poniedziałek, 22 marca 2021

500K visits, Polish Lithuanian Commonwealth army in 28mm.500 tys. odwiedzin. Armia Rzeczypospolitej w skali 28mm.

So it is! My blog was recently visited 500 thousand times since the beginning. I'm happy about that very much and I wish to thank all of you for that. This is the first milestone I reach this year, the second will be in September and I'm going to prepare something extra for this occasion.

Stało się! Mój blog został odwiedzony 500 tysięcy razy od początku jego istnienia. Jestem z tego powodu bardzo szczęśliwy i bardzo chciałbym podziękować wszystkim odwiedzającym. Jest to pierwszy z tak zwanych kroków milowych, które osiągnę w tym roku. Drugi nastąpi we wrześniu i przygotowuję na tą okazję coś specjalnego.By the way, here is my Polish Lithuanian Commonwealth army in 28mm. I got three divisions: Crown, Lithuanian and Infantry. I'm still thinking about adding some extra units to this, but that will happened when I will finish my Saxons for SYW. Those are already ordered, now are prepared and tomorrow will be sent to me. 

Przy okazji, oto moja armia Rzeczpospolitej Obojga Narodów w skali 28mm. Obecnie mam 3 dywizje: koronną, litewską i piechoty. Wciąż myślę, by dodać kilka oddziałów, ale to dopiero gdy skończę moich Saksonów do wojny siedmioletniej. Ci są już zamówieni, teraz są przygotowani a jutro zostaną do mnie wysłani.

The Crown Division. Dywizja koronna.The first is the Crown division. It is completed and I'm not going to add anything more here (maybe a unit of dragoons). We have 1 unit of Tartars, 1 unit of Winged Hussars, 1 unit of Pancerni with spears, 1 unit of Pancerni and 4 units of Cossack Style Cavalry.

Pierwszą jest dywizja koronna. Jest już skończona i nie mam zamiaru tu nic dodawać (poza prawdopodobnie oddziałem dragonii). Obecnie mamy tu: 1 oddział Tatarów, 1 oddział Husarii, 1 oddział Pancernych z rohatynami, 1 oddział Pancernych i 4 oddziały jazdy kozackiej.

Lithuanian Division. Dywizja Litewska.


The second is the Lithuanian division. Here will be some additions. So far I have 1 unit of Tartars, 1 unit of Winged Hussars, 1 unit of Pancerni, 1 unit of Cossack Style Cavalry with spears, 1 unit of Cossack Style Cavalry, 2 units of Reiters. I am going to add a new unit of Winged Hussars (the present will be moved to the Royal Guard). I will also add a unit of Dragoons and possible one more unit of Cossack Style Cavalry.

Druga jest dywizja litewska. Tutaj będą jeszcze dodatki. Na ten czas posiadam: 1 oddział Tatarów, 1 oddział Husarii, 1 oddział Pancernych, 1 oddział jazdy kozackiej z rohatynami, 1 oddział zwykłej jazdy kozackiej i 2 oddziały rajtarów. Mam zamiar wymienić oddział Husarii na nowy (obecny zostanie przeniesiony do Gwardii Królewskiej). Dodam też dragonów i prawdopodobnie jeszcze jeden oddział jazdy kozackiej.

Infantry Division. Dywizja piechoty.Right now I have 4 Pike and Shotte units and 2 Dragoon units. I am going to add only 1 gun to this division and it will be finished. 

Obecnie mam 4 oddziały typu Pike and Shotte oraz 2 oddziały dragonii. Mam zamiar dodać jedynie jedno działo i dywizja będzie skończona.

Future plans. Plany na przyszłość.

Apart from the mentioned units, I am going to create a whole new division. The Royal Guard. According to Michał Paradowski and his fantastic book Despite Destruction, Misery and Privations... The Polish army in Prussia during the war against Sweden 1626-1629 the Guard has a banner of Winged Hussars, a unit of Reiters and a unit of  Hungarian type Infantry. I'm going to add them all.

Poza wspomnianymi wyżej oddziałami, mam zamiar stworzyć jeszcze jedną nową dywizję. Gwardię królewską. Zgodnie z fantastyczną pracą Michała Paradowskiego Despite Destruction, Misery and Privations... The Polish army in Prussia during the war against Sweden 1626-1629gwardia posiadała chorągiew Husarii, oddział rajtarii i oddział piechoty węgierskiej. Mam zamiar dodać wszystkie te oddziały.

26 komentarzy:

 1. Rota dworska husarii to była taka gwardia/nie gwardia :) raczej malowane wojsko, bo np. w wojnie 1626-1629 to dwa razy byli w Prusach, nic nie robiąc.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Ty to wiesz, ja to wiem i ci co przeczytali Twoją książkę też. Dzięki temu mogę wystawić kolejny oddział husarii i siać strach na stołach wargamingowych ;)

   Usuń
 2. Congratulations, Bartek! The army is great!

  OdpowiedzUsuń
 3. An impressive looking battle array! Congratulations on your milestone 👍 May I please ask which figures you used for dragoons? I am having trouble finding something suitable in 28mm.

  OdpowiedzUsuń
 4. Thank you. For mounted I have used Old Glory figures and for foot, I've used a mix of Wargamer and The Assault Group (polish infantry). For my next dragoons, I will use the set from Warlord Games.

  OdpowiedzUsuń
 5. Gratulacje! I ładna armia, choć nie moja skala

  OdpowiedzUsuń
 6. Ooo i to jest armia! Pięknie się prezentuje.

  OdpowiedzUsuń
 7. Congrtas on the 500k, and on this gorgeous army!

  OdpowiedzUsuń
 8. Congratulations on a great milestone!

  OdpowiedzUsuń
 9. Congratulations on the huge number of visits to your wonderful blog, Bartek! Impressive Commonwealth army too!

  OdpowiedzUsuń
 10. Congratulations that's quite an achievement.
  Cheers
  Stu

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Thank you. By the way, I am unable to comment on your posts on your blog...

   Usuń
 11. Saxons! Saxons! Saxons! ... Now!!! ... but yes these are a wonderful bunch, canԠ wait to see them in action! ;)

  OdpowiedzUsuń