wtorek, 17 września 2019

Initiation of my 28mm Soviets. Inicjacja moich Sowietów w skali 28mm.

There is nothing better than pushing your freshly painted models straight into the table. There happened with my Soviets in 28mm, during last Thursday game. We used the Chain of Command rules for that.
Nie ma nic lepszego, niż możliwość wysłania świeżo pomalowanych figurek prosto na stół. Taką szansę mieli moi Sowieci w skali 28mm, podczas ostatniej czwartkowej gry. Do tego celu użyliśmy zasad Chain of Command.SCENARIO/SCENARIUSZ: The Patrol from the main book
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Bartek Żynda
SCENERY/SCENERIA: Michael Schneider, SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Peter Mearns, Bartek Żynda

1. Forces. Siły.SOVIET UNION/ZWIĄZEK SOWIECKI
(Alasdair, Bartek)

Regular Rifle Platoon + Maxim MMG
Tank Riders Platoon + Maxim MMG
3rd REICH/III RZESZA
(Peter, Michael)

2 x HEER PLATOON 


2. The game. Gra.


We divided our game into two separate clashes. In first Soviet Rifle Platoon under Alasdair fought against Michael's Heer Platoon and in the second my Tank Riders fought Peter's Heer Platoon. All platoons were regular. During this game, I made one massive error and push our platoons on the wrong sides. One side had almost 100% of the wood and squads equipped with SMG would be very dangerous there, then instead of that, they were on the other side, where their advantage cannot be used... On my side of the table, Peter took two small copses and from there he shoots at my positions in the house. He decided to concentrate his fire on one only target and that worked very well. He killed one of my junior leaders, removed one of my squads and therefore my morale went dramatically very quick down. Finally, when it stopped at 3 we finished the game.
Naszą grę podzieliliśmy na dwa odrębne starcia. W pierwszym pluton strzelców sowieckich pod dowództwem Alasdaira przeciw plutonowi Heeru Michaela, w drugiej zaś moi fizylierzy przeciw drugiemu plutonowi Heeru. Wszystkie oddziały były regularne. Podczas tej gry popełniłem jeden poważny błąd, wysłałem nasze plutony po niewłaściwych stronach. Tam gdzie las stanowił prawie 100%, oddziały wyposażone w pistolety maszynowe stanowiłyby poważne zagrożenie dla przeciwnika, a tak zostały użyte tam, gdzie ich przewaga nie mogła zostać użyta... Po mojej stronie stołu, Peter zajął dwa małe zagajniki i z nich ostrzeliwał moje oddziały zajmujące dom. Zdecydował się na koncentrację ognia na tym właśnie punkcie i to znakomicie się sprawdziło. Zabił jednego z moich sierżantów, dodatkowo pozbawił mnie jednej z drużyn i dlatego moje morale zaczęło dramatycznie spadać. Ostatecznie, kiedy zatrzymało się ono na 3, przerwaliśmy grę.Alasdair and Michael fought over a small valley. Unfortunately for Alasdair, Michael started gaining an advantage, however not that clear as Peter against me. Both sides took heavy casualties, among of them Michael's Senior Commander. However Germans managed to keep their positions, therefore whole game finished with their victory. That was rather expected first time on the table for my Soviets, that's because of the course of the new led. Usually in the first game is almost always wiped out of the table... As my Soviets did.
Alasdair i Michael toczyli walkę o małą dolinkę. Niestety dla Alasdaira, Michael zaczął zdobywać tutaj przewagę, jednak nie tak wyraźną jak Petera przeciw mnie. Obie strony poniosły ciężkie straty, wśród nich dowodzący siłami Michaela. Jednakże Niemcom udało się utrzymać pozycje, w związku z czym cała gra zakończyła się ch zwycięstwem. To było raczej oczekiwany rezultat, z powodu klątwy nowych figurek. Zazwyczaj gdy takie się pojawią u nas w klubie po raz pierwszy, prawie zawsze są one zmiatane ze stołu... Tak jak moi Sowieci.


3. Links. Linki.


Michael:
will be updated soon...

SESWC:
will be updated soon...


6 komentarzy: