piątek, 29 czerwca 2012

Two games, two warlords killed, two games won! Dwie gry, dwóch warlord'ów zabitych, dwie gry wygrane!

This week we have to take some rest from Muskets&Tomahawks so we played Saga this time. Already we managed to play two games. In the first game we played 'the Invasion' scenario where Scots (Jack) and Normans (me) played against Vikings (Derek and Michael). In that game Vikings on their right make quick move forward and sloughter two units of Scots, whilst on the left they had beed stoped by Norman's crossbowmen and bowmen. On the right Vikings attack the Scotish warlord with their warlord and they lost. So the game has been finished with Scotish/Normans victory. The game was so quick,   that there is no pictures from that game.
During the second game I faced Michael (both Vikings) with Jim umpiring. And again it was very quick game. First Michael moved all his troops back, so I had to moved formard. Then I attack his wariors with my Berserkers and lost them all, but this stopped the attacked unit against any further movements. Then Michael attack my wariors with his Hearthguards and warlord. I lost this melee but in the result of that clash his warlord becomes unsecured, so I attack him with my Herathguards and warlord. Result of that melee was the Michael's warlord dead and the second game during the day has been won. What a glorius day!!!
The next game will be Muskets&Tomahawks, but now in 15mm for a change. Next after will be a little suprise ;)
W tym tygodniu, aby trochę odpocząć od Muskets&Tomahawks rozegraliśmy w Sagę. Tak właściwie to udało nam się rozegrać aż dwie gry. W pierwszej z nich rozegraliśmy scenariusz "Inwazja" gdzie Szkoci (Jack) i Normanowie (ja) grali przeciwko Wikingom (Derek i Michael). W tej grze Wikingowie na ich prawym skrzydle szybko ruszyli do przodu i wyrżnęli dwa oddziały Szkotów, a na lewym ich skrzydle zostali skutecznie zatrzymani przez normańskich kuszników i łuczników. Wikingowie na prawej stronie próbowali zabić szkockiego warlorda przy użyciu ich własnego warlorda i walkę ta przegrali. Gra była zakończona ze szkocko-normańskim zwycięstwem. Gra zakończyła się tak szybko, że nie zdążyłem zrobić żadnych zdjęć z tej gry.
Podczas drugiej gry zmierzyłem się z Michael'em (obaj graliśmy Wikingami) z Jim'em jako prowadzącym grę. I znowu była to bardzo szybka gra. Wpierw Michael cofnął swoje oddziały do tyłu, więc musiałem ruszyć naprzód. Wtedy zaatakowałem jego wojowników moimi Berserker'sami i straciłem ich wszystkich, ale to zatrzymało ten zaatakowany oddział przed jakimi kowiek następnymi ruchami. Następnie Michael zaatakował moich wojowników swoim warlordem i Herthguard'ami. Przegrałem ten pojedynek ale w jego wyniku warlord mojego przeciwnika pozostał niezabezpieczony, więc uderzyłem na niego moimi Herthguardami i warlord'em. W wyniku tego pojedynku warlord Michael'a poniósł śmierć i druga w ciągu tego samego dnia została wygrana. Co za wspaniały dzień!!!
W następnym tygodniu zagramy w Muskets&Tomahawks, ale tym razem w 15mm. Następna gra po tej, to będzie mała niespodzianka.
The second game - Michael's Vikings. (Derek's figures) Druga gra - Wikingowie Michael'a. (figurki Derek'a)

My Vikings.(Jack's figures) Moi Wikingowie. (figurki Jack'a)

Last moment of the game - the Michael's warlord has been killed. Ostatni moment gry - Michael'owy warlord został zabity.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz