niedziela, 25 grudnia 2016

You will never be forgot! Their performances ware always with me, when I painted my models. Condolences to the families.

Nigdy nie zostaniecie zapomniani! Ich wykonania są zawsze ze mną, kiedy maluje swoje modele. Wyrazy współczucia dla rodzin poległych.

Вы никогда не будет забыт! Их выступление было всегда со мной, когда я рисую свои модели. Соболезнования семьям погибших.


2 komentarze: