środa, 16 grudnia 2020

Unfortunate Creek's Hausen 1777

Another game using modern technologies. Like last time over the Houseparty. This time Michael prepared the AWI Black Powder game. Once again all pictures were done by Michael.

Kolejna gra z użyciem nowoczesnych technologii. Jak ostatnim razem użyliśmy Houseparty. Tym razem Michael przygotował grę z amerykańskiej wojny o niepodległość z użyciem zasad Black Powder. Po raz kolejny wszystkie zdjęcia wykonał Michael.SCENARIO / SCENARIUSZ: Michael Schneider
UMPIRING / PROWADZENIE GRY: Michael Schneider
SCENERY / SCENERIA: Michael Schneider
FIGURES & MODELS / FIGURKI I MODELE: Michael Schneider


1. Forces. Siły.

GREAT BRITAIN/WIELKA BRYTANIA
(Michael)


1st Infantry Brigade (lvl 8)

1 x Grenadiers
1 x Skirmishers

2nd Infantry Brigade (lvl 7)

2 x Line Infantry
1 x Skirmishers

3rd Infantry Brigade (lvl 7)

2 x Line Infantry
COLONIALS/KOLONIŚCI
(Bartek)

1st Infantry Brigade (lvl 8)

2 x Continentals

2nd Infantry Brigade (lvl 7)

2 x Continentals
2 x Skirmishers

3rd Infantry Brigade (lvl 7)

4 x Militia


2. The game. Gra.


This time the small supply depot was attacked by British detached forces. Lucky for Americans through their outpost marched Colonial forces, which joined the battle. At least they tried...

Tym razem mały punkt zaopatrzeniowy kolonistów został zaatakowany przez wydzielone siły brytyjskie. Szczęśliwie dla Amerykanów, właśnie przechodziły tamtędy siły kolonialne, które dołączyły do walki. Przynajmniej spróbowały...

When fort forces prepared to battle and took their positions with Continental units in front and Militia behind, incoming Colonial officer did not understand the orders and the situation he has found himself. When one unit took their position, the other stayed in march column... Just in front of ready to attack the British unit of Grenadiers... 

Kiedy siły z fortu przygotowywały się do bitwy i zajęły swoje pozycje z kontynentalnymi oddziałami z przodu i milicją z tyłu, przybyły oficer, chyba nie zrozumiał rozkazów i sytuacji w jakiej się znalazł. Kiedy jeden z jego oddziałów zajął swoją pozycję, drugi pozostał w kolumnie marszowej... Wprost naprzeciw gotowemu do ataku oddziałowi brytyjskich grenadierów...


British marched to attack, welcomed with first American fire. That stopped advantage in the centre, but not stopped on the flanks. On the right-hand side, the British managed to reach the Colonial positions and forced Native Americans to withdraw, but their further attack gets stopped.

Brytyjczycy ruszyli do ataku, powitani pierwszym ogniem Amerykanów, To zatrzymało napór w centrum, jednak nie powstrzymało na flankach. Po prawej brytyjskiej stronie, udało im się dotrzeć do pozycji Kolonistów i zmusić Rdzennych Amerykan do wycofania się, jednak dalszy atak został postrzymany.On the British left, their commander called 'Follow me!' and attacked my marching column. It survived the first round, but in second supported by my other skirmishers finally get broken. The victorious units attacked then flank of my second unit. The situation became very serious for me.

Na brytyjskiej lewej flance, dowódca zawołał "Za mną!" i uderzył moją kolumnę marszową. Przeżyła pierwszą rundę, jednak w drugiej wraz z wspomagającym ją drugim oddziałem harcowników został zniszczony. Zwycięskie oddziały zaatakowały flankę mojego kolejnego oddziału. Sytuacja stawała się poważna dla mnie.


On the other side, I managed to destroy in melee first British unit and surround the other unit. In the centre, my units pushed back British but the biggest problem was in the fort, where I lost another unit. My commander has not seen more reasons to fight and decided to abandon the fort. This time American lost, saving forces for the future.

Po drugiej stronie, udało mi się zniszczyć w walce wręcz pierwszy oddział brytyjski i otoczyć inny. W centrum moje oddziały wypchnęły Brytyjczyków ale największym problemem pozostawała sytuacj w forcie, gdzie właśnie straciłem kolejny oddział. Mój dowódca nie widział dalszego sensu by walczyć i postanowił opuścić fort. Tym razem Amerykanie przegrali, zachowując siły na przyszłość.The game finished with a British victory. They lost only one line unit, whereas Americans 2 continental and 1 skirmisher. We will continue that way of gaming until we will be able to return into a much more traditional way. Next game this Thursday!

Gra zakończyła się zwycięstwem Brytyjczyków. Stracili tylko jeden oddział piechoty liniowej, podczas gdy Amerykanie 2 oddziały piechoty kolonialnej i 1 harcowników. Będziemy kontynuować ten typ grania dopuki nie będziemy mogli powrócić do bardziej tradycyjnej formy rozgrywki. Kolejna gra już w ten czwartek!3. Links. Linki.

Michael:

http://meneken.blogspot.com/2020/12/1777-ambush-at-unfortunate-creeks.html


12 komentarzy:

 1. What a great looking game...with splendid pictures!

  OdpowiedzUsuń
 2. Wygląda super! Czekam na kolejną odsłonę :)

  OdpowiedzUsuń
 3. Great to see your getting some game time in, even if it's virtual.
  Cheers
  Stu

  OdpowiedzUsuń
 4. A brilliant game and excellent photos. The defensive position and camp are particularly well done.
  Regards, James

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Thank you James. Ad the most of our terrains are lock in our club and we have no access to it, we have keep it simple. Also the screen on Houseparty doesn't give perfect view, so minimalism is more than necessary.

   Usuń
 5. What a wonderful piece of photos and the armies all so meticulously painted, haha! ... ;) looking fwd to the next battles with your terrain add ons ... :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Thank you. Yes, the tables will look more alive. ;)

   Usuń