piątek, 7 sierpnia 2020

Games are back on the menu! Gry z powrotem w menu!

Yes! You are absolutely right, we are back with the games. However, not yet as the normal club games and with a full team. The situation is not that good yet, but we are able to have a game. Boys had already a few games, but my work amendments did not allow me to join them. Finally, I was able to do it. For the first game, my choice went For The King and Parliament rules. I was going to check on the table all the rules I am preparing for the Polish-Lithuanian Commonwealth. The new army and the new beginning. Let see, how it was.

Tak! Macie całkowitą rację, wracamy z grami. Jednakże nie jest to jeszcze regularne klubowe granie i jeszcze nie w pełnym składzie. Warunki na to jeszcze nie pozwalają, ale możemy w końcu rozgrywać nasze gry. Chłopaki mają juz kilka rozegranych gier za sobą, mi na to nie pozwalały obowiązki w pracy by do nich dołączyć. Aż w końcu, mogłem to zrobić. Jako piewszą grę wybrałem For The King and Parliament. Miałem zamiar sprawdzić zasady przygotowywane dla Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Nowa armia i nowy początek. Oto, jak to wyglądało.SCENARIO / SCENARIUSZ: Peter Mearns
UMPIRING / PROWADZENIE GRY: Peter Mearns
SCENERY / SCENERIA: Peter Mearns
FIGURES & MODELS / FIGURKI I MODELE: Peter Mearns, Campbell Hardie, Bartek Żynda


1. Forces. Siły.ROYALISTS / ROYALIŚCI
(Peter, Campbell)

1st Cavalry Brigade
4 x Swedish Style 

2nd Cavalry Brigade
4 x Swedish Style 

3rd Cavalry Brigade
4 x Swedish Style 

Dragoon Brigade
2 x Dragoons

1st Infantry Brigade
3 x Pike and Shotte
1 x Heavy Pike

2nd Infantry Brigade
4 x Pike and Shotte

Artillery
1 x Medium Gun

POLISH LITHUANIAN COMMONWEALTH, PARLAMENTARIANS 
RZECZPOSPOLITA OBOJGA NARODÓW, PARLAMENTARZYŚCI
(Bartek)

1st Cavalry Brigade
1 x Winged Hussars
1 x Cossack Style with Spears
1 x Pancerni
2 x Cossack Style

2nd Cavalry Brigade
2 x Tartar Cavalry
1 x Pancerni
2 x Cossack Style
2 x Swedish Style

1st Infantry Brigade
2 x Commanded Shott

2nd Infantry Brigade
3 x Pike and Shotte
1 x Heavy Pike

3rd Infantry Brigade
4 x Pike and Shotte

Artillery
1 x Medium Gun2. The game. Gra.


It started very well for me. My Winged Hussars and Cossack Cavalry with spears moved through Peter's cavalry like a hot knife through the butter. However, soon numbers and some of my rules for Polish units worked against me. After that game, I decided to take them off, so I will not mention them here. Anyway, soon my cavalries almost disappeared from the table. However, Peter paid for that success with a great loss.

Zaczęło się całkiem nieźle dla mnie. Husaria i jazda kozacka z rohatynami przebiła się przez kawalerię Petera, jak gorący nóż przez masło. Jednakże wkrótce liczby i niektóre zasady dla moich polskich oddziałów zadziałały przeciw mnie. Po tej grze zdecydowałem się je wyrzucić, więc nie będę o nich tu wspominał. W każdym razie, wkrótce moja kawaleria prawie zniknęła ze stołu. Jednak Peter zapłacił za ten sukces dużymi stratami.
On the infantry side, I had my clash with Campbell. For a long period, neither I nor he was able to get an advantage. Finally, my fault and I moved my heavy pike too far. It gets attacked from the flank and finally destroyed. That finished the game, with my lost. I must also admit, that my gun, during the first turn, destroyed the opposite gun with the first shot! Priceless! It was a great game, thank you Peter for hosting it! It is good to be back!

Po stronie piechoty, miałem swój pojedynek z Campbellem. Przez długi czas nikt nie mógł zdobyć przewagi. Ostatecznie za daleko ruszyłem swój oddciał ciężkich pikinierów i zostałem zaatakowany z flanki i ostatecznie zniszczony. To zakończyło grę, moją przegraną. Muszę tu jeszcze dodać że, moje działo, w pierwszej turze, zniszczyło działo przeciwnika pierwszą salwą! Bezcenne! To była wspaniała gra i dziękuję Peterowi za jej organizację! Dobrze być z powrotem!
3. Links. Linki.


Campbell:
to be updated soon...

Flickr:

4 komentarze:

  1. Oo super! Trochę już tęskniłem za mnogością Waszych gier i systemów!

    OdpowiedzUsuń
  2. Impressive gaming, Bartek! Stay safe and healthy!

    OdpowiedzUsuń