sobota, 23 maja 2015

England 1377. Anglia 1377.

Updating the blog is not goes as I have planned, but finally I found some time to report another game. This was played week ago at Hugh. Dave O'Brian prepared the very interesting scenario from not well known chapter of Hundred Year War. In that game all had the chance to play both sides. More details you can find on the attached file below.
Uzupełnianie bloga nie idzie tak jak to sobie zaplanowałem, jednak znalazłem trochę czasu, by opisać kolejną grę. Ta odbyła się tydzień temu u Hugha. Dave O'Brian przygotował bardzo interesujący scenariusz, z niezbyt znanego rozdziału Wojny Stuletniej. W tej grze każdy z graczy miał szansę zagrać po obu stronach. Więcej szczegółów znajdziecie w załączonym do raportu pliku (opis jest tylko w języku angielskim).

SCENARIO/SCENARIUSZ: Dave O'Brian
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Dave O'Brian
SCENERY/SCENERIA: Hugh Wilson
MODELS&FIGURES/ MODELE I FIGURKI: Donald Adamson, Dave O'Brian


1. Forces and orders. Siły i rozkazy.


To check all details check attached pdf file:
By zapoznać się ze szczegółami, otwórzcie załączony plik pdf (tylko w języku angielskim):


2. Initial setup. Rozstawienie początkowe.


Everybody started in the chosen villages, with Tim Watson had 2 units, Hugh Wilson, Bill Gilchrist and myself   with 3 units each and Donald Adamson and Ray Neal had 4 units each. Details of starting points showing the map:
Wszyscy zaczęli z wybranych przez siebie wiosek, Tim Watson miał 2 jednostki, Hugh Wilson, Bill Gilchrist i ja mieliśmy po 3, Donald Adamson i Ray Neal mieli ich po 4. Szczegóły rozstawienia przedstawia załączona mapka:

3. The game. Gra.


The English troops appear on the table very quickly and we all started the race to our ships. Most of the players choose the way straight to the ships, however Donald decided that the number of loot wasn't enough for him and decided to attack the abbey. He was expecting that English hiden there a lot of treasures. He found a strong unit of English, which he defeated after fierce battle, but in abbey he found only fighting monks, who attacked them now supported by the other English unit who attacked Donald's forces from behind. Donald was unable to win and all his units were destroyed.
Angielskie oddziały pojawiły się na stole bardzo szybko i wszyscy rozpoczęliśmy wyścig do naszych okrętów. Większość graczy wybrała drogę prosto na statki, jednakże Donald stwierdził, że posiadana ilość łupów go nie satysfakcjonuje i wyruszył w kierunku opactwa. Spodziewał się, że Anglicy ukryli tam pokaźną ilość skarbów. Napotkał tam silny oddział angielski, który udało mu się pokonać po zaciętej walce, jednak jedyne co znalazł w opactwie to wojowniczych mnichów, którzy zaatakowali go wsparci innymi oddziałami angielskimi, które zaatakowały Donalda od tyłu. W tej sytuacji nie mógł już wygrać i wszystkie jego oddziały zostały rozbite.

Rest of the players was concerned on their way to the beach. However with incoming English units it become harder and harder. First Tim's units have been destroyed and then Hugh and Bill had to fight with another units, however both managed to destroy the attackers. Finally Hugh outmaneuver English players and as the first reach the ships. Then he decided to secure his win and attacked my units, which were just behind his. I managed to destroy traitors, but in the meantime English troops closed the way to the beach and all French units have been captured in the trap. The game winner was definitely Hugh, who as the French secured his loot, and then as the English managed to stop rest of the French to move to the ships.
Reszta graczy skoncentrowała się na dotarciu do plaży, jednakże wraz z przybywającymi jednostkami angielskimi stawało się to coraz trudniejsze. Jako pierwsze zostały zniszczone oddziały Tima a po nich zaatakowane zostały oddziały Hugha i Billa, jednak im udało się zniszczyć atakujących. W końcu Hughowi udało się wymanewrować graczy angielskich i jako pierwszy dotarł do statków. Wtedy aby zabezpieczyć swoją wygraną, zaatakował znienacka moje oddziały, znajdujące się tuz za nim. Udało mi się rozbić zdrajców, jednak w tym czasie Anglikom udało się zablokować drogę na plażę i reszta oddziałów francuskich znalazła się w pułapce. Zwycięzcą gry okazał się Hugh, który jako gracz francuski zabezpieczył swój łup i jako gracz angielski zamknął drogę innym graczom francuskim do statków.

4. Links. Linki.

Dave O'Brian's gallery on Facebook:
Galeria Dave O'Briana na Facebooku:

My gallery on Flickr:
Moja galeria na Flickr:

6 komentarzy:

 1. Kolejny genialny raport.Cały czas jestem pod wrażeniem pola bitwy oraz pomalowanych figurek! Wielkie brawa.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dzięki wielkie. Tak dla dodania smaczku powiem, że niektóre z tych figurek mają prawie 40 lat!

   Usuń
 2. Beautiful, truly beautiful game!

  OdpowiedzUsuń
 3. Great idea for a game! Looks fantastic Bart!

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Glad to see you back. How was your holliday? Yes that game was masterpiece and very good for the display game.

   Usuń