niedziela, 24 czerwca 2012

Flying tomahawks. Latające tomahawki.

It was our fifth game using the Muskets&Tomahawks rules. This time we used the dummy markers for Indians moving through the covered terrains and once again we used Jack's figures.
To była nasza piata gra z uzyciem zasad Muskets&Tomahawks. Tym razem użyliśmy fałszywych markerów dla Indian, poruszających się przez "zakryty" teren i jeszcze raz wykorzystaliśmy figurki Jack'a.
Battlefield. Pole bitwy.


This time the French ware played by: Michael (all regulars and irregulars) and Paul (Indians) against Oliver (irregulars, militia and civilians) and me (regulars, rangers, Indians) plaing British. French had to sloughter all civilians, we had to protect our village from enter any troops into the village. In our plan we decided to keep our troops around the village and keep the French on distance. Unless Oliver stand hard with his troops, I did not done well this time. Michael, who attack my regular troops with his irregulars took all my attention, and I push against him all my regulars and did not protected my right flank, where French Indians arrived. They ware moving in cover, so my troops did not seem them. When I was ready for crushing the irregulars, Indians attack me from my right. First they throw tomahawks on me and then start hand to hand fighting. I push back the first group of Indians, but then come more Inidians and my regulars have been sloughtered. Now my second group of regulars had to fight both Indians and irregulars, and soon had been sloughtered by Indian in hand to hand fight. My officer try to stop them as well, but he has been killed soon after. I did not have to much luck with bringing reserves (third part of our troops ware on reserves) on the table this time and I finelly managed to do this, French Indians had their way to the vilage opened. I've tryed to stop them, but the regulars and irregulars French start to push back Oliver's troops back. He had to withdraw his civilians, becouse the building ware on fire. Civilians in the open ware easy target for Indians and French, so they kill them all and the game was over. There was the first time when one side took whole victory fullfiling their task. Well done Paul and Michael. The last score was 47 British killed against 37 French.
Tym razem Francuzami grali: Michael (regularni i nieregularni) i Paul (Indianie) przeciwko Olivier'owi (nieregularni, milicja i cywile) i mnie (regularni, rangersi i Indianie) grających Brytyjczykami. Francuzi za zadanie mieli wyrżniecie wszystkich cywili, natomiast Brytyjczycy mieli nie dopuścić do wkroczenia wrogich jednostek do wsi. Naszym planem było ustawienie naszych jednostek wokół wsi i trzymanie Francuzów na dystans. Olivier utrzymywał swoje pozycje kiedy ja niestety zawiodłem na swojej linii. Michael, który atakował moich regularnych  swoimi nieregularnymi związał całą moją uwagę i ruszyłem wszystkimi swoimi siłami w jego kierunku, nie zabezpieczając prawej flanki, gdzie pojawili się francuscy Indianie. Poruszali się oni w ukryciu, tak więc moje oddziały ich nie widziały. Kiedy byłem już gotowy by zmiażdżyć nieregularnych, Indianie przypuścili atak. Wpierw poleciały w moja stronę tomahawki i zaraz potem rozpoczęła się walka wręcz. Odparłem pierwszą grupę Indian, jednak ich miejsce zajęła następna i ta wyrżnęła cały oddział moich grenadierów. Teraz druga grupa moich regularnych musiała walczyć i z nieregularnymi i z Indianami i wkrótce również została wybita w walce wręcz. W walce tej uczestniczył również mój oficer ale i on został zabity. Nie miałem podczas gry zbyt wiele szczęścia we wprowadzaniu rezerw do gry (jedna trzecia naszych sił była w rezerwie) i w końcu kiedy mi się to udało, francuscy Indianie mieli już drogę do wioski otwartą. Próbowałem ich powstrzymać, ale w tym samym momencie Olivier musiał zacząć się cofać przed naporem sił francuskich i co gorsza musiał ewakuować swoich cywili z płonących budynków. Cywile w terenie otwartym byli łatwym łupem dla Indian i Francuzów, tak więc wszyscy zostali zabici i gra została zakończona po raz pierwszym pełnym zwycięstwem jednej ze stron. Gratulacje Paul i Michael. Wynik starcia to 47 Brytyjczyków zabitych przeciwko 37 Francuzom.
Idians. Indianie.
Hand to hand fighting beetween British grenadiers and French Indians. Walka wręcz pomiędzy brytyjskimi grenadierami a francuskimi Indianami.

Civilians killing British civilians. Francuzi zabijający brytyjskich cywili.

As usual gallery from the game you are able to find on my flickr:
Jak zwykle galeria z gry znajduje się na moim flickr:

2 komentarze:

  1. One more time, a great table, and a very nice AAR...

    OdpowiedzUsuń
  2. Thank you very much. I'm very glad that you enjoy my blog.

    OdpowiedzUsuń