and your card system is simple briliant!

   Usuń
 2. Great looking game Bart! Nice work with Americans.

  OdpowiedzUsuń
 3. Szczerze mówiąc mam nadzieję że Michael opublikuje gdzieś tą swoją karciankę, od razu bardzo mi się spodobała. Zawsze pociągały mnie systemy losowania różnych zdarzeń/efektów przed bitwą, ale karcianka dodaje jeszcze więcej smaku (np. możliwość kontrowania kart przeciwnika).

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Ja też mam taką nadzieję. W pewien sposób rozwiązywała by ona problem scenariuszy do gier.

   Usuń
  2. Dokładnie. Jest idealną alternatywą dla rozpisywanych kampanii, które umierają w połowie bo trudno jest zebrać wszystkich graczy żeby rozpatrzeć ruchy strategiczne itp.

   Usuń
 4. Very nice looking game Bart, beautiful figures...

  OdpowiedzUsuń