czwartek, 8 listopada 2018

New Roman Generals. Nowi rzymscy generałowie.

When I looked at the size of my Roman army, I have noticed that there is not enough generals. So far I had one senior and two junior, but the size required two more junior. I decided to use the Warlord sets and mix them, so I got extra one mounted and one foot commander. Now my Roman army is fully fitted for the incoming battles.
Kiedy popatrzyłem na rozmiar mojej rzymskiej armii, zauważyłem brak dostatecznej liczby generałów. Do tej pory miałem jednego głównego i dwóch niższej rangi, ale rozmiar sił wymagał dodania jeszcze dwóch niższej rangi. Zdecydowałem się na użycie zestawów od Warlorda, pomieszanie ich i w ten sposób zyskałem dodatkowych dwóch generałów, jednego konno i jednego pieszo. Teraz moja rzymska armia jest naprawdę gotowa na nadchodzące bitwy.


8 komentarzy: