środa, 5 sierpnia 2020

Duchy of Warsaw: 2nd, 3rd and 6th Uhlans Elite Companies. Księstwo Warszawskie: 2. 3. i 6. pułki ułanów, kompanie wyborcze.

Some times ago, when I painted the 2nd Uhlan regiment for my Duchy of Warsaw army I was complaining about the lack of figures of uhlans elite companies in Front Rank range. Firstly, I decided to stay without elite companies, then I decided to look for it in other producers. My choice went to Murawski Miniatures. They also have a massive collection of Duchy of Warsaw figures and they have uhlans elite companies. I made an order and after some issues I finally got them. By the way, they need to update their website, shop and the way they communicate with customers. We are in the 2020s, not the1990s... I bought two sets of their Elite Uhlans and managed to do the base each for 2nd, 3rd and 6th Uhlans regiments. I also converted one base from 2nd Uhlans regiment line company into 6th regiment. The pennons are from Front Rank and as you will notice one base is missing one. It will stay like this until I will make a new order from Front Rank. The next in this matter will be other companies and commands for 3rd and 6th Uhlans regiments. Bases are from Warbases.
Jakiś czas temu, gdy pomalowałem 2. pułk ułanów dla mojej armii Księstwa Warszawskiego, narzekałem na brak ułańskich kompanii wyborczych w ofercie Front Rank. Na początku zdecydowałem sie, że nie będę ich miał ale potem poszukałem w ofercie innych producentów. Mój wybór padł na Murawski Miniatures. Oni także mają olbrzymią kolekcję dla Księstwa Warszawskiego i w swojej ofercie mają kompanie wyborcze dla ułanów. Zrobiłem zamówienie i po paru problemach w końcu je otrzymałem. Tak na marginesie, to powinni oni zedytować swoją stronę i sklep internetowy oraz sposób ich komunikowania się z klientami. Mamy lata 20. XXI wieku a nie 90. wieku XX... Kupiłem dwa ich zestawy kompanii wyborczych i zrobiłem po podstawce dla 2., 3. i 6. pułku ułanów. Dodatkowo przemalowałem jedną z podstawek 2. pułku, komanii liniowej na taką samą, ale 6. pułku. Proporczyki są od Front Rank i jak zauważyliście brak mi jednej. Na razie zostanie tak jak jest do czasu kolejnego zamówienia od Front Rank. Następne w tej materii będą brakujące kompanie i dowództwa dla 3. i 6. pułku ułanów. Podstawki są od Warbases.

2nd Uhlans. 2. pułk ułanów.3rd. Uhlans. 3. pułk ułanów.
6th Uhlans. 6. pułk ułanów.

Here is the whole 2nd regiment with a new company:
Tutaj cały 2. pułk z nową kompanią:

6 komentarzy: