środa, 24 kwietnia 2019

To the Strongest! The Ancient Mischmasch. To the Strongest! Starożytny miszmasz.

Our last Thursday game was set up for fun. Most of us have an Ancient collections, but for different period. Few weeks Peter bring an idea to have the game with all of them. That game has been postponed several times and finally we had it on our table. Initially we set up the game for 130 points with 3 command each, but on the table with the size of 8'x4' it would be to crowded, as finally we had 6 armies ready to play. I gave the idea to limit that forces to 100 points with 2 commands and that how it stayed. The rules used for that game was To the Strongest!
Nasza ostatnia czwartkowa gra była zorganizowana dla czystej rozrywki. Większość z nas posiada kolekcje figurek do starożytności, jednak do różnych okresów. Kilka tygodni Peter zaproponował grę z tymi kolekcjami. Gra ta była kilka razy przekładana i w końcu zawitała na naszym stole. Początkowo miała to być gra na 130 punktów z 3 dowódcami, jednak na stole o rozmiarach 8 na 4 stopy, było by zbyt tłoczno. Zaproponowałem obniżenie tej wartości do 100 punktów z 2 dowódcami i na tym stanęło. Zasadami użytymi do tej gry to To the Strongest!SCENARIO/SCENARIUSZ: Peter Mearns
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Peter Mearns, Bartek Żynda
SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Angus Konstam, Michael Schneider, Mike Evans, Campbell Hardie, Bartek Żynda


1. Forces. Siły.


Before the game we all draw a card for the side. After that Alasdair, Michael and Campbell were on one side and Peter, Mike and myself on the other.
Przed grą wszyscy losowaliśmy kartę, po której przydzielono nas do jednej ze stron. Po losowaniu po jednej stronie znaleźli się Alasdair, Michael i Campbell a po drugiej Peter, Mike i ja.

SPARTA:

Spartan (Michael):

Gauls (Alasdair):Marian Romans (Campbell):ROME/RZYM:

Marian Roman (Peter):Athenians (Mike):Polybian Roman (Bartek):2. The Game. Gra.


Both armies moved against each other. Gauls against my Romans, Spartans against Peter's Romans and Campbell's Romans against Athenians. Both sides clashes, but no one get the advantage. Finally Gauls tried their flanking attack with cavalry, but get stopped by my Velites. Now was the time for my counterattack. Moved my lights at the back and my Principes and Hastati moved forward. This time God of Mars was on our side. First I disorganized Gauls and soon they lost one unit after another and finally their morale collapsed. That opened our opponents right flank.
Obie armie ruszyły przeciw sobie. Galowie przeciw moim Rzymianom, Spartanie przeciw Rzymianom Petera a Rzymianie Campbella przeciw Ateńczykom. Obie strony zwarły się w walce, jednak żadna ze stron nie uzyskała przewagi. Ostatecznie Galowie spróbowali obejść nas swoją konnicą, ale powstrzymani zostali przez moich Welitów. Teraz nadszedł czas na mój kontratak. Wycofałem lekkie oddziały na tyły i ruszyłem moich Principes i Hastati do przodu. Tym razem bóg Mars był po naszej stronie. Wpierw zdezorganizowałem oddziały galijskie i wkrótce zaczęli tracić oddział po oddziale  i w końcu stracili  wolę walki. To otworzyło ich prawą flankę.On our right Roman traitors under Campbell used the elephants against Athenians. But that was not enough and soon Greeks started to push the Romans out. The most undecided was in the center. Here Spartans showed their bravery and stand hard against Peter's Romans. Until the time...
Na naszej prawej rzymscy zdrajcy Campbella użyli słoni przeciw Ateńczykom. To było jednak niewystarczające i wkrótce Grecy zaczęli odpychać Rzymian. Najbardziej zaciekle było w centrum, gdzie Spartanie pokazali swojego ducha i dzielnie stawali przeciw Rzymianom Petera. Do czasu...After defeating Gauls I attacked the Spartan flank. There was no escape for them. They die bravely and soon they were broken too. This gave us total victory!
Po pokonaniu Galów zaatakowałem flankę Spartan. Nie było dla nich ucieczki. Umieral dzielnie i wkrótce ich szyki zostały złamane. To dało nam całkowite zwycięstwo!3. Links. Linki.


Michael:

Campbell (SESWC):

Flickr:

14 komentarzy:

 1. Impressive gaming, Bartek! Very nice collaborative effort!

  OdpowiedzUsuń
 2. A wonderful game, Bartek! I like these rules of the game!

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Thank you. Yes me too. Simple, very playable. The best for club night.

   Usuń
 3. Bardzo ciekawa gra. Czekam na więcej :)

  OdpowiedzUsuń
 4. Napisz coś więcej o systemie, jaki on jest?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Armie oparte są na listach, gra się na punkty. Do gry używa się kart do gry, A-10. Karty z figurami uzywa się jedynie w wersji rozszerzonej.Pole do gry podzielone jest na kwadraty, po których poruszają sie jednostki. Każdą aktywację jednostki wykonuje się przez wypowiedzenie rozkazu i zagraniu kartą. Każda następna aktywacja musi byc zagrana kolejną większą kartą o 1 lub w przypadku trudniejszych sktywacji o w lub 3. Nieudana aktywacja powoduje, że całe dowództwo kończy turę. Walka i ostrzał odbywają się w podobny sposób. Zagrywasz 1 lub 2 karty ataku i w walce wręcz trafiasz na 6, strzelając na 8. W zależności od jakości jednostki możesz savowac na 5 (veterani, elita) do 8 (motłoch, jedostki zdezorganizowane). Są trzy wielkości jednostek małe (jedna rana wystarczy do zniszczenia) średnie (2 rany) i duże (3). To tak po krótce. Zasady są bardzo łatwe do opanowania, a do tego wspierane przez wydawcę. Polecam.

   Usuń
  2. ... i wszystkie listy armii do ściągnięcia za darmo ;)

   Pytanie: HC! czy TtS! ? Co Ci się bardziej widzi? Z powyższego opisu wynika że skala i dynamika obu gier jest bardzo podobna.

   Usuń
  3. Ja lubie obie, chociaz bardziej historyczne jest HC, jednak TtS jest dużo prostsze i mniej "konfliktowe w sytuacji interpretacji zasad" ;)

   Usuń
 5. So glad to see these beautiful armies!!

  OdpowiedzUsuń