piątek, 27 stycznia 2017

North Sea, 1941. Morze Północne, 1941.

Today quick report from our game, we had a week ago. The idea of that game was to play something naval, what we did not played for long period of time. Angus for that occasion bring his 1/600 schnell boats collection. For that game we used the Attack with torpedoes rules.
Dzisiaj szybki raport z gry, którą rozegraliśmy tydzień temu. Ideą gry było to by zagrać coś na morzu i coś czego nie graliśmy od dłuższego już czasu. Angus na tą okazję przyniósł swoją kolekcję schnell boatów w skali 1/600. Do gry użyliśmy zasad Attack with torpedoes.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Angus Konstam
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Angus Konstam
SCENERY/SCENERIA: SESWC
MODELS/MODELE: Angus Konstam

In our game Angus together with Peter lead the small convoy through waters of the North Sea (HMS Southwold, HMS Burray, HMS Alert and 4 merchant ships). Me and Bill lead two schnell boat squadrons (my was consist of three E-boat type, Bill's had one R-boat and two E-boats). The normal game would look that way, we should get to the convoy, fired our torpedoes, withdraw, reload and then attack again, but it would be boring... However that was the way Bill played his game, but he never fired his torpedoes. He saved his ships, but did not get any successful results.
W naszej grze Angus razem z Peterem prowadzili mały konwój przez wody Morza Północnego (HMS Southwold, HMS Burray, HMS Alert i cztery statki handlowe). Ja i Bill prowadziliśmy do boju dwie eskadry schnell boatów (mój składał się z trzech E-boatów, Bill posiadał jeden R-boat i dwa E-boaty). Normalnie gra powinna wyglądać w ten sposób: podejście na bliska odległość, odpalenie torped, wycofanie się, przeładowanie i ponowny atak, ale to by było zbyt nudne... W ten właśnie sposób działał Bill, jednak nawet nie wystrzelił swoich torped. Zachował więc wszystkie swoje okręty, ale nie odniósł żadnego sukcesu.
My squadron. Moja eskadra.
Bill's squadron. Eskadra Billa.
British convoy. Konwój brytyjski.

I decided to play it in very fancy way. On full speed I managed to approach the convoy and fired my torpedoes. I managed to destroy one merchant ship, but then I get to close to the British ships, who literally fired my ships to pieces. In my last desperate action I tried to ram the HMS Southwold, but I only managed to scratch the paint off the destroyer... Finally all my boats were destroyed. It was fast, fun and good game!
Ja postanowiłem rozegrać to z fantazją. Na pełnej prędkości zbliżyłem się do konwoju i odpaliłem torpedy . Udało mi się zatopić jeden ze statków handlowych, jednak wtedy znalazłem się zbyt blisko jednostek brytyjskich i dosłownie zostałem rozstrzelany. W ostatniej desperackiej akcji postanowiłem staranować HMS Southwold, ale jedynie zadrapałem trochę farbę na niszczycielu... Ostatecznie wszystkie moje okręty zostały zniszczone. To była szybka, zabawna i dobra gra!

Some other links:
Kilka innych linków:

Angus:

SESWC:

Flickr:

11 komentarzy:

 1. Well done to the British side...and to you Bart, very nice report!

  OdpowiedzUsuń
 2. Looks great Bart. Lovely report too!

  OdpowiedzUsuń
 3. Jak zawsze gra wygląda fantastycznie :)

  OdpowiedzUsuń
 4. Great looking game, and that sea mat is superb.

  OdpowiedzUsuń
 5. Hmm is anyone else experiencing problems with the images
  on this blog loading? I'm trying to find out if its a
  problem on my end or if it's the blog. Any suggestions would be greatly appreciated.

  OdpowiedzUsuń