piątek, 26 października 2012

The Bolt Action game.

This week we decided to again test the Bolt Action. This game we played at Hugh. It was the battle beetween combined allied forces (Americans - Campbell Hardie, the British - Donald Anderson, the French - Dave O'Brian and Poles - myself) against the German forces (Colin Jack, Hugh Wilson, and Olivier Lepreux). Figures and vehicles came from the collections of Colin Donald, Dave, Olivier and Hugh, who has provided all terrains as well. It was our third game with these rules, and this time the game has already proceeded quite smoothly, although we missed few of the rules. Bill Gilchrist, who due to illness, could not take part in yesterday's game, on his blog posted a review of the system. If you are interested visit his blog. It is worth noting that already came the first errata to the rules, which greatly simplifies the rules.
W tym tygodniu postanowiliśmy znowu przetestować Bolt Action. Grę rozegraliśmy u Hugh. Było to starcie połączonych sił alianckich (Amerykanie – Campbell Hardie, Brytyjczycy – Donald Anderson, Francuzi – Dave O'Brian i Polacy - ja) przeciwko siłom niemieckim (Colin Jack, Hugh Wilson i Olivier Lepreux). Figurki i pojazdy pochodziły z kolekcji Colina, Donalda, Dave'a, Oliviera i Hugh'a, który zaopatrzył stół w tereny. Było to już trzecie nasze spotkanie z tą grą i tym razem rozgrywka przebiegała już dość sprawnie, chociaż jeszcze kilka z zasad zostało przez nas pominiętych. Bill Gilchrist, który ze względu na chorobę, nie mógł wziąć udziału we wczorajszej grze, na swojej stronie zamieścił recenzję systemu. Zainteresowanych posyłam na jego stronę. Warto zaznaczyć, że już pojawiła się pierwsza errata do zasad, co znacznie upłynnia zasady.
The battlefield. Pole bitwy.

Original Polish map from that battle (from the author's collection). Oryginalna Polska mapa pola bitwy (ze zbiorów autora).


Returning to the game. The Allies were supposed to control the crossing over the river and go eastward as far as possible, breaking on the occasion the any German forces. Main command took the French player - the captain, the rest of the Allied players were with the rank of lieutenant. Prior to the game itself, Polish player has five minutes to admitted game room and was able to drow a map, which was used as the basis for the Allied plan of attack. Dave established the following plan: Poles and the British were the first to move, and their task was to cross the river and secure crossings (the Poles had to control the bridge). Their actions were supported by French (supporting Brits) and Americans (supporting Poles). For the first two or three rounds Allies pushed forward. At some point, Polish Cromwell was stopped by the off target fire from PzKpwf IV. Polish response was quick, but managed only slightly damaged German tank. Soon to the fight joined the next German PzKfw IV, but this one was quickly eliminated by the French M10. After a fierce battle between the first PzKpwf IV and Polish Cromwells, German tank was eliminated, even though that to the fight joined the third PzKpfw IV, which after elimination of their colleagues, hid behind the building and from there firing at Poles. Meanwhile, the British reached the river and happily crossed it, first made ​​this three Stuarts, and infantry just behind them. But here Brits met unpleasant surprise. Ambushed Panther tank opened fire on them. The deadly fire quickly eliminated two light tanks, which left the British infantry without cover. Last Stuart and one of the British teams jumped into the left side and escaped from the German fire. Meanwhile, on the left flank of the Allies, the Americans razed to the Poles and they met an unpleasant surprise. One of the American Sherman was hit by Panzerfaust and was destroyed. Section Panzerfaust was quickly eliminated by the French and Polish fire, but we found that the buildings on the other side of the river ware defended by two German infantry platoons. Fierce battle began. The building on the right was attacked by the British, who with fire of their rifles forced the Germans to abandon their positions. This unit was later completely smashed by the British in melee. On the other hand, the left building, first came under American infantry fire supported with their own and Polish mortar and later by Polish infantry. The deadly fire has eliminated another German platoon from the game. Polish Cromwell and the American Sherman supported this fight. Unfortunately, when one of the Polish tanks enter on the bridge, got it under fire of German PaK 40 gun. After quite a fierce battle, the Polish tank was eliminated. But the Poles secured the river crossing and they were ready to take the building on the right side of the road. At this point, the game was over. British action on the right flank and the US-French-Polish on the left decided about the Allied victory in this game. The game was very intense and has allowed us to become more familiar with this rules.
Wracając do gry. Alianci mieli za zadanie opanować przeprawy na rzece oraz posunąć się na wschód jak najdalej, rozbijając przy okazji siły niemieckie. Główne dowodzenie objął gracz francuski – kapitan, reszta graczy alianckich była w randze porucznika. Przed samą grą gracz polski został na pięć minut wpuszczony do game room'u i miał możliwość naszkicowania mapy, która miała posłużyć za podstawę planu ataku Aliantów. Dave ustalił następujący plan: Polacy i Brytyjczycy mieli posuwać się jako pierwsi i ich zadaniem było sforsowanie rzeki i zabezpieczenie przepraw (Polacy mieli opanować most). Ich działania miały wspierać: Francuzi Brytyjczyków oraz Amerykanie Polaków. Przez pierwsze dwie, trzy tury Alianci posuwali się do przodu. W pewnym momencie polski Cromwell został zatrzymany przez niecelny ogień PzKpwf IV. Polska odpowiedź była szybka, ale udało się jedynie nieznacznie uszkodzić niemiecki czołg. Wkrótce do walki włączył się następny niemiecki PzKfw IV, który jednak szybko został uciszony przez francuski M10. Po zaciętym pojedynku pomiędzy pierwszym PzKpwf IV a polskimi Cromwellami, ten pierwszy wkrótce został wyeliminowany, nawet pomimo tego, że do walki włączył się trzeci PzKpfw IV, który po wyeliminowaniu swoich kolegów, skrył się za budynkiem i stamtąd ostrzeliwał Polaków. Tymczasem Brytyjczycy dotarli do rzeki i szczęśliwie ją sforsowali, wpierw dokonały tego trzy Stuarty, a za nimi przeprawiła się piechota. Niestety tutaj spotkała Brytyjczyków przykra niespodzianka. Ogień do nich otworzyła zamaskowana Panthera. Jej morderczy ogień szybko wyeliminował dwa lekkie czołgi, co pozbawiło brytyjskiej piechoty osłony. Ostatni Stuart i jeden z brytyjskich zespołów odskoczył w lewy bok i uciekł spod ognia niemieckiego czołgu. Tymczasem na lewej flance Aliantów, Amerykanie zrównali się z Polakami i spotkała ich niemiła niespodzianka. Jeden z amerykańskich Shermanów został trafiony z Panzerfausta i został zniszczony. Sekcja panzerfausta została szybko wyeliminowana przez ogień francusko-polski, ale okazało się, że budynków po drugiej stronie rzeki bronią dwa plutony niemieckiej piechoty. Rozpoczęła się zacięta walka. Budynek na prawo został zaatakowany przez Brytyjczyków, którzy ogniem swoich karabinów zmusili Niemców do opuszczenia swoich pozycji. Oddział ten później został całkowicie rozbity przez Brytyjczyków w walce wręcz. Z kolei lewy budynek dostał się pod ogień wpierw Amerykanów wspartych własnym i polskim moździerzem a następnie polską piechotą. Ten zabójczy ogień wyeliminował kolejny niemiecki pluton z gry. Walkę tą ubezpieczały polskie Cromwelle i amerykański Sherman. Niestety w momencie wjazdu jednego z polskich czołgów na most, dostał się on pod ogień niemieckiego działa PaK 40. Po dość zaciętym pojedynku, polski czołg został wyeliminowany. Tymczasem Polacy zabezpieczyli przeprawę na drugi brzeg i byli gotowi do zajęcia budynku po prawej stronie drogi. W tym momencie gra została zakończona. Akcja Brytyjczyków na prawym skrzydle i amerykańsko-francusko-polska na lewym przesądziła o zwycięstwie alianckim w tej grze. Gra była bardzo zacięta i pozwoliła nam bardziej zapoznać się z przepisami tej gry.

OdB:
ALLIED:

French Player:
HQ: Capitain + 3 men
2 x Sherman  Armour 9/Gun +5
M10 Armour 8/Gun +6
2 x 10 man section of Goumiers (Regular)

British Player:
HQ: 1st Lieutenant + 3 men
3 x Stuart  Armour 8/Gun +4
2 x 10 man section of Marines (Veterans)

American Player:
HQ: 1st Lieutenant + 3 men
2 x Sherman Armour 9/Gun +5
Medium mortar team
2 x 10 man GI squad (Regular)

Polish Player:
HQ: 1st Lieutenant + 3 men
2 x Cromwell Armour 9/Gun +5
Medium mortar team
2 x Paratroop squads (Regular)

GERMANS:

Player 1:
HQ: Capitain + 3 men
1 x Tiger Armour 10/Gun +7
1 x PaK 40 Armour 7/Gun +6
2 x 10 man Falschirmjager squads (Veterans)

Player 2:
HQ: 1st Lieutenant + 3 men
3 x PzKpfw IV Armour 9/Gun +6
2 x 10 man Wehrmacht squads (Regular)

Player 3:
HQ: 1st Lieutenant + 3 men
1 x Panther Armour 10/Gun +7
1 x Quad flak Armour 7/Light auto gun x 4
3 x Falschirmjager squads (Veterans)

There were fierce fighting about those buildings. O te budynki prowadzono bardzo zacięte walki.

Poles and Americans. Polacy i Amerykanie.

French. Francuzi.

1st German PzKpfw IV. Pierwszy niemiecki PzKpfw IV.
Destroyed 2nd Panzer IV. Zniszczony drugi Panzer IV.
PzKpfw V Panther.

Destroyed British Stuarts. Zniszczone brytyjskie Stuarty.

PaK 40

Destroyed American Sherman. Zniszczony amerykański Sherman.

Destroyed Polish Cromwell and American Sherman. Zniszczone polski Cromwell i amerykański Sherman.

British Marines after the conquest of the right building. Brytyjscy Marines po zdobyciu prawego budynku.
 
You can find more pictures on my flickr:
Więcej zdjęć możecie znaleźć na moim flickr:  
 

 

7 komentarzy:

 1. Bart

  Sorry I could not make the game.....sounds good fun.

  OdpowiedzUsuń
 2. Chyba w tytule posta jest literówka. Nie powinno być bolt? Czy są figurki goumierów w tej skali? Z tego co wiem mieli dość nietypowy ekwipunek.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dziękuje za wskazanie błędu, już poprawiono. Nie za bardzo pamiętam figurki Goumeirów, nie za bardzo tez pamiętam do kogo należały, ale jak się dowiem dam znać.

   Usuń
  2. W zasadzie mam jeszcze jedno pytanie. Jak oceniasz plastyczność Bolt Action? Dało by się łatwo zaadoptować tą mechanike do np. Pierwszej wojny światowej albo wojny polsko-bolszewickiej?

   Usuń
  3. System da się zaadaptować, jednak w przypadku I wojny światowej szybko stół zostałby oczyszczony z figurek (walka wręcz jest szybka ale bardzo krwawa) więc trzeba by coś tu zmienić. Wojna polsko-bolszewicka raczej by marnie tutaj wypadła, ze względu na to że Bolt Action wręcz ignoruje kawalerię i potrzeba by stworzyć dodatkowe zasady. Znam dużo lepsze zasady do rozgrywania wspomnianych przez Ciebie konfliktów, chociażby Back and Beyond czy też Trumph and Tragedy. Bolt Action został napisany z myślą o II wojnie Światowej i mam wrażenie, że głównie z jej ostatnim epizodem.
   Pozdrawiam
   Bartek

   Usuń
 3. Hi Bart!
  Really fantastic : the ruined buildings are impressive, tanks wonderful (but I already knew it!), your table is great...and the fire effects are superb!
  A great, great report!
  Best,
  Phil.

  OdpowiedzUsuń