niedziela, 12 grudnia 2021

Rapid Fire! Reloaded for the first time. Rapid Fire! Reloaded po raz pierwszy.

Today is the game we had last Thursday. My favourite WW2 system, Rapid Fire!, some time ago went through a refreshing process. The authors decided to make it even simpler and much easier to play. I haven't had the opportunity to try it as yet, but here we are. I decided to do a small game with not so many points, I decided to do it on 160pts, to keep it simple and to check if I like it or not.

Dziś gra, którą rozegraliśmy w ostatni czwartek. Mój ulubiony system drugowojenny, Rapid Fire!, jakiś czas temu przeszedł proces odświeżenia. Autorzy zdecydowali się zrobić go jeszcze bardziej prostym i łatwiejszym do grania. Do tej pory nie miałem okazji go wypróbować, ale oto nadszedł ten czas. Zdecydowałem się na małą grę, na 160 pkt., by utrzymać to w prostej formule i by sprawdzić, czy mi się to podoba, czy też nie.SCENARIO / SCENARIUSZ: Bartek Żynda
UMPIRING / PROWADZENIE GRY: Bartek Żynda
SCENERY / SCENERIA: Bartek Żynda, SESWC
FIGURES & MODELS / FIGURKI I MODELE: Bartek Żynda

1. Forces. Siły.SOVIET UNION / ZWIĄZEK SOWIECKI
(Bartek)

HQ: CinC + 3 fig + jeep

Soviet Motorised Rifle Battalion:

HQ: CO + 3 fig + jeep
1st Coy: 8 figures + truck
2nd Coy: 8 figures + truck
3rd Coy:  8 figures + truck
Support Coy:  1 x MMG + truck; 1 x 82mm mortar + truck, 1 x 57mm ZiS2 ATG + truck

Tank Regiment:

1st Coy: 2 x M4 Sherman
2nd Coy: 2 x M4 Sherman
3rd Coy: 2 x M4 Sherman


GERMANY / NIEMCY
(Michael)

HQ: CinC + 3 fig + kubelwagen

Dismounted Panzergrenadier Battalion:

HQ: CO + 2 fig + Panzerschreck team
1st Coy: 8 figures (panzerfaust)
2nd Coy: 8 figures (panzerfaust)
3rd Coy:  8 figures (panzerfaust)
Support Coy:  2 x MMG; 2 x 81mm mortar, 1 x 75mm PaK

Reinforcements:

HQ: CinC + 3 fig + kubelwagen
StuG Coy: 2 x StuG III
Panzer Coy: 2 x PzKpfw IV
2. The game. Gra.

Before the game, the German player had to draw a map of his position. He also has a possibility of having two trenches, anywhere on the table (apart from the12" of the Soviet table edge). To win a game Soviets had to either take the village or break German defencing units. Starting from turn 1 Soviet player rolled 1xD6 to indicate the number of units entering the table, from turn 3 Germans can get their reinforcements by rolling D3.

Przed grą niemiecki graćz musiał narysować mapę z zaznaczonymi swoimi pozycjami. Miał rónież możliwość posiadania dwóch okopów, gdziekolwiek na stole (oprócz 12 cali od sowieckiej krawędzi stołu). By wygrać grę, Sowieci musieli albo zdobyć wioskę, albo złamać morale niemieckich obrońców. Od 1 tury, Sowieci rzucali 1 x K6, by określić liczbę oddziałów wchodzących na stół, od tury 3 Niemcy mogli wezwać swoje posiłki, przez rzut K3.Soviets entered the table with 1st Sherman Company and 1st Rifle Company. They slowly moved toward the village. It was shot by the German ATG, but that was positioned on the opposite table edge. Long-range against moving vehicles is not a good idea. Also, German indirect mortar fire against tanks also did nothing. Soviets were unstoppable.

Sowieci wkroczyli na stół z 1. kompanią Shermanów i 1. kompanią strzelców. Powoli przemieszczali się w kierunku wioski. Zostali ostrzelani przez niemieckie działo ppanc., które zostało ustawione na przeciwległej krawędzi stołu. Daleki zasięg plus poruszające się cele, to nie jest dobre połączenie. Również niemiecki ostrzał moździerzowy przeciw czołgom nic nie dał. Sowieci parli niezatrzymani.


Soviet units still entered the table. I decided to move my mortar supported by MMG and 3rd Rifle company on the right side of the table, to harras enemy positions in the village. I was surprised there by the Germans (1 MMg and 1 Grenadier company). It took off my MMG, but soon my boys pushed back Germans back to the forest. On the other side, the same German group fired at my dismounted infantry, but those were decimated by my tanks. I started to storm the village.

Sowieckie oddziały wciąż przybywały na stół. Zdecydowałem się wysłać mój moździerz, wsparty karabinem maszynowym i 3. kompanią piechoty na prawą stronę stołu, by niepokoić pozycje nieprzyjaciela we wiosce. Tam zostali oni zaskoczeni, przez Niemców, w sile 1 karabin maszynowy i 1 kompania grenadierów. Zniszczyli oni mój karabin maszynowy, jednak wkrótce moi chłopcy odzrzucili Niemców z powrotem do lasu. Po drugiej stronie, podobna grupa Niemców ostrzelała moją piechotę, która właśnie wysiadła z ciężarówek. Ci z kolei zostali zdziesiątkowani przez moje czołgi. Zacząłem przygotowywać się do szturmu na wioskę.


To my surprise, the village was defended by only one Grenadier company, 2 mortars and a Panzerschreck team. My tanks and infantry quickly took the village, forcing the whole German battalion to surrender or route. On the outskirts of the village, my tanks faced German vehicles. Germans destroyed one tank and the other get damaged. I destroyed both Panzer IVs and damaged one StuG. Not too bad for the debut of my Shermans on the table ;) That finished the game with Soviet victory.

Ku mojemu zaskoczeniu wioski broniła jedynie jedna kompania grenadierów, 2 moździerze i sekcja Panzerschrecka. Moje czołgi i piechota szybko zajęły wioskę i zmusiły niemiecki batalion albo do poddania się, albo ucieczki. Na przedpolu wioski, moje czołgi starły się z pojazdami niemieckimi. Niemcy zniszczyli jeden czołg a drugi uszkodzili, natomiast ja zniszczyłem oba Panzery IV i uszkodziłem jednego StuGa. Całkiem nieźle, jak na debiut moich Shermanów na stole ;) To zakończyło grę z sowieckim zwycięstwem.
Final words about the rules. The authors made a fantastic job. They completely removed the famous hit tables and replaced them with multiple D6 hits. That is much more understandable for the fresh players. Rules are compacted in a very pleasant way and the formula of a few pages of the rules should be copied by more publishers. 1 thing I'm not happy with is keeping the unchanged direct HE to hit roll with 6 bands. I keep my House rule with simple 4,5,6 hits (short, medium, long-range). Overall, I found Rapid Fire! Reloaded as an amazing set of rules, which strengthen its position as my favourite WW2 set.

Kilka słów o zasadach. Autorzy wykonali fantastyczną pracę. Całkowicie wyeliminowali słynną tablicę trafień i wymienili to na rzut kilkoma kośćmi K6. To jest dużo bardziej zrozumiałe dla nowych graczy. Zasady zostały skompaktowane w bardzo przejrzysty sposób i formuła kilkustronicowych zasad powinna być skopiowana przez innych wydawców. Jedyna rzecz, z której nie jestem zadowolony, to pozostawienie ostrzału HE z 6 zasięgami. W tym wypadku zatrzymam moje zasady domowe i będę kontynuował z prostym trafieniem na 4,5 lub 6 (krótki, średni, daleki zasięg). Ogólnie, uważam Rapid Fire! Reloaded za wspaniały zestaw, który ugruntował jego pozycję, jako mój ulubiony system drugowojenny.

3. Links. Linki.

SESWC:

https://www.facebook.com/Seswc.co.uk/posts/4589042331133704

Flickr:

https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157720230229529


19 komentarzy:

 1. Ah, koniecznie muszę kiedyś zagrać w ren system, ponieważ wstyd się przyznać, tylko II wojennnie w Bolt Action grałem.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Polecam, lubię dużo bardziej niż Bolt. No i dużo większe starcia można rozgrywać ;) Wkrótce zobaczysz, jak duże...

   Usuń
  2. Bartek czy są jakieś tłumaczenia przepisów na polski ?

   Usuń
 2. Great looking game, Bartek. I've not played these rules before, but they look great here.

  OdpowiedzUsuń
 3. Excellent game, Bartek! I like these rules too.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. I know, love your reports! You have to try the Reloaded version if you did not so far. It is an even better set than before!

   Usuń
  2. I am waiting for PDF to appear Reloaded version.

   Usuń
  3. It could take some time...

   Usuń
  4. I will have to translate the rules, with PDF it is more convenient.

   Usuń
 4. Fajnie to wygląda. Niestety z przepisów ang. nie potrafię rozeznac się w sekwencji ruchów ( 2 ruchy na turę mozliwośc strzału). oznaczenie jednostek że juz wykonały ruch. Jak to wygląda w praktyce? pzdr Piotr RYbnik

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dziękuję. Co do Twojego pytania to nie, tylko raz można się ruszyć. Można strzelić, potem się ruszyć, można ruszyć się i potem strzelić, albo w ogóle się nie ruszać i wtedy strzelić. Ma to wpływ na celność. Co do oznaczeń, to my pamiętamy co się ruszyło a co nie, przy większych grach jest prowadzący i to on najczęściej pamięta. Jak ktoś chce, może używać znaczników.

   Usuń
 5. Ditto others: fine looking game!
  It's great when changes to rules are improvements from your perspective. So often the second edition can be a retrograde step, I have found.
  Regards, James

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Thank you. I absolutely agree with you. The new version is always a risk, this time it worked well ;)

   Usuń
 6. Интересная игра получилась. Думаю, это достойная альтернатива "Bolt Action"? Честно говоря ищу правила под WWII.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. На мой взгляд, Rapid Fire намного лучше Bolt Action. Смотря кому что нравится. Bolt - это просто перестрелка, а в Rapid разные уровни, проще и быстрее, хотя я знаю людей, которые им мешают. Вы должны попробовать и посмотреть, понравится ли он вам. Я собираюсь скоро организовать действительно большую игру, и вы сами убедитесь, что можно сделать с этими правилами.

   Usuń
  2. Спасибо, Бартек. С нетерпением буду ждать репортаж.

   Usuń