wtorek, 5 lutego 2013

Polska 1944 (21); Poland 1944 (21) - Sowiecki oddział rozpoznawczy.Soviet Recce team.

Dzisiaj coś od Zvezdy. Oddział rozpoznawczy. Aby urozmaicić podstawkę figurek użyłem kępek trawy od Army Paintera (Jungle Tuft - 6mm). Bardzo fajna sprawa te trawki. Będą bardzo pomocne do pewnego elementu, który planuje zbudować w najbliższym czasie. 
Prezentowane poniżej figurki zamykają na pewien czas rozdział: Sowieci w Polsce w 1944 roku. Niedługo prezentacje wszystkich oddziałów sowieckich.
Today something from Zvezda. Recce unit. To variety up the base I used a clumps of grass from Army Painter (Jungle Tuft - 6mm). A very cool thing these grasses. It will be very helpful to a certain element that I am planning to build in the near future. 
Presented below figures  temporarily closing the chapter: the Soviets in Poland in 1944. Soon presentation of all Soviet troops.

4 komentarze: