wtorek, 27 grudnia 2016

Mazières 1944.

Last Thursday together with Angus we tried the Chain of Command for another time. I need to confess, that I didn't put enough attention to that system as I should. To refresh the rules we agreed for a small game, so no tanks at all this time. We both had a platoon. I used the British Motorised Platoon for my Poles and Angus used the Panzergrenadiers for his Germans. From the support I got an extra light mortar and I thought it will be enough to win the game...
W ostatni czwartek wraz z Angusem spróbowaliśmy po raz kolejny zasad Chain of Command. Muszę się przyznać, że nie poświęcam temu systemowi należytej uwagi, na jąką on zasługuje. By sobie odświeżyć zasady uzgodniliśmy małą grę, więc nie będzie żadnych czołgów. Oboje mieliśmy po plutonie. Ja użyłem brytyjskiego plutonu zmotoryzowanego dla moich Polaków. natomiast Angus użył Panzergrenadierów dla swoich Niemców. Jako dodatkowe wzmocnienie użyłem drugiego lekkiego moździerza i wydawało mi się że to wystarczy by wygrać grę...

SCENARIO/SCENARIUSZ: Scenario 1 from the book.
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Jack Glanville
SCENERY/SCENERIA: SESWC
MODELS/MODELE: Angus Konstam, Bartek Żynda


The game. Gra.


In the Patrol phase I did not managed to push Germans to their edge of the table, but instead we both divided the table on half. However I still believed that it can work for me. Then we put the deployment points and I started to send my boys against Germans. I completely forgot, that the Panzergrenadiers had 2 MGs in the squad. That gives 21 dice when firing against my 10... ups! The second mistake was to push my senior officer in the first wave, so to bring the support weapon I had to rolled for that and as you probably guessed, I did not managed to do it the end of the game (I managed to deploy only one mortar). I tried to stop Germans by creating the cover from the smoke, and it worked well for some time, with only one mortar it can not help my boys to win the game. Slowly squad after squad get pinned and eliminated from the game. Finally my morale dropped to 0 and the game get finished. However lesson get lernt! Till the next time!

W fazie Patrolu, nie udało mi się zepchnąć Niemców na ich róg stołu, w zamian podzieliliśmy stół na połowę. Jednak wciąż wierzyłem, że może to działać na moją korzyść. Wtedy rozstawiliśmy nasze punkty wyjścia i zacząłem wysyłać moich chłopców przeciw Niemcom. Zupełnie zapomniałem o tym, że Panzergrenadierzy mają w swojej drużynie dwa lkm-y. To daje razem 21 kości przy strzale przeciw 10 moim... ups! Drugim poważnym błędem było wystawienie mojego dowódcy zaraz na początku, więc by po tym rozstawić broń wsparcia, musiałem wykonać na to rzut i jak się pewnie domyślacie, nie udało mi się to do końca gry (udało m się wystawić jedynie jeden moździerz). Próbowałem powstrzymać Niemców, przez tworzenie zasłony z dymu, jednak to działało tylko przez pewien czas i jedynie z jednym moździerzem nie byłem w stanie wygrać w ten sposób gry. Powoli więc drużyna za drużyną były eliminowane z gry i w końcu moje morale spadło do 0 i nasza gra się zakończyła. Jednakże lekcja została odrobiona! Do następnego więc czasu!

Angus's relation:
Relacja Angusa:

My gallery on Flickr:
Moja galeria na Flickr:

3 komentarze:

 1. Table looks fantastic Bart! Better luck next time.

  OdpowiedzUsuń
 2. It's the patrol phase which gets me every time... :-(
  Have a great new year Bart.
  Cheers
  Stu

  OdpowiedzUsuń