piątek, 16 listopada 2018

Saga continues, the death of Henri the 2nd. Kontynuacja sagi, śmierć Henryka II.

Our Norman saga continues. Forces of Rolund has been beaten. His ally Rolf get killed and he had to withdraw to his lands. The situation was very bad. Henri together with bishop Luidolf moved their forces against Rolund. However Rolund decided to prevent this and send for help to his brother in law Rudolf the Insane and to Rolf's brother Reinar. Both respond positively for this call. Rudolf arrived to the Rolund's land soon after Rolf's death and took command over the whole forces as the much more experienced. However there was no news from Reiner, yet. Rudolf moved whole his army on the border of Rolund's lands to cross the way incoming army of Henri. For the game we used the Hail Caesar rules.
Kontynuacja naszej normańskiej sagi. Siły Rolunda zostały pobite. Jego sprzymierzeniec Rolf został zabity, musiał więc wycofać swoje siły na swoje ziemie. Sytuacja była bardzo zła. Henri razem z biskupem Luidolfem ruszył przeciw Rolundowi. Jednakże Rolund postanowił temu przeciwdziałać i posłał po pomoc do swojego szwagra Rudolfa Szalonego i brata Rolfa, Reinara. Obaj odpowiedzieli na wezwanie pozytywnie. Rudolf przybył na ziemie Rolunda, krótko po śmierci Rolfa i obrał komendę nad całością sił, jako bardziej doświadczony. Jednakże nie było jeszcze wiadomości o Rainerze. Rudolf ruszył swoje siły nad granicę ziem Rolunda by przeciąć drogę siłom Henriego. Do naszej gry użyliśmy zasad Hail Caesar.


SCENARIO/SCENARIUSZ: Bartek Żynda
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Michael Schneider, Bartek Żynda
SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Michael Schneider, Bartek Żynda

1. Forces. Siły


RUDOLF & ROLUND 
(Bartek)

Rudolf the Insane (CinC)

1 x Berserkers

Rolund's band

2 x Heavy Cavalry
1 x Medium Cavalry

Rudolf Junior band

1 x Knights
1 x Heavy Cavalry
1 x Medium Cavalry

Berthram's band

1 x Crossbows
1 x Heavy Infantry
1 x Light Infantry

Odes's band

1 x Crossbows
1 x Heavy Infantry
1 x Light Infantry

Rudolf the Jungest band

1 x Bows
1 x Heavy Infantry
1 x Light Infantry

Ives's band

1 x Bows
1 x Heavy Infantry
1 x Light Infantry


REINER (reinforcements; can enter the table as soon all Henri's forces are on table in the same entry point)
(Bartek)

2 x Hirdmen


1 x BondiHENRI
(Michael, Alisdair)

Henri's band:

3 x Norman Knights

Bishop Luitpolt Der Fette band:

1 x Dismounted Knights
2 x Heavy Infantry

Support band:

1 x Crossbows
1 x Archers

Luidolf Der Pickelige band:

5 x Peasants
1 x Peasant Archers

The Monk on Donkey band:

5 x Peasants


2. The game. Gra.

Rudolf's forces started the game deployed, whilst Henri's forces moved on the table in columns. It took some time to bring all forces on the table. During this time Rudolf moved his units to the river and created massive shield wall and all his cavalry moved on his right flank. The fight started with massive cavalry melee. The oldest Rudolf's son lead his horses against Henri, but was repulsed and get wounded. It looked like, Henri again, with his forces decide the fate of the battle with his horses, but not this time. Rolund, with rest of the cavalry charged again and now Henri was forced to withdraw and get first wound. Rolund did not stopped here and lead his cavalry to another charge. That again finished very badly for Henri, who get another wound...
Siły Rudolfa zaczęły grę wystawione, a siły Henriego wkraczały na stół w kolumnach. Zajęło to trochę czasu by wszystkie siły pojawiły się na stole. Podczas tego czasu Rudolf ruszył swoje siły w kierunku rzeki, gdzie utworzono gigantyczną ścianę z tarcz a całą kawalerię ruszył na swoją prawą flankę. Walka zaczęła się od dużej walki kawaleryjskiej, gdzie najstarszy syn Rudolfa poprowadził swoją konnicę, przeciw konnicy Henriego. Ta została odparta i Rudolf (syn) został ranny i wszystko zapowiadało, że znów Henri wygra bitwę, przy pomocy swojej konnicy, jednak nie tym razem. Rolund z resztą kawalerii zaszarżował ponownie i tym razem Henri został zmuszony do cofnięcia się, a także został on ranny po raz pierwszy. Rolund nie zatrzymał się tu i znów zaszarżował. to skończyło się bardzo źle dla Henriego, który został ponownie ranny.In the middle Henri's forces did not decided to charge on well prepared positions of Rudolf's infantry. Instead of that the Henri forces get supported with bishop's peasants. He tried to broke the shield wall with missile firing, without any visible result. Suddenly on the back of the peasant's forces charged forces of Reinar. Peasant forces started to evaporated after continuous attacks by the Vikings. That and defeat of the cavalry bring us to the end of the game. Henri was heavily wounded and all his forces surrounded. It was over. Henri did not survived the incoming night and died because of wounds. Bishop and all Henri's commanders get imprisoned. It looks like the conflict is over, but Henri's son is preparing the revenge. Saga will continue...
W centrum siły Henriego nie zdecydowały się na szarżę na dobrze przygotowane pozycje obronne piechoty Rudolfa. Zamiast tego siły Henriego zostały tu wsparte wieśniakami biskupa. Starał się rozbić ścianę tarcz przy użyciu broni miotanych, ale bez rezultatu. Nagle z tyłu na siły wiesniaków zaszarżowały od tyłu siły Reinara. Chłopskie siły poczęły znikać po ciągłych atakach Wikingów. To, jak i przegrana kawalerii doprowadziła nas do końca naszej gry. Henri był ciężko ranny a jego siły okrążone. To był koniec. Henri nie przeżył nadchodzącej nocy i zmarł od zadanych ran. Biskup jak i reszta dowódców Henriego znalazła się w niewoli. Wygląda na to, że konflikt został zakończony, jednak syn Henriego planuje rewanż. Saga będzie kontynuowana...


3. Links. Linki.


Michael:
http://meneken.blogspot.com/2018/11/rolf-and-henri-red-saga-continues-for.html

SESWC:
https://www.facebook.com/Seswc.co.uk/posts/1932440470127250

Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157673528951327

10 komentarzy: