środa, 8 stycznia 2020

2019/2020

After Christmas and Hogmanay laziness it is time to back to the blogging. As it is my first post of this year, I wish to all of you Happy and Great New Year! 
Po świątecznym i noworocznym lenistwie czas wrócić do blogowania. Ponieważ jest to mój pierwszy post w tym roku, chciałbym Wam wszystkicm życzyć Szczęśliwego i Udanego Nowego Roku!

Let see how the last year was for me and what I'm going to do in 2020.
Zobaczmy jaki był dla mnie poprzedni rok i co zamierzam zrobić w 2020.

1. 2019.
The best way it will start with, what I was going to do in 2019. The best will be to look past and check my previous post from the beginning of last year:
Najlepiej zacząć od tego, co zamierzałem zrobić w 2019 roku. Najlepiej zajrzeć w przeszłość i przeczytać moje plany na zeszły rok:


1.1. Blog.

In 2019 I posted 63 times (69 in 2018), my blog was visited 65 764 times (70 360 times in 2018), so there is a little drop in numbers but I finished the year with 102 followers (99 in 2018).
W 2019 roku opublikowałem 63 posty (69 w 2018), mój blog był odwiedzony 65 764 razy (70 360 w 2018), mamy więc mały spadek w liczbach, ale skończyłem rok z 102 osobami śledzącymi mój blog (99 w 2018).

Traditionally my top 10countries:
Tradycyjne moje top 10 krajów:
1.2. Figures and Models. Figurki i Modele.This year was mostly one scale focused. I did 2 playable armies and both were in 28mm. Moving house this year took from me about 2 months off painting hobby, so I did not fulfil all my plans for last year. However, I not supposed to complain as one of my most desire projects started this year and I hope to continue it this year. More about it in my 2020 plans. During last year I painted only 349 elements (640 in 2018).
Ten rok był rokiem jednej skali. Udało mi się zrobić 2 grywalne armie i obie są w skali 28mm. Tegoroczna przeprowadzka wyjęła mi aż 2 miesiace z malarskiego hobby, więc nie wszystko co sobie zaplanowałem udąło mi się zrobić. Nie powinienem jednak narzekać, ponieważ zacząłem mój najbardziej porządany projekt i mam nadzieje go kontynuować w tym roku. Więcej o tym w planach na 2020. W zeszłym roku pomalowałem jedynie 349 elementów (640 w 2018).

15mm: 2 wagons/wozy.
28mm: 305 infantry/piechoty, 34 cavalry/konnicy, 8 artillery/artylerii.1.3 Games. Gry.


Last year I had 54 (52 in 2018) games. I won 23, draw 9 and lost 15 of them. I umpired 17 games and in 19 I used my figures and in only 3 I used my scenery. For 10 games I prepared a scenario.
W zeszłym roku miałem 54 gry (52 w 2018). Wygrałem 23, zremisowałem 9 i przegrałem 15 z nich. Prowadziłem 17 gier i w 19 użyłem swoich figurek a w 3 mojej scenerii. Do 10 gier przygotowałem scenariusz.

The scale of the game:
Skala gry:

54mm - 1 game/gra
28mm - 34 games/gier
20mm - 3 games/gier
15mm - 7 games/gier
10mm - 2 games/gry
naval  - 5 games/gier
board - 2 games/gry

Most popular rules (26 sets this year):
Najbardziej popularne zasady (26 zasad użytych w tym roku):

Black Powder - 12 games/gier
Rebels and Patriots - 4 games/gier
To the Strongest! - 4 games/gier
Chain of Command - 4 games/gier

Most popular period:
Najbardziej popularny okres:

18th Century, 19th Century - 9 games/gier
17th Century - 7 games/gier
2WW - 6 games/gier
Napoleonic - 5 games/gier
1.4. Great Waterloo Game.


I should post it in the next chapter of this article, but that event was something very special and I still owe you the second part.
Powinienem umieścić to w następnym rozdziale tego artykułu, jednak było to coś szczególnego i wciąż jestem Wam winien drugą część relacji. Here is the first part:
Tu znajdziecie część pierwszą:


Here is what happened next.1st Corp of  D'Erlon finally managed to break Picton's Corp, however, it had to face incoming Prussian forces of Ziethen. They managed to stop it and even started to push them back. Sadly it was only French success of the battle. Once again they started to fight about Hougomount, which kept busy French forces, which could be used somewhere else. Finally, the British made a broke through the Imperial Guard and almost captured Emperor! The game finished with Allied victory.
Oto co stało się potem. 1. Korpus D'Erlona ostatecznie złamał Koprus Pictona, jednak musiał stanąć naprzeciw Prusakom Ziethena. Udało im się ich powstrzymać a nawet zacząć spychać ich w tył. Niestety, to był jedyny francuski sukces w tej bitwie. Ponownie rozpoczęto walkę o Hougomount, co zaangażowało dość znaczną ilość oddziałów francuskich, które mogły być użyte w innym miejscu. Ostatecznie Brytyjczycy przedarli się przez Gwardię Imperialną i prawie pochwycili Cesarza! Gra ostatecznie skończyła się zwycięstwem Sprzymierzonych.

During the game, we used 22 435 28mm figures, which is the biggest number ever used on the table. During the game and post-game figures bidding we managed to raise almost £20 000!
Podczas gry użyto 22 435 figurek w skali 28mm, co jest największą liczbą dotąd użytą na stole. Podczas gry jak i późniejszej licytacji figurek zebrano kwotę prawie £20 000!

Here is a short movie from the event, where Tony Polard speaks about it and also you can see me during the umpire work ;)
Tutaj krótki film, gdzie Tomy Poolard opowiada o całym projekcie. Mozecie też tam zobaczyć mnie podczas pracy ;)
1.5. Events, museums, shows etc. Wydarzenia, muzea, konwenty itp.


Unfortunately, the time when I was moving house was also the busy period of the wargaming world. From all shows, I managed to do only Claymore. I made both AB1 games and one of those game was organised by me. For holidays we did Crete this year and finally managed to see the Knossos.
Niestety czas mojej przeprowadzki, to również czas największych imprez wargamingowych. Ze wszystkich show, udało mi się zaliczyć jedynie Claymore. Udało mi się uczestniczyć w obu grach grupy AB1, z czego jedną organizowałem. Na wakacje w tym roku wybraliśmy się na Kretę, gdzie w końcu mogłem obejrzeć Knossos.

Claymore 2019
Claymore 2019
Claymore 2019
Claymore 2019
AB1 - Leipzig 1813
AB1 - Fort Bartovski 1861


2. 2020.2.1. Blog.


No changes here. At least one post weekly from the games and maybe something more.
Bez zmian tu. Przynajmniej jeden post tygodniowo z rozegranych gier plus coś jeszcze.2.2. Figures and models. Figurki i modele.

Only one new army need to be ready for October. It will be first part of the 17th Century Polish army in 28mm. Some figures I already have and some I will have to buy. For March I have to do 2 artillery pieces for my Polich army of 1920. From other projects, I am going to increase my Duchy of Warsaw army. I'm going to add third battalions to all infantry regiments and maybe paint a new one, the 5th. I would like to also paint 2 new cavalry regiments: 3rd and 4th. If I have enough time maybe I will finally start the Saxon army for 7YW. 
Jedynie tylko jedna nowa armia musi byc gotowa na październik. Będzie to polska armia z początku XVII wieku w skali 28mm. Część figurek juz mam, część będę musiał kupić. Na marzec musze mieć gotowe 2 sztuki artylerii dla polskiej armii na 1920. Z innych projektów, to rozbudowa armii Księstwa Warszawskiego. Mam zamiar dodać trzecie bataliony do istniejących już pułków i może pomalować nowy, piaty. Chciałbym także pomalować kolejne 2 pułki kawalerii: 3. i 4. Jeśli wystarczy mi czasu, to zacząć armię Saksonii na wojnę siedmioletnią.

2.3. Games, events etc. Gry, wydarzenia itp.


I hope to keep the number of games I had last year. If nothing happened I will manage to do this year TFL in Musselburgh, Claymore and Carronade as same as two AB1 games. I have not planned holidays this year yet.
Mam zamiar rozegrać podobną do zeszłorocznej liczbę gier. Jeśli nic się nie wydarzy to w tym roku odwiedzę TFL w Musselburgu, Claymore i Carronade jak i obie gry AB1. Wakacji jeszcze nie planowałem.

17 komentarzy:

 1. Wspaniały rok! Czekam n kolejne raporty i modele!
  Dużo szczęścia w 2020!

  OdpowiedzUsuń
 2. So many games played, and so many beautiful places visited, I've been to Crete two years ago, and some of your pictures reminds me wonderful souvenirs...I'll go there again!

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Thank you Phil. Yes, Crete is a magnificent place to visit. I would like to come back there in the future.

   Usuń
 3. Fantastic,

  A very full report, I will write down my wins and losses and draws this year!

  All the best with your 2020 projects mate

  All the best
  Matt
  French Wargame Holidays

  OdpowiedzUsuń
 4. Bartku, ale po co Ci te trzecie bataliony Księstwa? Nie lepiej nowe pułki?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Tak myślałem na początku, jednak ze względu na specyfikę gry (BP i historyczność), postanowiłem dorobić kolejne bataliony. Chociaż to tak naprawdę plan i wszystko może się zmienić ;)

   Usuń
  2. Nie wiem jak się to ma do BP, ale historycznie te trzecie bataliony nie wychodziły w pole, to były jednostki tyłowe do szkolenia rekrutów i dosyłania uzupełnień. O ile w ogóle istniały nie tylko na papierze, z czym w Księstwie mógł być problem ;)

   Usuń
  3. Nie robię trzecich batalionów, zrobię nowy pułk! Potrzebuję trochę weteranów, dlatego będzie 4.!

   Usuń
 5. Lubię twoje relacja i raporty bitewne, choć gramy w różne gry to bardzo podobają mi się zdjęcia pomalowanych armii i terenów, które prezentujesz. Jest co przeczytać i obejrzeć. :)

  OdpowiedzUsuń
 6. Witam,blog inspirujący.Z jakiej firmy zbierasz chłopków do nowej armii?Husaria z TAG pasuje, ale trochę za grubo ciosani do łaczenia warlordem,z kolei warlordowa trzeba ptzrabiac bo są na Wiedeń.Jest jeszcze problem z fajna jazda kozacka, jak dla mnie miejscowi jej nie czują.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Część już mam z Old Glory, co do reszty to się jeszcze nie zastanawiałem. Warlordowi mi się nie podobają i chyba w ogóle nie będę miał husarii.

   Usuń