sobota, 9 czerwca 2012

Last square to win! Ostatni kwadrat do zwycięstwa!

There is still time for Muskets&Tomahawks in SESWC, so our last game was again played with those great set of rules. We decided that was the last game with basic rules, and with next game we are going to do something more advanced. Again we used Jack's figures.
Cały czas trwa w naszym klubie moda na Muskets&Tomahawks, więc nasza ostatnia gra była związana z tymi wspaniałymi zasadami. Tym razem zdecydowalismy się, że ta gra jest ostatnią rozgrywaną według podstawowych przepisów i następna gra będzie już z użyciem tych bardziej zaawansowanych. Ponownie uzyliśmy figur z kolekcji Jack'a.
Battlefield. The roads, village, hills and 'fur' fields are the open, the rest is the  cover and hard terrain. Pole bitwy. Drogi, wioska, wzgórza, "futerkowe" pola traktowane są jako teren otwarty, reszta jako teren osłonięty i trudny w poruszaniu.

It was again time of French Indian War. This time the French ware: Jack (all regulars), Derek (half of the Indians) and Alastair (rest of the Indians and courer de bois). Their task was to kill 2/3 of the British. The British ware: Jim (British irregulars), Sandy (British Indians and provincional militia) and me (British grenadiers). Our task was to patrol the field. Conditions of our victory ware that, all table wt as divided on 2x2 ft squares and we have to be at last with one figure at the end of any turn.We played on 6 on 4 ft table.
Był to znów czas wojny Brytyjczyków z Francuzami i Indianami. tym razem stronę francuska reprezentowali: Jack (siły regularne), Derek (połowa Indian) i Alastair (reszta Indian i courer de bois). Ich zadaniem było wybicie przynajmniej 2/3 sił brytyjskich. Brytyjczykami z kolei dowodzili: Jim (siły nieregularne), Sandy (Indianie i milicja prowincjonalna) i ja (brytyjscy grenadierzy). Naszym zadaniem był patrol. Warunkiem naszego zwycięstwa było to, że musieliśmy w każdym kwadracie o wymiarach 2 na 2 stopy na jakie podzielony został nasz stół na koniec dowolnej tury posiadać przynajmniej jedną figurę w nim obecną. Grę rozgrywaliśmy na stole o wymiarach: 6 na 4 stopy.
French started with their forces deployed on the table. During the first turn only Sandy managed to get in contact with Derek. Their started fighting, and Sandy's Indians push back Derek's Indians. On the other side of the table Jim deployed all of his troops, but his advantage was stopped by French regulars. Jim did not risk fighting with them and withdraw his troops to the woods. My regulars started their march throw the woods in the center of the battlefield. Meanwhile Alastair managed to take control of the village in the centre, and his Indians moved to the right to stop Jim against taking any further steps into the square No 6. At The end of turn 2 we had patroled 3 squares. Unlucky for Derek his Indians cannot stop Sandy's Indians and have to move back, and Sandy got square No 4. My grenadiers still moving forward finally get to the village, and with fire of their muskets, they forced Alastair's courer de bois out of the village. I was very close to get square No 5. But before this Jim started fighting with Alastair's Indians, and started push them back. To prevent this situation Jack decided to divided his regular troops, and send French marines against Jim, and the other regular unit against my grenadiers. Jack very quickly closed Jim's forces in the table corner. I decided to bring him some help and take the last squares by myself. My brave regulars stand hard agianst French regulars. First the French fire did nothing to me, and my fire in responce did some casualties to French. Next turn some miracle happend. I got three cards in the row: 1st for my officer (so I can put my grenadiers in the order, so I was able to shoot with all 12 figures) than I got 2 cards for my regulars, and Sandy one card for his militia. The fire the French received was very deadly for them, so the problem of the French regulars was resolved. During this action my forces taken the 5th square, and only one left to get victory. Situation of the Jim's forces in this moment was very critical. To clean my way to help Jims's forces, I had to get of all my forces off the cover and stand in the open, it gives oportunity for Derek's Indians to start firing at me, so I got some casualties. My next plan was to remove or burn those Indians alive in the buildings, than get at the back of the French marines, so it will give time for Jim to restore his forces and to finally win the game by taking the last square, but the time for the game was over... I think that it was a draw for British, we ware much closer to achieve our goals than French. As the information British lost 20 figures and French 24.
Francuzi zaczęli grę z siłami juz rozstawionymi na stole. Podczas pierwszej tury jedynie Sandy'iemu udało się wejść w kontakt z Indianami Derek'a. Walka się rozpoczęła i Indianie Sandy'iego zaczęli spychać Indian sprzymierzonych z Francuzami. Po drugiej stronie Jim szybko rozstawił swoje siły, jednak jego ruch naprzód został zatrzymany przez francuskie oddziały regularne. Jim nie zdecydował się na pojedynek z nimi i wycofał się w głąb lasu. Moi regularni rozpoczęli swój marsz poprzez gęstwiny leśne w centrum pola walki. Tymczasem Alastair'emu udało się obsadzić wioskę swoimi siłami, a jego Indianie przenieśli się bardziej na prawo, by powstrzymać Jima przed zajęciem kwadratu nr 6. Na koniec tury drugiej patrolowaliśmy 3 kwadraty. Nieszczęśliwie dla Dereka jego Indianie nie powstrzymali Indian Sandy'iego i musieli się wycofać, tak Sandy zdobył kwadrat czwarty. Moi grenadierzy ciągle parli naprzód i ostatecznie znaleźli się w pobliżu zabudowań i ogniem swoich muszkietów przepędzili courer de bois ze wsi. Byłem bardzo blisko opanowania piątego kwadratu. Ale zanim to nastąpiło, Jim rozpoczął walkę z Indianami Alastair'ego i zaczął ich spychać do tyłu. Aby zapobiec temu Jack zdecydował się rozdzielić swoje oddziały regularne i wysłał francuskich marines przeciwko Jimowi, a drugi oddział przeciwko moim grenadierom. Jack bardzo szybko zamkną siły Jima w rogu stołu. Zdecydowałem się przyjść Jim'owi z pomocą i zająć ostatnie kwadraty sam. Moi regularni twardo stanęli na przeciwko Francuzów, których ogień nie wyrządził mi żadnej krzywdy, a mój ogień w odpowiedzi spowodował pewne straty wśród francuskich żołnierzy. W następnej turze zdarzył się cud i otrzymałem trzy karty pod rząd: piersza dla mojego oficera (mogłem więc uporządkować swoje siły) i dwie karty dla moich regularnych a Sandy jedną dla swojej milicji. Ogień jaki w ten sposób otrzymali Francuzi był bardzo zabójczy dla nich i w ten sposób problem  z tym francuskim oddziałem został rozwiązany. Podczas tej akcji moje siły zdobyły piąty kwadrat i do zwycięstwa pozostało jedynie opanowanie ostatniego. W tym właśnie momencie sytuacja Jima była już bardzo krytyczna. Aby oczyścić sobie drogę odsieczy Jim'owi musiałem ze wszystkimi siłami opuścić osłonę leśnych ostępów i stanąć w otwartym polu. Naraziło mnie to na ogień prowadzony z zabudowań zajętych przez Indian Derek'a, w zwiazku z czym poniosłem pewne ofiary. Moim planem w tym momencie było usunięcie Indian z budynków, tudziez spalenie ich żywcem, następnie dostanie się na tyły francuskich marines, dało by to czas Jim'owi na uporządkowanie swoich sił i ostatecznie na odniesienie zwycięstwa poprzez zajęcie ostatniego kwadratu, ale na to zabrakło już czasu... Jako informację podaję, że Brytyjczycy stracili 20 figur, natomiast Francuzi 24.
Jim holding his position. Jim utrzymujący swoją pozycję.

Brave Sandy's Indians. Dzielni Indianie Sandy'iego.

British grenadiers. Brytyjscy grenadierzy.

To see more pictures as usual visit my flickr, link below:
Aby obejrzeć więcej zdjęć zapraszam do mojego flick, link poniżej:

7 komentarzy:

 1. Looking very nice, a great table!

  OdpowiedzUsuń
 2. Thank you Phil. Most of the terrains are from our club.

  OdpowiedzUsuń
 3. Kolejny ciekawy scenariusz z piękną inscenizacja, do pozazdroszczenia Barcie :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Akurat scenariusz jest dziełem losowania. Muskets@Tomahawks ma to do siebie, że ustawienie terenów, jednostki ich rozstawienie jest wynikiem losowania. Bardzo polecam Tobie ten zestaw zasad, szczególnie jeżeli chodzi o samą mechanikę. Alex Buchel autor tych zasad stworzył również Sagę - skirmish w czasach Wikingów. Oba systemy spotkały się z bardzo pozytywnym przyjęciem przez wargamerów za prostotę i grywalność - a to przyznasz jest najważniejsze w rozgrywce. Pozdrawiam
   Bartek

   Usuń
  2. Brzmi ciekawie. Jak ogarnę OWWII zastanowię się nad kolejnymi zasadami. Dzięki Bart.

   Usuń
 4. Alastair Im very sorry for changing your name! Its fixed now!

  OdpowiedzUsuń