sobota, 24 lutego 2018

SPQR (4)

Today Principes for my legion. All figures are from Victrix.
Dzisiaj Principes dla mojego legionu. Wszystkie figurki od Victrixa.


10 komentarzy: