wtorek, 22 grudnia 2020

Exhaustingo 1515.

Another Thursday and another virtual game. This time Pike and Shotte and Italian Wars in 28mm. As it was in previous games all pictures provided by Michael.

Kolejny czwartek i kolejna wirtualna gra. Tym razem Pike and Shotte i wojny włoskie w skali 28mm. Tak jak to było w przypadku poprzednich gier, wszystkie zdjęcia wykonane przez Michaela.


SCENARIO / SCENARIUSZ: Michael Schneider
UMPIRING / PROWADZENIE GRY: Michael Schneider
SCENERY / SCENERIA: Michael Schneider
FIGURES & MODELS / FIGURKI I MODELE: Michael Schneider


1. Forces. Siły.


FRANCE & PAPAL STATE / FRANCJA i PAŃSTWO KOŚCIELNE
(Bartek)

1st Cavalry Brigade

1 x Gendarmes
1 x Men at Arms
1 x Mounted Crossbows
1 x Stradioti
1 x Light gun

2nd Cavalry Brigade

1 x Gendarmes
1 x Men at Arms
1 x Mounted Crossbows
1 x Stradioti
1 x Light Gun

1st Infantry Brigade

2 x Swiss Pike
1 x Halberdiers Heavy
1 x Halberdies Light
2 x Light Gun

2nd Infantry Brigade

1 x Landsknechts Pike
1 x Swordsmen
2 x Arquebusiers
HOLY ROMAN EMPIRE / ŚWIĘTE CESARSTWO RZYMSKIE
(Michael)

1st Cavalry Brigade

1 x Gendarmes
1 x Men at Arms
2 x Mounted Crossbow
1 x Light Gun

2nd Cavalry Brigade

1 x Gendarmes
1 x Men at Arms
1 x Mounted Arquebusiers
1 x Light Gun

1st Infantry Brigade

1 x Large Landsknecht Pike
1 x Landsknecht Pike
1 x Doppel Soldiers
2 x Arquebusiers
1 x Heavy Gun
1 x Medium Gun

2nd Infantry Brigade

1 x Landsknecht Pike
1 x Doppel Soldiers
1 x Swordsmen
2 x Arquebusiers
1 x Heavy Gun
1 x Medium Gun2. The game. Gra.


Imperial forces started the game in a fortified camp, whereas the French in the open field. I had a very hard task, to frontal attack just in front of medium and heavy guns. I cannot delay this attack, because if I would wait for my units would be decimated by imperial guns. My only chance was to get there as quick as possible and hoping that most of my troops will get there before would be shotted to pieces.

Cesarskie siły rozpoczęły grę w ufortyfikowanym obozie, natomiast Francuzi w otwartym polu. Miałem bardzo trudne zadanie, frontalny atak naprzeciw średnim i ciężkim działom. Nie mogłem tego odkładać, ponieważ jeśli bym to zrobił, moje oddziały mogły zostać zdziesiątkowane przez imperialne działa. Moją jedyną szansą był jak najszybsze dotarcie tam i nadzieja, że większości moich oddziałów ta sztuka się uda, zanim nie zostaną całkowicie rozstrzelani.They started to run against imperial positions. Lucky for me during this charge I only lost two units. The fight began. Firstly, the guns and all get destroyed, but then the second imperial line moved against me, with big pike blocks.

Zaczęli biec na imperialne pozycje. Na szczęście dla mnie straciłem jedynie dwa oddziały. Walka się zaczęła. W pierwszej kolejności działa, wszystkie zostały zniszczone, jednak druga cesarska linia ruszyła przeciw mnie, razem z dużym blokiem pikinierskim.On the flanks, we both started with regrouping our cavalries. One of my Stradiotis blundered and charged without support. They managed to push back Imperial lights and get their Man at Arms. That attack succeeds in the temporary disorganization of the right imperial flank. However, Michael started prepared a trap for my Gendarmes. He moved his two pike blocks to support his flanks. He was counting on my cavalry to crash into these blocks and that will give him an advantage and victory. I foresaw this and decided that I would be able to emerge victorious from this trap with a little luck.

Na flankach, obaj przegrupowywaliśmy nasza kawalerię. Jeden z moich oddziałów Stradioti, źle zrozumiał rozkaz i ruszył do ataku. Udało mu się odepchnąć oddział lekkiej jazdy cesarskiej i ich kopijników. Ten atak poskutkował w lekkim zdezorganizowaniu prawej imperialnej flanki. Jednakże Michael zastawiał pułapkę na moich Gendarmes. Oba bloki pikinierskie przesunął na flanki. Liczył na to, że moja kawaleria rozbije się o te bloki i to da mu przewagę, by osiągnąć zwycięstwo. Przewidziałem to, ale zdecydowałem, że przy małej dozie szczęścia będę mógł wyjść zwycięsko z tej pułapki.In the meantime, the fight in the centre continued. I managed to push the light troops back or destroy them, but then the big pike block charged. This charge was devastating for one of my pike blocks and I had to withdraw with the rest. After rally my ranks I decided to charge again, but get repulsed. I had to withdraw my units, to prevent disaster.

W międzyczasie walka w centrum trwała w najlepsze. Udało mi się odepchnąć lub zniszczyć lekkie oddziały, jednak wtedy natarł duży blok pikinierski. Ta szarża okazała się niszczycielska i jeden z moich bloków pikinierskich został zniszczony, reszta musiała się czasowo wycofać. Uporządkowałem je i znowu natarłem, ale zostałem odparty. Po tym musiałem się wycofać, by nie dopuścić do klęski.

The scenario on both flanks looked exactly the same. My heavy horses charged on heavy imperial horses, then beat them (some get destroyed) and then attacked prepared pikes. Managed to survive the clash, withdraw and started to rally, preparing for the next charge. Unfortunately, we had no time for that and the game finished with a draw, first during this crazy year.

Scenariusz na obu flankach wyglądał podobnie. Moja ciężka konnica starła się z imperialną ciężką konnicą, pokonała ją (część tych oddziałów zniszczono) i wtedy zaatakowała przygotowanych na to pikinierów. Udało im się przeżyć starcie, wycofać się i uporządkować, przygotowywując się na następną szarżę. Niestety, na to nie mieliśmy już czasu i gra zakończyła się remisem, pierwszym w tym szalonym roku.
3. Links. Linki.

Michael:

http://meneken.blogspot.com/2020/12/1515-battle-at-exhaustingo.html


8 komentarzy:

 1. The funny thing that came to my mind is that my two pike blocks at the flanks, yes were dominating but also missing then in the centre to push for a decision. My big pike block was at 4 hits two away from shaken ... maybe one day we should continue exactly that scenario, as the longer I think over it I cannot imagine any decisive outcome other than by luck... :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Agree, but then nothing would stop my cavalry on flanks. Also agree, that we have to repeat that scenario sometimes again.

   Usuń
 2. Glad to see this kind of wonderful (and bloody!) battle, great looking game Bart!

  OdpowiedzUsuń
 3. Odpowiedzi
  1. Dziękuję. Epickie bitwy to nasza specjalność. Pozdrawiam!

   Usuń