czwartek, 20 sierpnia 2020

Winged Hussars and some flags. Husaria i kilka flag.

Another unit of Winged Hussars is ready. I used again an amazing set from The Assault Group. I am going to make another Pancerni unit with spears and that will finish all cavalries for that project (I think...). That later in the future, now I need more infantry, the work already began. For the flags, I used some pictures from Pinterest.

Kolejny oddział husarii gotowy. Ponownie użyłem fantastycznego zestawu od The Assault Group. Mam zamiar dorobić jeszcze jeden oddział pancernych z rohatynami i będzie to wszystko, jeśli chodzi o kawalerię do tego projeku (tak myślę...). To w niedalekiej przyszłości, teraz muszę skupić się na piechocie, prace już się rozpoczęły. Flagi to wzory pochodzące z Pinterest.


Doing flags and pennons for my Hussars I made some missing flags for different projects. First are the flags for ADCs for my Duchy of Warsaw army. They received the banners of the headquarters, two of 1807 and two from the battle of Leipzig, 1813. Patterns are from an amazing book of Ryszard Morawski, Andrzej Nieuważny, Tadeusz Jeziorowski and Andrzej Dusiewicz: 'Amy of Duchy of Warsaw, Generals, ADCs and Headquarters'.

Robiąc flagi i proporce dla mojej husarii, wykonałem też kilka brakujących flag dla innych projektów. Pierwszym są flagi dla adiutantów do mojej armii Księstwa Warszawskiego. Otrzymali oni proporce sztabów z 1807 roku i z bitwy pod Lipskiem, 1813. Wzory pochodzą ze wspaniałej ksiażki Ryszarda Morawskiego, Andrzeja Nieuważnego, Tadeusza Jeziorowskiego and Andrzeja Dusiewicza: "Wojsko Księstwa Warszawskiego, Generałowie, Adiutanci, Sztaby".


The last flag is for my Viking king. The pattern is from Pinterest and shows two Odin's ravens: Huginn and Muninn.

Ostatnia flaga jest dla mojego wikińskiego króla. Wzór pochodzi z Pinterest i przedstawia dwa kruki Odyna: Hugina i Munina.6 komentarzy: