wtorek, 20 sierpnia 2019

Big Guns!

Last Thursday Michael brings to our club his new rules for the naval battles. He called it Big Guns! We all love play naval battles with big ships, especially those from the first half of the 20th century. Sadly all rules known by us are mostly overcomplicated, especially with a lot of paperwork, tables etc. It is not good for the club game, especially when it comes to the end of that (especially when your club shares the roof with a pub ;). So we needed something simple and quick. Michael reduced the ships factors to the 4 elements: hull strength, speed, command and gunpower. Depends on the navy, type of the ship those factors would vary. He also introduced the rules for submarines, which are some kind of novum for the games played by me (I don't remember if I ever played with submarines on the table). Michael idea was: until the submarine stays on the surface it behave as other ships, but as soon it goes underwater, we have to mark its movement on the pice of paper. It is very simple: we mark the direction of movement and write the speed in secret. When we decide to emerge our ship, the umpire take our paper and according to our movement and speed allocate our ship, so sometimes it will be not in the position we want to be... That's all about the rules, now the game, which has been played with Michael's collection of WW1 1/2400 ships.
W ostatni czwartek Michael przyniósł do klubu swoje nowe zasady do bitew morskich. Nazwał je Big Guns! Uwielbiamy rozgrywać bitwy morskie, szczególnie te z pierwszej połowy XX wieku. Niestety zasady do nich są zazwyczaj bardzo skomplikowane, szczególnie jeśli chodzi o dużą ilość roboty papierkowej, tabelek itp. Nie jest to dobre dla klubowych gier, a w szczególności jej ostatnich etapów (szczególnie wtedy, jeśli Wasz klub współdzieli dach z pubem ;). Potrzebowaliśmy więc coś bardzo prostego i szybkiego. Michael ograniczył właściwości okrętów do 4 czynników: wytrzymałości kadłuba, prędkości, dowodzenia i siły ognia. Te czynniki będą się zmieniać ze względu na przynależność do konkretnej marynarki, typ okrętu itp. Dodatkowo wprowadził zasady dla okrętów podwodnych co dla mnie jest pewnym novum, dla gier dotychczas przeze mnie rozgrywanych (nie pamiętam, bym kiedykolwiek na stole mógł grać okrętami podwodnymi). Pomysłem Michaela było: dopóki okręt pozostaje na powierzchni, zachowuje się jak każdy inny okręt, jednak kiedy idzie pod wodę, wtedy jego ruchy w sekrecie zaznaczamy na kartce papieru (jego kierunek i prędkość). Kiedy zdecydujemy się okręt wynurzyć, prowadzący na podstawie naszych notatek ustawia okręt na stole, więc czasem może tak być, że nasz okręt nie jest w tym miejscu, w jakim byśmy chcieli by się znalazł... To na razie tyle o zasadach, teraz trochę o grze, która była rozgrywana modelami z I WŚ  w skali 1/2400 z kolekcji Michaela.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Michael Schneider
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Michael Schneider
SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Michael Schneider

1. Forces. Siły.Both navies had: 1 x dreadnought, 2 x battlecruisers, 2 x pre-dreadnoughts, 1 x submarine. Campbell played Kaiserliche Marine and me, the Royal Navy
Obie flotylle miały: 1 x drednot, 2 x krążowniki liniowe, 2 x przeddrednoty, 1 x okręt podwodny. Campbell grał Kaiserliche Marine, a ja Royal Navy.

Kaiserliche Marine

Royal Navy

2. The game. Gra.


Campbell moved his ships in one line with battlecruisers on front and I decided to use my Y tactic, with both battlecruisers with dreadnought in one squadron and pre-dreadnoughts together with the submarine in the second squadron. That tactic worked well. Germans get under concentrated fire from both squadrons and their ships suffered heavy damages, especially the front one. Finally, my submarine emerges in front of German battlecruiser and my torpedo hit the target. We had the first casualty of the game, as German ship exploded! However, Germans responded very quickly and did their U turn and soon my old ships stayed out of the game. Now Germans had the advantage of the guns and soon my battlecruiser gets badly hit and also exploded. That looked like a draw, but then British guns fired again and both German ships suffered heavy damages. Last remaining German battlecruiser also exploded and the German dreadnought suffered the deadly hull damage and started to sink. Campbell tried with surprise submarine attack, but his torpedoes missed and my artillery destroyed his torpedo tubes. Finally, Germans withdraw from the battlefield and my submarine finished the German big ship. Kaiserliche Marine lost in the game both battlecruisers, dreadnought and submarine left heavily damaged. Royal Navy lost only one battlecruiser and won the game!
Campbell wprowadził swoje okręty w jednej linii z krążownikami liniowymi na czele, ja z kolei zdecydowałem się na ponowne wykonanie mojego manewru litery Y dwoma eskadrami, pierwszą złożoną z obu krążowników liniowych i drednota oraz drugą ze starszych pancerników i okrętu podwodnego. Ta taktyka znowu się sprawdziła. Niemcy, pod skoncentrowanym ogniem z obu eskadr, otrzymali wiele celnych trafień, szczególnie czołowe okręty. W końcu mój okręt podwodny wynurzył się naprzeciw niemieckiego krążownika liniowego i jego torpeda trafiła w cel. Mieliśmy więc pierwszą ofiarę tej bitwy, niemiecki okręt eksplodował! Jednakże, niemiecka odpowiedź nadeszła bardzo szybko. Wykonali swój zwrot i wkrótce moje starsze okręty znalazły się poza zasięgiem ich dział. Teraz Niemcy mieli przewagę artylerii i wkrótce jeden z moich krążowników liniowych został trafiony i też eksplodował. Wyglądało, ze gra zakończy się remisem, ale wtedy znowu przemówiły brytyjskie działa. Oba ciężkie okręty niemieckie otrzymały trafienia. Krążownik liniowy eksplodował a kadłub drednota został ciężko uszkodzony i zaczął tonąć. Campbell próbował jeszcze zaskakującego ataku torpedowego swoim okrętem podwodnym, ale torpedy nie trafiły a w odpowiedzi salwa brytyjskich okrętów uszkodziły jego wyrzutnie torpedowe. Ostatecznie Niemcom udało się wycofać z walki a mój okręt podwodny wykończył niemiecki wielki okręt. Kaiserliche Marine w tej bitwie straciła drednota i oba krążowniki liniowe, natomiast Royal Navy jedynie krążownik liniowy i to ona odniosła zwycięstwo!3. Links. Linki.


Michael:

Campbell (SESWC):

8 komentarzy: