niedziela, 8 lutego 2015

RON - Nowy zaciąg. P-LC - New units.

Nowy zaciąg do moich oddziałów do Ogniem i Mieczem. Tym razem to trzy chorągwie jazdy kozackiej (jedna z rohatynami) i dwie podstawki dowódców. Wszystkie figurki pochodzą od Wargamera.
New units for my forces for By Fire and Sword. This time they are three banners of Cossack style cavalry (one with rohatynas) and two command bases. All figures are from Wargamer.

Jazda Kozacka z rohatynami:
Cossack style cavalry with rohatynas:

Jazda Kozacka:
Cossack Style Cavalry:

Dowódcy:
Commanders:

Wszystkie nowe jednostki:
All new units:

Mój cały podjazd:
My whole skirmish set:


8 komentarzy: