środa, 18 stycznia 2017

Desert War, 1942. Wojna na pustyni, 1942.

Welcome in new, 2017 year! It took me some time to publish first post in this year, but things at work get little complicated and instead of gaming I had to solve some things. Now everything is as it should be, so back to hobby. Since my last post I had pleasure having 2 games. The first was played in first Thursday in the club and it was game involved 10 players and 2 tables. The idea was to get familiar with Deluxe version of Battleground Panzergrenadier. It was ages ago, when I had the last game with that rules and it was great opportunity, to get them refreshed. For those who asking what are the differences between those two sets, I would said, that not big. At least I did not find any particular. However you need to remember that I did not played those rules for a long time and could be completely wrong...
Witam w nowym, 2017 roku! Zajęło mi to trochę czasu, be w końcu opublikować pierwszego posta w tym roku, ale kilka rzeczy skomplikowało mi się w pracy i zamiast sobie grać, musiałem tam wszystko sobie poukładać. Teraz wszystko wróciło już do normy, więc można wrócić do hobby. Od czasu opublikowania mojego ostatniego postu, udało mi się rozegrać dwie gry. Pierwsza z nich została rozegrana w pierwszy czwartek tego roku i wzięło w niej udział 10 graczy na dwóch stołach. Pomysłem na ta grę było wydanie wersji deluxe zasad Battleground Panzergrenadier. Minęły już wieki, od kąd miałem styczność z tymi zasadami i była to doskonała okazja, by je sobie odświeżyć. Dla tych co będą pytać o różnice, pomiędzy tymi dwoma wersjami, to mogę jedynie powiedzieć, że nie są one zbyt duże, przynajmniej ja takich nie zauważyłem. Jednak należy przy tym pamiętać, że mój ostatni kontakt z nimi był wieki temu i mogę się tu bardzo mylić...

SCENARIO/SCENARIUSZ: Sandy Gillespie
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Sandy Gillespie
SCENERY/SCENERIA: SESWC, Scotty
MODELS/MODELE: Angus Konstam, Sandy Gillespie and others

1. Forces. Siły.


BRITISH/BRYTYJCZYCY
(Neil, Angus Konstam, Jack Glanville, Bartek Żynda)

HQ
4 x Infantry Company
4 x 2pdr guns
Matilda II tanks sqdr. (3 tanks)
A10 tanks sqdr. (3 tanks)
4 x Cruiser tanks sqdr. (3 tanks each)

2 x airstrikes
3 x indirect artillery 

GERMANS/NIEMCY
(Jim, Derek Hodge, Campbell Hardie)

HQ
2 x Infantry Company in Trucks
1st Tank Battalion (HQ: Pz I; 2 x (3 x Pz II) Sqdr.; 1 (3 x Pz III) Sqdr.)
2nd Tank Battalion (HQ: Pz I; 2 x (3 x Pz II) Sqdr.; 1 (3 x Pz IV) Sqdr.)

2 x airstrikes
3 x indirect artillery

ITALIANS/WŁOSI

HQ
3 x Infantry Company
1 x M11/39 tank sqdr. (3 tanks)
2 x M13/40 tank sqdr. (3 tanks each)

2. The game. Gra.


Before the game, Sandy made a pregame selection. Everyone of us had to draw a card with his forces. I got the British Infantry Company. As I said before the game was played on two tables. One of them, the coastal was made by Scotty and looks absolutely amazing. You can check it on some pictures below.  On that table we send Angus and Jack, who had to fight against Italians. Me and Neil (CinC) had to face Germans on desert table. Both sides had some support of Air Forces and Artillery, which could be send to the one of the tables at any point of the game. British on both tables started game in prepared positions.
Przed grą Sandy przeprowadził losowanie. Każdy z nas musiał wylosować kartę z podległymi mu jednostkami. Mi przypadła brytyjska kompania piechoty. Tak jak to powiedziałem we wstępie, gra była podzielona na dwa stoły. Jeden z nich to dzieło Scotta i przedstawia wybrzeże z zamkiem, całość wygląda niesamowicie. Możecie sami go obejrzeć na poniższych zdjęciach. Na tamten stół wysłaliśmy Angusa i Jack'a, którzy musieli walczyć przeciw Włochom. Ja i Neil (nasz głównodowodzący) mieliśmy za zadanie powstrzymać Niemców na pustynnym stole. Obie strony miały wsparcie lotnicze i artylerii, które mogli wezwać w dowolnej dla nich chwili. Na obu stołach Brytyjczycy zaczęli grę w przygotowanych pozycjach obronnych.

On the coastal table the British had some hard moments against Italians, who this time were tough opponent. Finally both sides took half of the table and finished with a draw. More detailed relation from that table, you can find on Angus's blog:
Na nadmorskim stole Brytyjczycy mieli ciężkie chwile z Włochami, którzy okazali się bardzo twardym przeciwnikiem. Ostatecznie obie strony zajęły po połowie stołu i gra zakończyła się remisem. Bardziej szczegółowy opis starcia znajdziecie na blogu Angusa:On our table the situation was much more difficult. I started game on the forward position with the task of defending the hill. Germans strike with a fury and very quickly forced my forces to hide behind the hill. Then their tanks get surprised first by our 2pdrs and then by our Matilda tanks. We got support of RAF and soon the field was full of wrecks of German tanks. However despite our efforts, some of the German tanks managed to break through our defences. However the gap wasn't big and the British forces managed to survive till the end of the game.  That game also finished with a draw as the whole game. Good game for a good start of the year!
Na naszym stole sytuacja była zdecydowanie trudniejsza. Grę zacząłem na wysuniętej pozycji na wzgórzu, którego miałem bronić.  Niemcy uderzyli z furią i wkrótce moje oddziały musiały skryć się za wzgórzem. Wtedy ich czołgi zostały zaskoczone, wpierw przez nasze dwufuntówki  a później przez nasze Matyldy. Udało nam się też uzyskać wsparcie RAFu i wkrótce nasze pole walki usiane było wrakami niemieckich czołgów. Jednak pomimo naszych wysiłków część niemieckich czołgów przedarła się przez nasza obronę, jednak wyrwa nie była zbyt duża i Brytyjczykom udało się dotrwać do końca gry. Na tym stole również doszło więc do remisu i cała gra zakończyłą się takim wynikiem. To była dobra gra na dobry początek roku!

3. Some other links. Kilka innych linków.


SESWC(Campbell):

Flickr:

6 komentarzy: