czwartek, 11 stycznia 2018

2017/2018

The 2017 is finished and I have to consider it as a very good year for me, despite the fact, that I have less time for hobby. Time to do the summary of the past and plans for the future. Traditionally I invite you to read the 2016/2017 summary, to know what my plans were and what I managed to fulfill from my resolutions. Here is the link:


Rok 2017 się zakończył i muszę uznać go za bardzo bardzo udany dla mnie, pomimo faktu, że na hobby mam coraz mniej czasu. Czas więc podsumować poprzedni i zrobić plany na następny. Tradycyjnie zapraszam Was do zapoznania się z podsumowaniem 2016/2017, aby móc porównać moje zamierzenia z faktami. Oto link:2017


1. Blog.


Just a little less post than last year, it was 54 only (64 in 2016). I noticed 81 723 visits last year (87 118 in 2016) and I finished with 96 followers (92 in 2016). As I said on the beginning less time for hobby mean less time for blogging, anyway I am happy with that result.
Trochę mniej postów niż w ostatnim roku, było ich tylko 54 (64 w 2016). Odnotowałem 81 723 wizyty w zeszłym roku (87 118 w 2016) i zakończyłem rok z 96 osobami śledzącymi mój blog (92 w 2016 roku). Tak jak wspomniałem na wstępie, mniejsza ilość czasu na hobby to również mniej czasu na blogowanie. Pomimo tego jestem bardzo zadowolony z rezultatu.

As usual, the 10 top of countries with the biggest visits number:
Tradycyjnie lista 10 krajów z największa liczbą odwiedzin:


2. Figures and models. Figurki i modele.


Here is something I can be really proud. During last year I made an amazing effort and painted 545 elements. That is more then double then in 2016 (212). There were four main projects during last year: By Fire and Sword, Poland 1939, Sudan and Republican Romans. Here is detailed list of my new models:
Tutaj coś, z czego mogę być naprawde dumny. W zeszłym roku dokonałem niesamowitego wysiłku, co skutkowało pomalowaniem 545 elementów, czyli ponad dwukrotność roku 2016 (212). Skupiłem się na czterech głównych projektach: Ogniem i Mieczem, Polska 1939, Sudan i republikański Rzym. Tutaj lista szczegółowa moich nowych modeli:

15mm: 18 mounted/konni
20mm: 404 infantry/piechoty, 11 artillery/artylerii, 11 vehicles/pojazdów
28mm: 100 infantry/piechoty, 1 vehicle/pojazd


3. Games. Gry.


This the part of my hobby, I love the most. Sadly I did not have as much time as last year to play a games and I did it only 43 times (45 in 2016). I managed to win 19 , draw 7 and lost 17 of them. I have umpired 8 games and in 18 of them I have used my figures and in 3 of them my scenery. Below are some datas about past year games:
To część hobby, które kocham najbardziej. Niestety nie mam już na to tyle czasu, co w poprzednich latach i udało mi się zagrać tylko 43 razy (45 w 2016). Wygrałem 19, zremisowałem 7 i przegrałem 17 gier. Prowadziłem 8 rozgrywek. W 18 spotkaniach użyłem moich figurek i w 3 mojej scenerii. Poniżej kilka danych na temat rozegranych gier:

Scale of the game:
Skala gry:

28mm:  22 games/gier
20mm:  2 games/gry
15mm:  6 games/gier
10mm:  3 games/gry
6mm:    1 game/gra
naval:    7 games/gier
air:        2 games/gry

Most popular rules (we used 26 different sets last year):
Najbardziej popularne zasady (w zeszłym roku użyliśmy 26 różnych zasad):

Black Powder, General d'Armee: 4 games/gier
By Fire and Sword, Chain Of Command: 3 games/gry

Most popular periods:
Najbardziej popularne okresy:

18th Century, WW1, WW2: 6 games/gier
17th Century, Napoleonic, 19th Century: 4 games/gier4. Events, shows, museums etc. Wydarzenia, shows, muzea itp.

Last year I managed to visit Musee de l'Armee for the second time. This time I did not made many pictures, beside the miniature soldiers collection. I also visited the Versaille and I am still amazed by the splendor of that place. During the summer holiday I was visited the Island of Mallorca and explored the Old town of Alcudia (it has preserved city walls and the medieval structure of the town), however there is much more on that island (lost hermitages in the mountains, more castles etc). From the wargaming point of view I managed only do a one AB1 game, the Trafalgar Day, Deep Fried Lard and Claymore. That's all for 2017, let's take a look into the 2018.
W poprzednim roku udało mi się ponownie odwiedzić Musee de l'Armee. Tym razem nie zrobiłem całej masy zdjęć, oprócz kolekcji miniaturowych żołnierzy. Odwiedziłem też Wersal i wciąż jestem pod dużym wrażeniem przepychu tamtego miejsca. Podczas letnich wakacji odwiedziłem Majorkę i zwiedzałem Stare Miasto w Alcudii (ma zachowane mury miejskie oraz średniowieczny układ miejski), jednak na samej wyspie jest znacznie więcej miejsc godnych obejrzenia (zagubione pustelnie w górach, więcej zamków itp). Z wargamingowego punktu widzenia zaliczyłem jedynie jedną grę grupy AB1, Trafalgar Day, Deep Fried Lard i Claymore. To wszystko, jeśli chodzi o 2017, przyjrzyjmy się teraz rokowi 2018.
2018

1. Blog.


Here will be the same and I don't expect bigger change. I hope to keep at least one post weekly.
Tutaj pozostanie bez zmian. Mam nadzieję umieszczać przynajmniej jeden post tygodniowo.

2. Figures and models. Figurki i modele.


Here is the list, what I still have to paint:
Lista rzeczy, które wciąż mam do pomalowania:


 • Soviets 1939 in 20mm. Figures + vehicles.
 • Soviets 1942 in 28mm. Figures + artillery.
 • Soviets 1944 in 20mm. Figures + artillery + vehicles.
 • Germans 1944 in 20mm. Figures + artillery + vehicles.
 • Polish Home Army in 20mm. Figures.
 • Republican Romans in 28mm. Figures + artillery.
 • 17th Century Poles in 28mm. Figures.
 • Landsknechts in 28mm. Figures.

Possible shopings:
Prawdopodobne zakupy:

 • British and Mahdists for Sudan in 28mm
 • Normans in 28mm
 • Napoleonic Poles in 28mm
 • 17th Century Poles and Swedes in 15mm

3. Games. Gry.


No campaigns at the moment. I hope to keep the same amount of games I had last year.
Żadnych kampanii w toku. Mam nadzieję utrzymać podobna liczbe gier, co w zeszłym roku.

4. Events. Wydarzenia.


Here everything depend of the available time. I hope to visit one of the important cities in the history this year, but I will not tell you which one is that. Hope to take part in Trafalgar Day, Claymore and Deep Fried Lard and also in both AB1 games. Hope that finally I will see some other Scottish wargame shows and maybe some English and even Crisis. We will see.
Tutaj wszystko zależy od dostępnego czasu. Mam nadzieję odwiedzić jedno z najważniejszych miast w historii, jednak na razie nie powiem Wam o jakie chodzi. Mam nadzieję znów wziąć udział w Trafalgar Day, Claymore, Deep Fried Lard, jak i w obydwu grach AB1. Mam też nadzieję w końcu odwiedzić inne szkockie wargamingowe show i być może jakieś angielskie a nawet zapuścić się na Crisis. Zobaczymy.

11 komentarzy:

 1. Jak na mniejszą ilość czasu wolnego wyniki bardzo dobre :)
  Ja zawsze z niecierpliwością czekam na kolejny wpis!
  Dużo szczęścia w 2018!

  OdpowiedzUsuń
 2. Jak dla mnie taka liczba gier, to wynik godny pozazdroszczenia. No i na pewno będę regularnie zaglądał, żeby zobaczyć, co słychać w historycznych bitewniakach! Dlatego proszę - pisz i publikuj dalej!

  OdpowiedzUsuń
 3. A productive year, well done, especially for me the vehicles and the cavalry unit...waiting for the 17th Century Poles!

  OdpowiedzUsuń
 4. Bardzo dobre wyniki jak na "coraz mniej czasu" :) Tak trzymaj, może uda nam się spotkać w 2018...

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dziękuję. Masz zamiar odwiedzić Edynburg? Jakby co, to zapraszam do klubu (spotkania w tym samym miejscu i dalej w czwartki o 19).

   Usuń
  2. Zamiary mam co roku... zobaczymy jak wyjdzie z realizacją. No i nie wyobrażam sobie wizyty w Edi bez zahaczenia o klub (i Claymore, chyba że znowu bardziej będzie pasować Carronade) :)

   Usuń