niedziela, 17 maja 2015

Poland 1914. Polska 1914.

All things sorted, so finally I have some time to update the blog. Today game played at the beginning of the month in our club. In our next AB1 group game in October, we will be using the "The Setting the East Ablaze!" and for this set Angus Konstam prepared the game with his collection of Early Eastern WW1 figures. He made some changes to the game mechanic, which speed up the game. More details you will be able to find on his page (the link is below this relation).
Wszystko co było do załatwienia, zostało załatwione, więc w końcu mam czas by uzupełnić bloga. Dzisiaj gra rozegrana na początku tego miesiąca w naszym klubie. Następna gra grupy AB1 w październiku będzie rozgrywana przy pomocy zasad "The Setting the East Ablaze!" i do tych reguł Angus Konstam przygotował grę, używając swojej kolekcji figurek z wczesnego okresu 1WŚ z frontu wschodniego. W kilku miejscach zmienił on mechanikę gry, która spowodowała przyspieszenie gry. Więcej szczegółów można znaleźć na jego stronie (link znajduje się na końcu tej relacji).

SCENARIO/SCENARIUSZ: Angus Konstam
SCENERY/SCENERIA: Bill Gilchrist, SESWC
MODELS&FIGURES/ MODELE I FIGURKI: Angus Konstam
 

1. Forces. Siły.


GERMANS/NIEMCY
(Angus Konstam, Bartek Żynda)

HQ
2 x Bat HQ
8 x Infantry Companies (10 figures each)
2 x Cavalry (10 figures each)
2 x MMG
2 x Field guns

All units were C2/M3

RUSSIANS/ROSJANIE
(Bill Gilchrist, Campbell Hardie)

HQ
2 x Bat HQ
8 x Infantry Companies (10 figures each)
2 x Cavalry (10 figures each)
2 x MMG
2 x Field guns
1 x Tachanka MG

All units were C3/M3


2. The game. Gra.


In our game both sides were moving to take the whole village as soon as possible. Unfortunately both sides took half of the village each, so only that part would be able to claim the victory, who will attack their opponent and will take whole village.
W naszej grze obie strony ruszyły do wsi, by zając ją jak najszybciej. Niestety obie strony zajęły po połowie wsi i tylko ta będzie mogła ogłosić zwycięstwo, która zaatakuje swojego przeciwnika i w ten sposób zajmie całą wieś.

Germans push all their troops into the village, whilst Russians decided to attack from the flanks. The flanking attack wasn't very good idea, as the Russian troops get under German artillery fire. This cost them a lost a lot of infantry. 
Niemcy rzucili całą piechotę na wieś, natomiast Rosjanie zdecydowali się na atak z flanek. Oskrzydlający atak nie był jednak najlepszym rozwiązaniem, ponieważ oddziały rosyjskie znalazły się pod ogniem niemieckiej artylerii. To kosztowało utratę dużej ilości piechoty.

In that moment Russian players decided to bring their cavalry. The huge mass of the Cossacks appear on my flank. My uhlans bravely moved to charge, but have been stopped by Russian machine guns. Lucky for me the Russian cavalry did not attacked my units, which at this moment were secured in the village.
W tym właśnie momencie rosyjscy gracze zdecydowali się przywołać swoją kawalerię. Olbrzymia masa Kozaków pojawiła się na mojej flance. Moi ułani dzielnie ruszyli przeciw niej, jednak zostali zatrzymani ogniem karabinów maszynowych. Na szczęście dla mnie rosyjska kawaleria nie zaatakowała moich oddziałów, które w tym momencie znajdowały się zabezpieczone we wiosce.

At this moment we had stalemate situation. Both sides kept half of the village. Finally my units again took an initiative and attacked Russians. Unfortunately for me the attack has been repulsed, however Russian forces were much too weak for counterattack, so they did not. They had not enough time to bring more troops to the village and we finished the game with a draw.
W tym momencie mieliśmy patową sytuację. Obie strony utrzymywały po połowie wsi. W końcu moje oddziały znów wzięły inicjatywę w swoje ręce i zaatakowały pozycje rosyjskie. Niestety atak został odparty, jednakże Rosjanie nie mieli wystarczających sił by kontratakować. Zabrakło im czasu by sprowadzić więcej oddziałów i grę zakończyliśmy remisem.


3. Summary. Podsumowanie.


The game with Angus's ideas worked very well but I am still not convinced to this rules, as few of them really annoys me, however it doesn't stop me to play this set. I will have another read of them and maybe I would find some solutions to all my problems with them. For our AB1 game I am preparing 1918/20 Polish troops, which will be perfect for this set.
Gra z dodatkami Angusa działała bardzo dobrze, ale cały czas nie za bardzo jestem przekonany do tych zasad. Kilka zasad bardzo mnie denerwują, jednak nie na tyle by nie korzystać z nich. Poczytam je jeszcze kilka razy i być może znajdę jakieś rozwiązania moich problemów. Na nasza grę AB1 buduję oddziały polskie z okresu 1918/20, które doskonale nadadzą się do tych zasad.

4. Links. Linki.


Angus's relation on his website:
Relacja Angusa na jego stronie:


My gallery on Flickr:
Moja galeria na Flickr:10 komentarzy:

 1. Bart's return is a great return! Nice looking game, this village is really beautiful, glad to see cossaks in action, as well as this fantastic helmet!

  OdpowiedzUsuń
 2. Taaaak! Wspaniała relacja i bogactwo pola bitwy i figurek!

  OdpowiedzUsuń
 3. Hi Bart, I got an idea for that kind of scenario for a weekend game. Two tables where Germans forces play against Russians 2:3 and they have a "virtual" railroad connection, where they can possible swap units back and forth, haha! ;)

  OdpowiedzUsuń
 4. Btw its Stallupönen (Stołupiany) or later Ebenrode, or even more later Nesterov. And there lies a hint ... , it was three hundred years before these events, when it was part of a famous, here unnamed, polish fiefdom. ;)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Sorry Michael, but you are wrong. Stolupiany has more houses and they are in different colours.

   Usuń
 5. Great looking game Bart.
  Always good to Eastern Front on display.
  Cheers
  Stu

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Thanks Stu. More Eastern WW1 games are still to come.

   Usuń