wtorek, 21 stycznia 2020

Soggy Bottom 1643.

Last Thursday we had a big For King and Parliament game organised by Peter. 
W ostatni czwartek mieliśmy dużą grę z użyciem zasad For King and Parliament, organizowaną przez Petera.SCENARIO / SCENARIUSZ: Andrew Brentnall
UMPIRING / PROWADZENIE GRY: Peter Mearns
SCENERY / SCENERIA: Peter Mearns, SESWC
FIGURES & MODELS / FIGURKI I MODELE: Peter Mearns, Campbell Hardie, Angus Konstam

1. Forces. Siły.OdB will be different this time. You can download it for free from Simon's shop (creator of To the Strongest and For the King and Parliament rules). Link is below. This time Royalist were Peter, Michael and myself. For Parliament fought Campbell, Mike, Mike MDF and Alasdair.
OdB tym razem w innej formie. Możecie sobie je za darmo pobrać ze sklepu Simona (twórcy zasad To the Strongest i For King and Parliament). Link jest poniżej. Tym razem jako rojaliści zagrali Peter, Michael i ja. Za parlament walczyli Campbell, Mike, Mike MDF i Alasdair.

https://bigredbatshop.co.uk/collections/all/products/tts-for-king-and-parliament-battle-of-soggy-bottom-scenario

Cavaliers.

Roundheads2. The game. Gra.


Before the game started Michael came with a cunning plan and yes it exactly sound like one of the Baldrick's great ideas. It was inverted Cannae plan. Michael decided to attack with his central part of our army, put attention of as many units as he possibly could and then both cavalries on our flanks supposed to attack our enemies flanks. That's all about the plan, here's execution. Michael moved fast forward and soon he was close enough the opponent and started exchange fire. One thing he did not consider, was that his flanks will be exposed. That opportunity was used by Campbell and his cavalry. As my units were much too far and were unable to prevent it, he gets on Michael's flank and started his deadly charge. We have never experienced those in all our games with these rules. That was really deadly! Campbell managed to broke three from five units under Michael's command. Our centre was open! That was a disaster.
Przed rozpoczęciem gry Michael podsunął nam cwany plan i fktycznie brzmiało to jak jedna z wspaniałych idei Baldricka. Było to odwrócenie taktyki kanaeńskiej. Michael zdecydował się zaatakować centralną cześcią naszych sił i zająć uwagę jak największej ilości oddziałów naszych przeciwników i wtedy z flanek uderzyć na nich naszymi konnicami. Tyle o planie, oto jego wykonanie. Michael ruszył się ze swoimi oddziałami bardzo szybko do przodu i znalazł się blisko przeciwnika i rozpoczął z nim wymianę ognia. Jednej rzeczy, której nie przewidział Michael, to że sam odsłonił swoją flankę. Taką szansę wykorzystał Campbell i jego kawaleria. Jako, że moje oddziały były za daleko i nie mogły temu przeciwdziałać,  dostał się na odsłonięte skrzydło Michaela i rozpoczął swoją zabójczą szarżę. Jeszcze nigdy nie mielismy takiej sytuacji w naszych grach z tymi zasadami. Była naprawdę zabójcza! Campbellowi udało się zniszczyć trzy z pięciu oddziałów Michaela. Nasze centrum było otwarte! To była katastrofa.

After that, I decided that there is no sense to stuck to the Michael's plan. My units charged Campbell's cavalry. In the fierce battle, when victory has been passed from one side to the other finally my boys were victorious. Cambell left with only two small units of dragoons. However, that victory cost me a lot and I was unable to support Michael and Peter in the centre of the battle. Yes, Peter's units arrived to help keep our centre. I forgot about one thing. Campbell's cavalry was commanded by Oliver Cromwell and I almost killed him. Sadly he gets the only wound and managed to escape...
Po tym, zdecydowałem że nie ma sensu trzymać się planu Michaela. Moje oddziały zaszarżowały na kawalerię Campbella. W zażartej walce, gdzie zwycięstwo przechodziło z jednej na drugą stronę w końcu moi chłopcy okazali się zwycięzcami. Campbell pozostał tylko z dwoma małymi oddziałami dragonów. Jednakże uzyskane zwycięstwo kosztowało mnie bardzo dużo i nie byłem juz w stanie wesprzeć naszego centrum i sił Michaela i Petera. Tak, oddziały Petera przybyły wesprzeć Michaela i ocalić nasze centrum. Zapomniałby o jednej rzeczy. Kawalerią Campbella dowodził sam Oliver Cromwell i prawie udało mi się go zabić. Niestety został ranny i udało mu się zbiec...On our right flank situation wasn't great either. Peter decided to not listen to Michael and moved his troops forward, where he was stopped by Mike MDF cavalry. Peter has not enough troops to broke Mike's forces as some of them had to be dispatched to defend our centre and fought Alasdair and other Mike units. Finally, our troops managed to stand on the battlefield, however, we lost most coins from our pod and this time the Roundheads won the game.
Na naszej flance sytuacja również nie była najlepsza. Peter zdecydował się nie słuchać Michaela i ruszył swoje oddziały naprzód, gdzie zostały zatrzymane przez kawalerię Mike MDF. Peter nie miał zbyt wystarczającej siły by przełamać obronę Mike'a ponieważ musiał wysłać część swoich oddziałów do obrony centrum przed naporem Alasdaira i drugiego Mike'a. Ostatecznie udało nam się utrzymać na polu bitwy, jednak straciliśmy więcej monet z naszego dzbanka i tą grę wygrali Okrągłogłowi.


3. Links. Linki.


Michael:

Cambell (SESWC):

Flickr:

10 komentarzy:

 1. Great looking game, impressive units and flags!

  OdpowiedzUsuń
 2. The plan had two weaknesses and they were sitting both next to me, haha!. :) Also, it made me wonder in general about flanking threats in these kind of games ... as there is no 45 degree here ... its pretty useless as there will be always a unit with an open flank. OR as a critcal question, would a re-fight of Cannae actually be impossible?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. True, however, we finally have seen how dangerous flanking with these rules can be... About Cannae, yes I will go for it. Romans are ready, we just need Carthaginians and Gauls.

   Usuń
 3. Wonderful game, Bartek! The scope is impressive.

  OdpowiedzUsuń
 4. Very intense, full of drama and an interesting game!

  OdpowiedzUsuń