niedziela, 5 listopada 2017

Road to Kiev, 1920. Droga na Kijów, 1920.

Some time ago I just finished my another tank for my Poles for 1920 and mentioned about it to Angus. He decided to organize a game and for that purpose he used all my and Peter's toys. For the game we used the Set An East Ablaze.
Jakiś czas temu pomalowałem kolejny czołg dla moich Polaków na 1920 i wspomniałem o tym Angusowi. Postanowił zorganizować więc grę i do tego użył całej kolekcji mojej i Petera. Do gry użyliśmy zasad Set An East Ablaze.SCENARIO/SCENARIUSZ: Angus Konstam
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Angus Konstam
SCENERY/SCENERIA: SESWC
FIGURES & MODELS/FIGURKI I MODELE: Angus Konstam, Peter McCarroll, Bartek Żynda


1. Forces. Siły.
POLES/POLACY
(Bartek, Angus)

1st Brigade

Leader
2 x 10 Infantry with LMG (C3/M3) - one with bombs
2 x 10 Infantry (C3/M3)
1 x HMG (C3/M3)

2nd Brigade

Leader
2 x 10 Infantry with LMG (C3/M3)
1 x 10 Infantry with bombs (C3/M3)
1 x 10 Cavalry (C2/M2)

Armoured Brigade

Leader
2 x Tanks (C3/M3)
2 x Armoured Cars (C3/M3)

Reserve

1 x Aircraft (Fighter-Bomber)THE RED ARMY/ARMIA CZERWONA
 (Peter, Bill)

1st Brigade

Leader
3 x 10 Infantry with LMG (C3/M3) - one with bombs
1 x 10 Red Guard Infantry (C4/M3)
1 x HMG (C3/M3)
1 x Field Gun

2nd Brigade

Leader
3 x 10 Infantry with LMG (C3/M3) - one with bombs
1 x 10 Red Guard Infantry (C4/M3)
1 x HMG (C3/M3)
1 x Field Gun

Mobile Brigade

Leader
2 x 10 Red Cavalry (C3/M3)
2 x Tchankas (C3/M3)
2 x Armoured Cars

Reserves

1 x Aircraft (Fighter-Bomber)


2. The Game. Gra.


Angus put that game somewhere in Ukraine during Polish-Ukrainian offensive on Kiev during the Spring of 1920. Different than originally, in our game Bolsheviks decided to stand fast and stop Polish advantage. In that way despite smaller forces Poles were the attacker and Soviet Russians were defenders. That determined the game from the beginning and our chances for winning that game were less then possible. Maybe that was because the umpire weared the Soviet propaganda t-shirt? I don't know...
Angus umiejscowił tą grę gdzieś na Ukrainie podczas polsko-ukraińskiej ofensywy na Kijów na wiosnę 1920 roku. Inaczej niż miało to miejsce w rzeczywistości, bolszewicy postanowili się bronić i zatrzymać polskie natarcie. W ten sposób, pomimo słabszych sił Polacy zastali atakującymi a sowieccy Rosjanie zostali obrońcami. To ustaliło grę już od początku i nasze szanse na zwycięstwo tej gry były bardzo minimalne. Może dlatego, że prowadzący tą grę miał na sobie t-shirt z obrazkiem sowieckiej propagandy? Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie...

On my side my forces moved fast forward and soon took the positions in small village. In the meantime the Russians moved forward some of their infantry and their armoured cars. That strengthened their positions even more. My cavalry charge finished with disaster, but then we discovered that it not supposed to be killed that easily, because it was class 2 unit not 3. My opponents agree that cavalry can return on the table, but it not helped me at all. My forces stuck in the buildings and can not moved forward. I decided then support my infantry with tanks and armoured cars. Despite some bogging problems my vehicles slowly moved forward. Unfortunately most of my A/Cs and tanks are supplied with MG not the guns and that quickly was used against me. Accurate shot from Russian gun and my "Piłsudski's tank" became a wreck... Finally my plane arrived, but it was too late. My units were stopped for good.
Po mojej stronie moje oddziały ruszyły szybko do przodu i wkrótce zajęły pozycje w małej wsi. W międzyczasie Rosjanie ruszyli do przodu część swojej piechoty i ich samochody pancerne. To znacznie wzmocniło ich linię obrony. Moja kawaleria przypuściła szarżę ale ta zakończyła się katastrofą, lecz wtedy odkryliśmy, że nie powinna ona być rozbita tak szybko bo była ona określona jako oddział 2. klasy a nie 3. Moi przeciwnicy zgodzili się jednak by kawaleria powróciła na stół, ale i to nie mi w niczym nie pomogło. Moje oddziały zaległy w budynkach i nie mogły się z nich wydostać ani ruszyć do przodu. Postanowiłem wesprzeć piechotę moimi czołgami i samochodami pancernymi. Pomimo pewnych problemów z grzęźnięciem pojazdów powoli parły do przodu. Niestety większość moich pojazdów jest wyposażone tylko w kmy a nie działa i szybko zostało to użyte przeciw mnie. Celny strzał rosyjskiego działa i mój "Tank Piłsudskiego" stał się wrakiem... W końcu przybył też mój samolot, jednak było już za późno. Moje oddziały zostały zatrzymane na dobre.

On the other side Angus's units were mowing forward and after some initial successes they had to be forced to withdraw by Russian HMGs. After that the Bolshevik plane arrived but its attack was not very successful. The game was over with Soviet victory. It looks like I have to paint more toys for that period. I need at least one more HMG, 2 guns and more cavalry and tanks... Neverending story...
Po drugiej stronie oddziały Angusa ruszyły do przodu i po początkowych sukcesach zostały zmuszone do odwrotu dzięki rosyjskim ckmom. Potem przybył bolszewicki samolot, jednak jego atak okazał się mało skuteczny. Gra zakończyła się sowieckim zwycięstwem. Wygląda na to, że będę musiał moje oddziały wzmocnić przynajmniej o jeden więcej ckm, dwa działa, więcej kawalerii i czołgów... Niekończąca się opowieść...

3. Links. Linki.


Angus:
http://www.edinburghwargames.com/the-advance-on-kiev-1920/

SESWC:
https://www.facebook.com/Seswc.co.uk/posts/1504083752962926

Flickr:
https://www.flickr.com/photos/asienieboje/albums/72157688824482094

8 komentarzy:

 1. What a nice period to play, beautiful table and plane!

  OdpowiedzUsuń
 2. Fantastyczna bitwa! Brawa dla was za pomysł i wykonanie!

  OdpowiedzUsuń
 3. Fajny raport i epicka bitwa! Z samolotami! Ciekawe zasady, no i smutne, życiowe podsumowanie. Wyścig zbrojeń nigdy się nie kończy...

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dziękuję. Czy ja wiem, czy smutne? Podstawa naszego hobby ;)

   Usuń